Hoppa till huvudinnehåll

Kinesisk region ska leda världen - i Hongkong väcker planen motstånd

Wong Wai-chu befarar att Hongkong förstörs ifall den förra kolonin blir en del av en kinesisk megaregion.
Wong Wai-chu befarar att Hongkong förstörs ifall den förra kolonin blir en del av en kinesisk megaregion. Wong Wai-chu befarar att Hongkong förstörs ifall den förra kolonin blir en del av en kinesisk megaregion. Bild: Björn Ådahl Hong Kong

Det autonoma Hongkong ska bli en centralpunkt i världens främsta megaregion. Både ekonomiskt och teknologiskt ska regionen konkurrera ut allt från Silicon Valley till Tokyobukten. Många Hongkongbor ställer sig ändå skeptiska till det ambitiösa kinesiska projektet.

Butiksägaren Wong Wai-chu är ingen vän av Kina. Hon avskyr det auktoritära styrande kommunistpartiet, och hon är oroad över att det får allt mer att säga till om också i hennes autonoma hemstad Hongkong.

- Partiet vill se till att Hongkong förlorar sin särprägel och förvandlas till en vanlig kinesisk stad. Om Hongkong blir en del av den nya megaregionen får partiet sin önskan uppfylld, konstaterar hon.

En klar majoritet av i synnerhet de unga Hongkongborna är av samma åsikt som Wong. Gallup efter gallup visar att största delen av de under 30-åriga invånarna vill ha så litet som möjligt att göra med Kina.

Ivriga makthavare, stora förväntningar

Hongkongs beslutsfattare är däremot eld och lågor. Ledaren Carrie Lam räknar med att megaregionen bland annat hjälper Kina att till fullo öppna sin ekonomi för omvärlden.

- Det här är ett banbrytande projekt. Hongkong gör sitt yttersta för att det ska bli framgångsrikt, konstaterar Lam.

Ledaren Carrie Lam välkomnar megaregionen. Hon beskylls för att vara oförmögen att försvara Hongkongs autonomi.
Ledaren Carrie Lam välkomnar megaregionen. Hon beskylls för att vara oförmögen att försvara Hongkongs autonomi. Ledaren Carrie Lam välkomnar megaregionen. Hon beskylls för att vara oförmögen att försvara Hongkongs autonomi. Bild: Björn Ådahl Hong Kong

Lam försäkrar också att megaregionen inte utgör ett hot mot Hongkongs autonomi. Enligt henne har Hongkong fått sin röst hörd när megaregionen har planerats.

Långvarig dröm, folk så det räcker

Kommunistpartiet har i flera år velat få till stånd en integrerad megaregion kring Pärlflodsdeltat som omger Hongkong och den förra portugisiska kolonin Macau. Nu har partiet för första gången offentliggjort en detaljerad plan på hur regionen ska fungera.

Förutom Hongkong och Macau omfattar regionen nio miljonstäder, bland dem metropolerna Kanton och Shenzhen. Sammanlagt bor det 60 miljoner människor i det oerhört tätt bebodda området.

Målet är att regionen år 2035 har passerat Silicon Valley och New York när det gäller nyskapning och finansiering. Med undantag av de autonoma territorierna Hongkong och Macau ska de enskilda städernas ekonomier då helt ha integrerats.

Unik verkstad, nya spelare

Pärlflodsdeltat har länge varit Kinas viktigaste industriområde. En så stor del av tillverkningen har gått på export att deltat har fått smeknamnet "världens verkstad".

Förr producerades det i första hand billiga konsumtionsvaror i de oräkneliga, ofta förorenande fabrikerna. Under det senaste decenniet har det pågått en strukturomvandling i deltat när allt fler tillverkare av högteknologi har börjat fungera i synnerhet i Hongkongs grannstad Shenzhen.

 I Shenzhens massiva elektronikvaruhus är utbudet närmast oändligt. Shenzhen spelar en nyckelroll i megaregionen.
I Shenzhens massiva elektronikvaruhus är utbudet närmast oändligt. Shenzhen spelar en nyckelroll i megaregionen. I Shenzhens massiva elektronikvaruhus är utbudet närmast oändligt. Shenzhen spelar en nyckelroll i megaregionen. Bild: Björn Ådahl Hong Kong

Flera av Kinas mest avancerade jättebolag såsom det omstridda Huawei, Tencent och ZTE har sina högkvarter i Shenzhen. Kineserna kallar staden "Kinas Silicon Valley".

Nödvändig kugge, imponerande infrastruktur

Utan Hongkongs medverkan skulle projektet inte kunna förverkligas. Hongkong är ett viktigt internationellt finanscentrum och vid sidan om Macau den enda delen av Kina där ekonomin inte är statsstyrd.

Hongkongs infrastruktur har redan börjat integreras med megaregionen. På hösten förenades den förra brittiska kolonin med Kinas gigantiska nätverk för höghastighetståg, och tack vare det kan man ta sig från centrum av Hongkong till Shenzhen och Kanton på nolltid.

På hösten öppnades också en kombinerad bro och tunnel mellan Hongkong och Pärlflodens västra strand. Den 42 kilometer långa bron är den längsta i världen av sitt slag.

Pinsamt motstånd, ingen tillit

För Hongkongs ledning är det därmed problematiskt att en så stor del av de unga invånarna ställer sig fientligt till tanken på att Hongkong blir en del av megaregionen. Också höghastighetståg- och broprojekten gav upphov till mycket missnöje och protester.

En ny gallup visar att nästan 70 procent av de 18-39-åriga Hongkongborna inte kan tänka sig att börja arbeta i den kinesiska delen av megaregionen.

Den främsta orsaken är att de inte litar på det kinesiska rättssystemet som till skillnad från Hongkongs eget system kontrolleras av kommunistpartiet.

- Också mina barn motsätter sig det här megaprojektet. Jag är rädd för att de emigrerar till väst ifall Hongkong alltför mycket börjar påminna om det övriga Kina, kommenterar butiksägaren Wong.