Hoppa till huvudinnehåll

Invånare är oroliga för att delar av Gammelbackaskogen ska huggas ner – Borgå stad: Man kan sova lugnt

Träd i en vintrig skog
Träd i en vintrig skog Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd,vinter

Gammelbackaskogen borde bli ett naturskyddsområde. Det vill de drygt 300 Borgåbor som hittills har undertecknat ett invånariniativ för att bevara skogen.

För ungefär två år sedan startade Borgåbor en namninsamling mot stadens planer på att bygga bostäder nära Gammelbackaskogen, i området kring Kuuselan koulu som är en underenhet till Pääskytien koulu.

Då var de hundratals personer som undertecknade namninsamlingen oroliga för att en del av skogen skulle fällas för att bereda utrymme för bostäder.

Trädstammar i skogen
Trädstammar i skogen Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd

Nu finns ett nytt invånarinitiativ som går ut på att Gammelbackaskogen i sin helhet borde göras till ett naturskyddsområde.

Det har startats av Pauli Pilvi från Alkrog och har just nu drygt 300 underskrifter.

Pilvi säger att den nya skötsel- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken inte skyddar skogen.

– Där finns formuleringar som att skogen ska bli blandskog. Det betyder att till exempel granar fälls och nya träd planteras. Dessutom talas det om att vyerna ska öppnas, vilket också betyder att man ska fälla träd, säger Pauli Pilvi.

Dessutom planeras en ny upplyst väg som skulle gå genom skogen. Alla de här åtgärderna kan skada skogen och de fladdermöss som finns där samt det övriga djurlivet i skogen, anser Pilvi.

Man och kvinna med liten hund
Pauli Pilvi och Pirkko Eerola-Pilvi med sin hund. Man och kvinna med liten hund Bild: Yle/ Fredrika Sundén porträtt,pauli pilvi

Hans fru Pirkko Eerola-Pilvi har också engagerat sig i invånarinitiativet.

– Vi vill väcka diskussion om naturen och behovet av att skydda skogarna i södra Finland. Det finns allt färre mångsidiga skogar här och Gammelbackaskogen är mångsidig, säger Eerola-Pilvi. Den blir allt månsidigare varje dag då den växer och blir äldre.

Koja i en vintrig skog
Här har någon byggt en koja. Koja i en vintrig skog Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd,vinter,Koja

Paret Pilvi har fått positivt respons av vanliga människor efter att de startade invånarinitiativet. Men responsen från politikerhåll har inte alltid varit så positiv.

De framhåller att de är privatpersoner som inte hör till något politiskt parti eller någon annan organisation. Enligt dem har de ingen agenda utöver att de tycker om Gammelbackaskogen och vill se till att den bibehålls.

Träd i en vintrig skog
Träd i en vintrig skog Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd,vinter

Paret bor egentligen i Alkrog, men de besöker ändå Gammelbackaskogen varje dag – ofta tillsammans med sin hund. De promenerar i och omkring skogen och tar sig ibland ner till Hammars strand.

– Vi är i skogen varje dag och tycker om att vara där. Oberoende av var vi har bott så har vi alltid letat efter skogar där vi kan promenera och tillbringa vår tid. Det är lugnande och trevligt, säger Pauli Pilvi.

– Vi är också själva skogsägare men vår skog ligger nära Tavastehus så vi besöker inte den så ofta. Men vi har varit skogsvänner hela livet, fortsätter Pirkko Eerola-Pilvi.

Artikeln fortsätter efter bilden.

Träd i en vintrig skog
Träd i en vintrig skog Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd,vinter

Då Gammelbackaborna senast engagerade sig för sin skog för ett par år sedan var de oroliga för att en ny detaljplan skulle leda till att åtminstone en del av skogen tvingas ge vika för ett nytt bostadsområde.

Finns också den här oron ännu kvar?

– Visst finns det ännu en fara för att skogen huggs ner. Detaljplanen för området kring Kuuselan koulu är fortfarande på gång och en ny koloniträdgård ska byggas intill skogen. Då man bygger alldeles intill skogen utgör det alltid ett hot, säger Pauli Pilvi.

Paret Pilvi vill också tacka alla som hittills har undertecknat invånarinitiativet.

Tickor växer på trädstubbe
Tickor växer på trädstubbe Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd,tickor,Stubbe

Stadsplaneringschef Dan Mollgren vid Borgå stad säger att detaljplaneringen för området i fråga står ganska stilla just nu, trots att delgeneralplanen ger möjligheter att bygga småhus på området.

– Men det har hänt annat den senaste tiden. Bland annat har vi fått ett beslut om nationalstadsparken och det är en viktig sak för både Gammelbacka och naturvärdena, säger Mollgren.

Mollgren själv anser att det finns en efterfrågan på småhustomter i Gammelbacka.

Staden vill utreda möjligheterna men det kanske också finns andra lämpliga platser än det område paret Pilvi oroar sig för.

Mollgren säger att markägare som har idéer om var man kan placera småhustomter gärna får ta kontakt eftersom det finns ett behov.

Trädkvist i skogen
Trädkvist i skogen Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd

Pauli Pilvi och Pirkko Eerola-Pilvi är oroliga för att skötsel- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken betyder att staden har tänkt börja hugga ner skog.

Enligt stadsplaneringschef Dan Mollgren stämmer det här inte.

– Tvärtom fastställer planen att man ska sköta om skogen och se till att den ger möjligheter till rekreation för invånarna. Närmast har vi ett bra beslut som tryggar naturvärdena.

Just nu är hela området utan detaljplan och Mollgren tillägger att man också skulle planera grönområden i det skedet då det blir aktuellt med att göra upp en.

Träd i en vintrig skog
Träd i en vintrig skog Bild: Yle/ Fredrika Sundén Skog,Gammelbacka,Borgå,Skogen,träd,vinter

Så det att man bygger småhus i området betyder inte att skogen huggs ner?

– Absolut. Man får inte tänka så svartvitt att det ena utesluter det andra, säger Dan Mollgren.

Det finns ingen noggrann tidtabell för när detaljplaneringen i området kommer i gång, men Mollgren säger att det inte brådskar.

Under vårvintern ordnar staden bland annat en naturkväll om Gammelbacka där invånare får komma med sina synpunkter.

– Gällande naturvärdena kan man sova lugnt och vara säker på att åtminstone vi inom planläggningen förstår det här.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland