Hoppa till huvudinnehåll

Blanda inte in barnen i skilsmässokonflikterna - så tänker du på barnets bästa under en separation

Barn håller för öronen.
Barn håller för öronen. Bild: Yle/ Tero Kyllönen barn (familjemedlemmar),familjer,gräl,föräldrar,hörseln

Nästan 40 procent av alla äktenskap i Finland slutar i skilsmässa. Av de här äktenskapen berör ungefär 60 procent ett eller flera barn. När en separation mellan två föräldrar blir aktuell är det viktigt att man först och främst tänker på barnen, både under och efter skilsmässan.

En separation är en känslomässigt tung och påfrestande händelse i livet och det kan vara svårt att vara saklig och respektfull mot den andra föräldern, framför allt om man känner mycket sorg, besvikelse och vrede.

Men för barnets skull är det viktigt att föräldrarna inte låter barnen ta del av konflikterna och man ska försöka se till att ta ansvar för de starka känslor som kan uppstå under en pågående separation.

Prata med varandra och gå först igenom det praktiska

Föräldrarna ska helst prata så mycket som möjligt med varandra innan de berättar för barnet om separationen. Att man tillsammans sätter sig ner och funderar över hur t.ex. boende ska organiseras och vem som flyttar vart.

- Man gör helt enkelt upp en plan för hur allt kommer att organiseras, säger Nina Isometsä, sakkunning inom barn- och familjearbete vid Barnavårdsföreningen.

Närbild på en medelålders kvinna som tittar in i kameran
Nina Isometsä är sakkunning inom barn- och familjearbete vid Barnavårdsföreningen Närbild på en medelålders kvinna som tittar in i kameran Nina,nina isometsä

Det är inte alltid så lätt eller ens möjligt att göra det. Ibland sker en separation väldigt plötsligt och allting händer väldigt snabbt. Men ifall man kommit överens om det praktiska innan man berättar för barnen om skilsmässan, så har man också lättare att svara på barnens frågor och funderingar.

- Det är såklart svårt att ha svar på alla frågor i början men ifall man som förälder vet hur den närmaste framtiden kommer att se ut så gör det att barnen också kan känna sig trygga, de vet vad som kommer att hända.

Fokusera på barnets funderingar och lova inte för mycket

Trots att det kan vara svårt och tungt så är det också bra ifall föräldrarna tillsammans hunnit diskutera om hur de berättar om skilsmässan för barnen, vad man ska berätta för dem och vad man kan lämna osagt.

- När man ska berätta för sina barn att man ska skilja sig så är det viktigt att hela familjen är närvarande. Alla barn reagerar på olika sätt och då är det bra att föräldrarna ser alla familjemedlemmars reaktioner. Barnen hör båda föräldrarnas förklaringar samtidigt och då uppstår inte heller feltolkningar lika lätt, säger Isometsä.

Det är oerhört viktigt att man under diskussionen med barnen inte beskyller den andra föräldern för separationen utan istället fokuserar på barnens reaktioner och frågor.

- Om någon av föräldrarna upplever mycket sorg, besvikelse och vrede så gäller det för hen att kunna behärska sig när man berättar om skilsmässan.

Det finns saker som barnen inte behöver veta och det är helt okej att undanhålla vissa orsaker till separationen.

Man ska vara försiktig med att lova för mycket om vad som kommer hända i framtiden.

- Lova bara sådant som du vet att du kan hålla. Var ärlig och berätta för barnet ifall det är något som du inte ännu har ett svar på. Försök också poängtera att mycket i barnets vardag förblir som förut, trots att föräldrarna skiljer sig. Barnets vänner kommer att finnas kvar, likaså skolan eller dagiset, poängterar Isometsä.

Barnen behöver inte veta alla orsaker till separationen

Man ska alltid försöka ge barnen en konkret orsak till varför man skiljer sig, så att de kan förstå varför föräldrarna inte längre vill leva tillsammans. Men det finns saker som barnen inte behöver veta och det är helt okej att undanhålla vissa orsaker till separationen.

- Berätta aldrig något som kan skada förhållandet mellan barnet och föräldern. Fundera noggrant över vad du väljer att säga och hur du säger det.

barn som tittar på föräldrarna
barn som tittar på föräldrarna Bild: Yle/ Marcus Rosenlund vårdtvist

Ifall den ena föräldern har betett sig väldigt illa mot den andra föräldern behöver man inte berätta det för barnen.

- Föräldrarna måste undvika att prata illa om varandra och få barnet att förstå att båda förblir barnets föräldrar trots separationen, framhäver Isometsä.

