Hoppa till huvudinnehåll

Kommuner vill veta hur fusion påverkar framtiden för ungdomsportalen Decibel – Finns ingen färdig modell, svarar Korsholm och Vasa

En ung person i munkjacka sitter lutad över en mobiltelefon.
Många unga vänder sig med sina frågor till ungdomsportalen Decibel. Idag är Decibel landets enskilt största källa till ungdomsinformation på både finska och svenska. En ung person i munkjacka sitter lutad över en mobiltelefon. ungdomar,telefoner,sociala medier

Ungdomsportalen Decibel riskerar hamna i kläm ifall Korsholm och Vasa går samman. Korsholm är värdkommun medan Vasa står utanför samarbetet. Det finns ingen plan för hur ungdomsinformationen på svenska ska fortsätta, påpekar de tio övriga medlemskommunerna.

Decibel, som kom till år 2008, är idag en av landets ledande ungdomsportaler. Sedan 2011 fungerar portalen genom ett regionalt samarbete där Korsholm står som värdkommun.

Nu undrar de övriga kommunerna bakom Decibel vad som händer med det samkommunala avtalet om Korsholm fusioneras med Vasa. Vasa finns alltså inte med i det kommunala samarbetet bakom ungdomsportalen.

Representanter från kommunerna Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Kronoby har riktat ett brev till Korsholm, där man ställer frågor om framtiden för Decibel.

Kommunerna framhåller att Decibel idag är landets enskilt största källa till ungdomsinformation på bägge inhemska språken.

- Problemet, ur vår synvinkel, är att ingen plan finns för hur ungdomsinformationen ska fortsätta på svenska. Detta tangeras eller behandlas inte i förslaget till fusionsavtal mellan Vasa stad och Korsholms kommun, varför man får anta att ungdomsportalen Decibels verksamhet är hotad om en fusion sker, skriver kommunerna i sitt brev.

Man påpekar också att den här typen av verksamhet inte har råd med några längre avbrott.

Fler frågor än svar

Kommunerna har riktat sitt brev till Fritidsnämnden i Korsholms kommun och kommunens fritidschef Mikael Österberg.

Yle Österbotten ringer upp Österberg, som även är ledamot i ledningsgruppen för Decibel.

Österberg har precis hunnit bekanta sig med innehållet i brevet. Österberg tror att man inte kommer att kunna svara på alla frågor före början av april, då Korsholms fullmäktige fattar ett beslut i frågan om fusion.

- Förslaget till fusionsavtal är ju skrivet mer i stora drag och går inte in på den här detaljnivån. Vi kan bara utgå ifrån att det här är en av många saker som det blir diskussion om ifall det skulle bli en fusion, säger Österberg.

Österberg säger att han i första hand ska samla fakta och informera andra berörda. Han påpekar att ingen är ute efter att lägga ner verksamheten.

- Jag tycker att Decibel gör ett bra jobb och jag har fullt förtroende för dem.

En flicka går i en korridor.
Decibel är en tvåspråkig portal för ungdomar i åldern 13-25 i de elva österbottniska medlemskommunerna. En flicka går i en korridor. Bild: Henrietta Hassinen / Yle ensamhet,ungdomar,ungdom (skede),Barn och ungdom,högstadiet,mobbning,nätmobbning,skolmobbning,depression,framtid,rädsla,skolor,skolelever

Samtidigt är det ett faktum att samarbetsavtalet kring Decibel stadgar att Korsholms kommun som huvudman för verksamheten, senast i juni bör meddela om uppsägning av avtalet för att en uppsägning ska kunna träda i kraft därpå följande kalenderår.

Det blir alltså bråttom om man ska hinna lösa frågan så att arbetet med Decibel kan fortsätta utan avbrott.

Vasa stad: "Vi kan göra något nytt och bra tillsammans"

På Vasa stad säger chefen för ungdomsverksamheten Tuula Ahonpää ändå att hon inte tycker att någon ska känna oro för Decibels framtid i det här skedet.

Ifall det blir ett ja till fusion i Korsholm kommer Ahonpää och kollegan i Korsholm Mikael Österberg att sätta sig ner och titta på frågan tillsammans. Det har de två redan kommit överens om.

- Vi har ju ingen färdig modell för det här, det får vi börja planera då vi ses, säger Ahonpää.

Enligt Ahonpää finns alla möjligheter att hitta en lösning där ungdomsportalen Decibel och Vasa stads egen motsvarighet Reimari fungerar sida vid sida. De två kompletterar varandra fint, anser Ahonpää.

- Jag tycker Decibel är jättebra. Det de gör fungerar verkligen. Det är den här typen av service som våra ungdomar ska ha också framöver.

- Och vem vet, kanske vi också kan göra något nytt och bra tillsammans.

Kompletterad torsdag 28.2 kl.13.20 med kommentar från Tuula Ahonpää vid Vasa stad.

Läs också