Hoppa till huvudinnehåll

Hur är trafiksäkerheten i Raseborg och Hangö? Städerna vill ha svar av invånare i enkät

Två skolelever går över övergångsställe. I bakgrunden träd.
Hur trygga upplever du Raseborgs vägar är? Två skolelever går över övergångsställe. I bakgrunden träd. Bild: Henrietta Hassinen / Yle skolelever,skolor,elev,trafiksäkerhet,skyddsvägar

Om du som raseborgare eller Hangöbo tycker att trafikarrangemangen i hemstaden är otrygga så har du nu din chans att se en förändring.

Städerna uppdaterar som bäst sina trafiksäkerhetsplaner i samarbete med Nylands NTM-central, Trafikskyddet och polisen.

Vill höra invånarna

Man är särskilt intresserad av att höra hur invånarna upplever trafiksäkerheten.

Mellan den 25 februari och 17 mars kan man svara på en kartbaserad trafiksäkerhetsenkät på webben.

Städerna önskar att invånare pekar ut platser där man observerat för höga körhastigheter, otrygga övergångsställen, besvärliga korsningar eller bristfälliga busshållplats- eller parkeringsarrangemang.

Enkätsvaren används sedan för nya åtgärder i trafiksäkerhetsplanen.

Planen ska bli färdig senare i år.

Läs också