Var uppmärksam på barnets beteende efter separationen

Barn kan reagera väldigt olika när de få höra att föräldrarna ska skilja sig. De flesta barn känner smärta och sorg. Men en del barn kan också känna sig lättade över att föräldrarna skiljer sig ifall de har upplevt mycket bråk, våld eller missbruk i hemmet. Som förälder ska man vara uppmärksam på hur barnets beteende förändras efter separationen.

ensam och funderande pojke
ensam och funderande pojke Bild: © Leah-Anne Thompson ensamhet,ungdomar,depression

- Barnet kanske reagerar på ett annat sätt än tidigare. Man har kanske svårt att få kontakt med barnet, hen blir mer tystlåten och vill inte berätta hur hen mår och vad hen funderar på.

I sådana stunder gäller det att som förälder visa att man är närvarande, att man är villig att svara på frågor när barnet undrar över något.

- Småbarn kan ha svårt att beskriva sina känslor, då är den fysiska närheten viktig, säger Isometsä.

Lägg inte för mycket ansvar på barnet

När det blir aktuellt för någon förälder eller för hela familjen att flytta till ett annat hem så är det viktigt att man engagerar barnet. Fråga barnet vilka saker som ska finnas hos den ena föräldern och vilka saker som ska finnas hos den andra föräldern. Kanske det finns någon specifik sak som alltid ska finnas i båda hemmen.

Grannakuten
Grannakuten Bild: Eva Frantz studielägenhet

Många barn kan uppleva föräldrarnas separation som väldigt jobbig och klarar helt enkelt inte av att packa ner sina ägodelar. Då gäller det för föräldrarna att vara flexibla och ta över ansvaret.

- Det är överlag viktigt att man under separationen inte lägger för mycket ansvar på barnet. Barnet har rätt att veta vad som pågår. Hen har rätt att bli behandlade med respekt och få vara med i processen och få sina tanka och åsikter hörda. Men det är alltid föräldrarna som gör de slutgiltiga besluten, påpekar Isometsä.

Berätta om skilsmässan för dem som finns i barnets vardag

Barn ska inte behöva hemlighålla någonting för någon. Mindre barn är oftast väldigt spontana och berättar ifall deras föräldrar skilt sig. Då är det viktigt att personen som barnet berättar det åt redan är medveten om skilsmässan.

Stöd relationen mellan barnet och den andra föräldern, trots att det kan kännas tungt.

De vuxna på barnets daghem eller skola har också rätt att få veta om separationen. Ifall barnet börjar bete sig avvikande kan man förstå beteendet bättre om man vet hur hens familjesituation ser ut.

- Äldre barn är bättre på att hemlighålla sådant som känns tungt och många vill kanske inte tala om föräldrarnas skilsmässa. Då måste man som vuxnen vara lyhörd och kanske inte ställa så mycket frågor på en gång, säger isometsä.

Stöd relationen mellan barnet och den andra föräldern

Det kan också uppstå situationer då barnet ställer sig på den ena förälderns sida. Då är det viktigt att man frågar barnet varför hen gör så och ifall det finns någon specifik orsak till det. Som förälder ska man försöka vara så objektiv som möjligt.

Man måste alltid ta ansvar för sina känslor och söka hjälp ifall man inte kan komma över sin sorg eller sin vrede.

- Stöd relationen mellan barnet och den andra föräldern, trots att det kan kännas tungt. Förklara för barnet att det är viktigt att hen fortsätter ha ett bra förhållande med båda föräldrarna, säger Nina.

Ta ansvar för dina känsloyttringar

Det är viktigt att man som förälder håller sig lugn under samtal som berör skilsmässan. Det är bra att man visar känslor och tillåter sig att gråta ifall det känns så, men man måste alltid ta ansvar för sina känslor och söka hjälp ifall man inte kan komma över sin sorg eller sin vrede.

Barn sätter händer mot öronen medan föräldrarna grälar.
Barn sätter händer mot öronen medan föräldrarna grälar. Bild: Mostphotos föräldraskap,familj,gräl,bråkmakare,barn (familjemedlemmar)

- Det är ett stort ansvar man har som förälder under en skilsmässa. Oftast är man dessutom känslomässigt väldigt skör och att samtidigt orka vara förälder kan stundvis kännas oerhört tungt, poängterar Isometsä.

Be om hjälp när krafterna är slut

För de familjer som känner att krafterna inte räcker till och att de inte klarar av att hantera allt som berör en separation så finns det hjälp att få.

- Barnavårdsföreingen ordnar regelbundet kurser för både separerade föräldrar och för barn till skilda föräldrar. Familjerådgivningen kan man också alltid vända sig till ifall det känns att man behöver hjälp, påpekar Isometsä.

Som extra hjälp och stöd för föräldrar som håller på att separera finns det en detaljerad föräldraplan som är utarbetad av social – och hälsovårdsministeriet. Tanken är att föräldarna tillsammans kan ha den som stöd när man funderar på vad som ur barnets perspektiv är bra att tänka på då man ska skilja sig.

- Den kan underlätta vardagen för många barnfamiljer där föräldrarna håller på att skilja sig och hjälpa dem att förutspå vilka problem som kan uppstå efter en separation, säger Isometsä.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag i Yle Vega.

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP