Hoppa till huvudinnehåll

Vasa och Korsholm samarbetsförhandlar på grund av fusionsplanerna

Kollage av replotbron och vasa frihetsstaty. En skylt med texten Vasafusion.
Kollage av replotbron och vasa frihetsstaty. En skylt med texten Vasafusion. Bild: Yle Replotbron,Österbotten,Vasa,fusion,Korsholm

Vasa stad har inlett samarbetsförhandlingar på grund av fusionsplanerna. Nästa vecka gör också Korsholm det.

Orsaken är att samarbetslagen kräver att kommunerna förhandlar med personalen när det är frågan om en organisationsförändring.

- Vi ska informera om utkastet till fusionsavtal. Det finns inte så mycket att säga i det här skedet, men lagen kräver att vi ska informera i god tid, säger Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm.

Sektorchefer och facket deltar

Vasa stad inledde sina förhandlingar 15 februari och Korsholms kommun har första mötet på måndag.

Vid mötena samlas chefer för olika sektorer och fackliga representanter. Man behandlar grunderna för och verkningarna av en kommunsammanslagning ur olika sektorers perspektiv.

- Sektorcheferna berättar vad man har kommit fram till under fusionsförhandlingarna med Korsholm. De har deltagit i det arbetet, säger Vasa stads personaldirektör Leena Kaunisto.

Beror endast på fusionsplanerna

Kaunisto understryker att förhandlingar har inget med Vasa stads ekonomi att göra.

- Det här gör vi endast på grund av att samarbetslagen kräver det. Det handlar om förberedande arbete i fall en fusion blir av.

Anmärkningar mot kommunsammanslagningen behandlas i stadstyrelsen den 25 mars. I Korsholms hålls en folkomröstning om fusionen den 17 mars. Fullmäktige i både Vasa och Korsholm röstar om fusion den 2 april.

Artikeln uppdaterad och omskriven 26.2 kl. 14.05: Ny information om att Korsholm också samarbetsförhandlar och nya citat av Leena Kaunisto och Rurik Ahlberg.