Hoppa till huvudinnehåll

De asylsökande blir färre, men mår allt sämre - syns i hot mot personalen vid mottagningscentralerna

händer
händer Bild: Monica Slotte / Yle papperslösa,flyktingar,asylsökande,invandrare,Raseborg,Irak,Qusay

Frustration är ett allt vanligare fenomen på mottagningscentralerna. Enligt uppgifter som Yle har fått ta del av visar sig frustrationen hos de asylsökande som aggression mot personalen.

Mottagningscentralerna rapporterar till Migrationsverket om alla incidenter som avviker från det normala.

I fjol var antalet anmälningar cirka 1 000. Av dem handlade 173 om någon form av hot mot de anställda.

Det här är dubbelt fler än året innan, trots att antalet asylsökande har minskat med tusentals personer.

Inga fysiska angrepp har rapporterats

Olli Snellman, direktör på Migri, säger att aggressionerna kan handla om verbala hot, höjt tonläge i kommunikationen med personalen, eller att saker slängs i väggen.

- Vi kan under inga omständigheter godkänna sådant här beteende, säger Snellman.

Han känner ändå inte till att någon skulle ha gått till fysiskt angrepp mot personalen vid mottagningscentralerna.

Snellman påpekar också att det bara är en liten del av de asylsökande som gör sig skyldiga till hotfullt beteende.

Vanligt med gräl mellan de asylsökande

För närvarande finns det omkring 10 000 asylsökande på mottagningscentralerna runtom i landet och många av dem är irakier.

Men det kan ju hända att personalen får känna av frustrationen i sitt skinn på ett helt annat sätt än vi.

De övriga anmälningarna som Migri får ta emot handlar om konflikter asylsökare emellan och självdestruktivitet eller hot om självdestruktivitet.

Asiakas valmistaa ruokaa Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskuksessa
Asiakas valmistaa ruokaa Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskuksessa Bild: Juha Kivioja / Yle Helsingfors Diakonissanstalt,papperslösa,asylsökande

Frågar man polisen har läget inte förvärrats. Mottagningscentralerna sysselsätter polisen ungefär lika mycket som tidigare, säger inspektör Marko Heikkinen vid Polisstyrelsen.

- Men det kan ju hända att personalen får känna av frustrationen i sitt skinn på ett helt annat sätt än vi.

Många har redan fått ett negativt asylbesked

Och visst finns det orsak till ökad frustration bland migranterna. De flesta som bor på mottagningscentralerna anlände till Finland åren 2015 och 2016.

Majoriteten av dem har åtminstone ett negativt asylbesked i bagaget.

- Deras förhoppningar och drömmar har gått i kras, men de stannar kvar

De flesta som fått negativt besked gör en ny ansökan, med nya motiveringar. På det sättet förlängs väntetiden, och därmed tiden som de asylsökande tillbringar på anstalt.

Osäkerhet och en tilltagande känsla av misströstan är vardag för de här människorna, men de stannar ändå kvar.

Olli Snellman säger att asylprocessen i allmänhet har en början och ett slut, men så är är det inte nu vad beträffar de här människorna.

- Deras förhoppningar och drömmar har gått i kras, men de stannar kvar.

Hussein har valt att frivilligt återvända till Irak.
Hussein har valt att frivilligt återvända till Irak. Bild: Yle/Jessica Stolzmann asylsökande (process)

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets text "Vastaanottokeskuksista raportoidaan yhä enemmän henkilökuntaan kohdistuvasta uhkailusta, vaikka turvapaikanhakijoiden määrä laskee" skriven av Eero Mäntymaa.