Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Alla metoder tillåtna i kärlek och vårdreformen

Personer sitter vid ett långt bord. En text med orden analys och Magnus Hertzberg finns på bilden.
Personer sitter vid ett långt bord. En text med orden analys och Magnus Hertzberg finns på bilden. Bild: Lehtikuva social- och hälsovårdsreformen (sote),socialvård,hälsovård

Det finns klara tecken på att regeringens sista ansträngningar med att lotsa igenom vårdreformen börjar vara rätt förtvivlade. Det handlar om att rädda det som räddas kan.

Regeringens senaste presskonferens handlar om den mångomtalade, men ytterst komplexa problematiken kring notifikationen av valfriheten i vårdreformen.

I grunden handlar notifikationen om att säkerställa att EU-kommissionen anser att vårdreformen inte står i strid med EU:s regelverk om fri konkurrens.

Det problematiska i det här sammanhanget är att privata företag och offentliga affärsverk inte konkurrerar på lika villkor fullt ut.

De privata företagen kan nämligen gå i konkurs medan staten eller landskapet - eller i sista hand skattebetalarna - alltid träder in om ett offentligt affärsverk hamnar på obestånd.

Det här kan resultera i att finansieringen blir dyrare för privata företag, eftersom kreditgivaren måste beakta att det privata företaget kan gå i konkurs.

EU-jargong

En springande punkt när det gäller valfriheten i den finländska vårdreformen är frågan om verksamheten är att karaktärisera som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet.

För slutsatsen att det handlar om icke-ekonomisk verksamhet talar bland annat att hela vårdreformen är skattefinansierad och att samtliga medborgare omfattas av vårdreformen.

Vi halkar mitt i allt in på Slovakien.

EU-domstolen kom i januari i fjol till slutsatsen att verksamheten i Slovakiens hälsovårdsreform till sin karaktär är ekonomisk verksamhet varför EU:s regelverk om fri konkurrens bör tillämpas.

Det här var också startskottet för den finländska notifikationsdebatten - om nu Slovakien kan stöta på grund med sin vårdreform kan ju det samma hända i Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen rekommenderade att regeringen borde notifiera - eller på svenska säkerställa att den finländska vårdreformen inte står i strid med EU:s konkurrensrätt!

Slovakiens problem är inte vårt

Regeringen meddelade blixtsnabbt att Slovakiens problem inte är Finlands och att det inte behövs någon notifikation.

Regeringen har hänvisat till att den vård medborgaren erhåller inte korrelerar med betalda avgifter varför verksamheten inte är av ekonomisk karaktär.

De mångomtalade grundlagsexperterna som hörts i riksdagens grundlagsutskott har rätt enhälligt krävt att regeringen bör ansöka om notifikation av vårdreformen i EU-kommissionen.

Då grundlagsutskottet i fredags blev klara med sitt utlåtande är slutsatsen att det behövs en notifikation eller alternativt att man på annat sätt säkerställer att valfriheten inte står i strid med EU:s regelverk.

Rätt kryptiskt!

Tjänstemännens fantastiska innovation

Under veckoslutet jobbade de ledande tjänstemännen på Social- och hälsovårdsministeriet intensivt med grundlagsutskottets ändringsförslag i vårdreformen.

Givetvis är också den besvärliga notifieringsfrågan central. I går presenterades innovationen.

Notifikationen görs som en rättssäkerhetsanmälan, på det sättet behöver man inte stanna upp med vårdreformen medan man inväntar EU-kommissionens svar.

Det vill säga grundlagsutskottets önskemål på en notifikation uppfylls.

Den stora poängen

Det är kanske på sin plats att återkomma till den stora poängen.

Hittills har notifikationsdiskussionen handlat om att vårdreformen måste gå i träda medan man inväntar EU-kommissionens beslut, vilket i värsta fall kan ta ett drygt år.

Med den nya fantastiska innovationen behöver man inte vänta på EU-kommissionen, utan det är bara att köra och tuta och så tar man konsekvenserna av ett negativt beslut någon gång i framtiden.

Det är intressant och samtidigt kanske lite otrovärdigt att ingen har hittat på den här idén tidigare.

Kuppen i social- och hälsovårdsutskottet.

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) ville i går att utskottet ytterligare skulle höra grundlagsexperter om notifieringsfrågan.

Då hon avlägsnade sig från mötet för att under tolv minuters tid besöka talmanskonferensen genomförde utskottets vice ordförande Anna-Kaisa Heikkinen (Centern) en rätt svinaktig kupp.

Centerpolitikerna Juha Sipilä och Annakaisa Heikkinen i riksdagen
Juha Sipilä och Anna-Kaisa Heikkinen. Centerpolitikerna Juha Sipilä och Annakaisa Heikkinen i riksdagen Bild: Lehtikuva Centern i Finland,Juha Sipilä,Hannakaisa Heikkinen

Utskottets majoritet drev igenom ett beslut om att man inte längre behöver höra någon sakkunnig. Då katten är borta dansar råttorna på bordet.

Krista Kiuru på vårdreformsmöte
Krista Kiuru. Krista Kiuru på vårdreformsmöte Bild: Lehtikuva Krista Kiuru

Man kan förstås spekulera i om regeringen tar en stor risk då man försöker genomdriva vårdreformen utan att först säkerställa sig om EU-kommissionens syn på problematiken.

Samtidigt är det kanske också så att eventuella konkurrensbegränsningar i den finländska hälsovården inte hör till EU:s största problem, kanske snarare minsta!

Läs också