Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan: Enligt närpolisen är det största problemet för Grankulla-ungdomar inte drogerna, utan det att ungdomsgården är stängd

Grankulla pekas ofta ut som en plats där unga använder mer droger än på andra orter, men när man frågar runt, är det få som har sett eller hört något. Mest handlar det om rykten.

I samband med en kurs i journalistik gjorde studerande i Gymnasiet Grankulla samskola en kort dokumentärfilm för Yles Nyhetsskola om droganvändningen i Grankulla.

Alvar Berglund, Elias Nybondas, Alexandra Ahlström, Anton Doepel, Victor Liljequist och Dennis Manninen ville veta om unga i Grankulla använder mer droger än andra, eftersom det är ofta den bilden man får i medier.

För dokumentärfilmen intervjuades både lärare, elever och närpolisen i Grankulla.

Närpolisen Juuso Sirén, som tyvärr inte ville synas på bild på videon, känner till att allt fler använder både cannabis och läkemedel och att allt yngre säljer droger. Den yngsta försäljaren som han har stött på är bara 13 år.

Enligt Sirén vet de flesta unga var man får tag på droger. Sirén har också noterat att attityderna mot droger är mer liberala än förr, ändå har mängden missbrukare inte ökat under de senaste tio åren.

Därför upplever närpolisen Juuso Sirén att det största problemet i Grankulla just nu inte är drogerna, utan att det helt enkelt är så tråkigt för unga människor att bo där.

Det finns inte mycket att göra på vintern när ungdomsgården är stängd. Alla kan, eller vill inte vara i sina hem och det skulle behövas fler platser att samlas på vintertid― Juuso Sirén

Catharina Sunesdotter är rektor för högstadiet Hagelstamska skolan i Grankulla. Hon anser att det är viktigt att diskutera droger. Själv har hon inte stött på dem, men enligt henne är många föräldrar oroade för droganvändningen.

Specialpedagogen Jessica Thurin har stött på droger bara via rykten och medier, men hon har inga personliga erfarenheter.

Många ungdomars inställning till droger har blivit mer liberal, cannabis upplevs som något vanligt och man är inte oroad så länge användningen inte förorsakar problem, säger gymnasisterna Nadia Mahlberg, Matilda Lassus och Aleksi Kauremaa som intervjuas i filmen.