Hoppa till huvudinnehåll

Nya kontroller visar flera brister på de privata vårdhemmen i Borgå - nu satsar staden mer på övervakningen

Bern Amar hjälper en åldring
(Arkivbild) Bern Amar hjälper en åldring Bild: Jari Kovalainen / Yle Attendo,hälso- och sjukvård,omvårdnadstjänster (service),ålderdomshem,invandrare,arbetskraftsinvandring,närvårdare,invandrararbete,äldreomsorg,äldreboende,åldringar,ålderdom,omvårdnadstjänster (social service)

De senaste kontrollbesöken visar på brister beträffande vårdpersonalens arbetsuppgifter och hanteringen av läkemedel.

Under de senaste veckorna har Borgå stad gjort överraskningsbesök till fyra privata vårdhem som staden köper tjänster av: Stiftelsen Rinnehemmets boendeenhet i Johannisberg, Hongas servicehus samt Attendos Lagmannen och Fredrikanhovi.

Efter granskningen ser social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen att det ännu helt klart finns saker som måste utvecklas och förbättras.

- Vårdpersonalen bör ha hand om vårduppgifter och inte städa, tvätta eller sköta kostservice, säger hon. Situationen har varierat på de olika vårdhemmen, men vi vill att det ska finnas egen personal för de här stödtjänsterna. Tex städning i vårdmiljö kräver ett eget specialkunnande för att vi skall kunna försäkra oss om god kvalitet även på det området.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR
Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgå,Ann-Sofie Silvennoinen

Det var främst på Fredrikanhovi där vårdpersonalen utöver sitt vårdarbete också skötte andra uppgifter. Staden har nu uppmanat vårdhemmet att rekrytera personal till stödtjänsterna

Staden har också bett alla privata producenter av boendeservice att skriftligt rapportera hur de sköter stödtjänsterna.

Fredrikanhovi ska också ge en tilläggsutredning om personalens läkemedelstillstånd.

Staden kräver åtgärder

- Det har funnits brister i hur personalen utför läkemedelshanteringen och hur den dokumenteras. Något som kan inverka på kvaliteten i vården och patientsäkerheten, säger Ann-Sofie Silvennoinen. Det är meningen att man ska ha de här loven i skick.

Brister med läkemedelstillstånd och hantering hade också Lagmannen samt Hongas servicehus där hade också hälften av invånarna ingen vård- och serviceplan. Vårdhemmet uppmanades åtgärda bristerna omedelbart.

Under våren rustar Borgå stad upp för en ännu effektivare övervakning och satsning på att utveckla vårdkvaliteten.

Brandbackens servicecenter
(Arkivbild) Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

- Det viktigaste är att vi försäkrar oss om att vården är trygg, att både de som bor på vårdhemmen och deras anhöriga kan känna sig lugna.

Tjänsten som vårdchef och ansvarig för övervakningen ska snart besättas. För tillfället görs intervjuer med tio sökanden.

Under våren kommer staden också att göra interna kontrollbesök på alla egna enheter inom äldreomsorgen. För att klara av det kommer en extra person att avlasta de fyra servicechefer som utför granskningarna.

Samarbete med utomstående expert

- Efter den stora uppståndelsen på nationell nivå måste vi alla diskutera frågan om kvalitet i vården, social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Därför kommer Borgå stad att inleda ett samarbete med specialläkaren i geriatri, professor Harriet Finne-Soveri.

Hon utreder under våren kvaliteten på vården och tjänsterna både i stadens egna och i privata vårdhem.

För tillfället (i februari) bor 77 personer på de privata vårdhemmen i Borgå. På Borgå stads egna vårdhem bor 235 personer.