Hoppa till huvudinnehåll

Cykelvägar prioriteras högt i Sibbo - ny led mellan Nickby och Nissbacka klar i sommar

Gång- och cykelvägar prioriteras just nu högt i Sibbo. Den nya led som byggs mellan Nickby och Nissbacka i Vanda möjliggör en cykeltur från Nickby till Helsingfors-Vanda flygstation på enbart gång- och cykelvägar.

Medan arbetet med gång- och cykelvägen pågår är hastigheten på Jokivarsivägen begränsad till 50 km/h. Grävskopor och män i gula och orange reflexvästar återkommer med jämna mellanrum längs vägen.

Högar av stenblock som sprängts ur berg ligger samlade invid djupa diken som i sin tur grävts ut för stamlinjer för vatten och avlopp.

Stenar som sprängts vid vägbygge.
Stenar som sprängts vid vägbygge. Bild: Yle / Leo Gammals gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,stenar (naturligt objekt),jokivarsivägen

Från Nickby till flygfältet - enbart längs led för lätt trafik

Vid Johanneberg förvandlas vägrenen till en bred grusgång som avslöjar vad som är på gång.

Den nya gång- och cykelvägen sträcker sig från kommungränsen i Nissbacka i Vanda till Nickby i Sibbo. Den blir totalt 7,5 kilometer lång och ska vara klar till sommaren.

- Projektet ser ut att hålla tidtabellen. Gång- och cykelvägen ska vara färdig i juli, men det kan också gå så att leden blir färdig i förtid, säger Sibbos kommuntekniska chef, Heidi Saarenpää.

I Nickby ansluts leden till den så kallade vargrondellen med anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen.

Det här innebär bland annat att det blir möjligt att cykla hela vägen från Nickby till Helsingfors-Vanda flygstation enbart på gång- och cykelvägar.

Lättrafikled byggs i Sibbo mellan Nissbacka och Nickby.
Lättrafikled byggs i Sibbo mellan Nissbacka och Nickby. Bild: Yle / Leo Gammals gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,jokivarsivägen

Fem miljoners cykelväg

Förutom själva gång- och cykelvägen ska det i anslutning till leden byggas också annan form av service.

Jokivarsivägens norra sida ska få nya busskurer och ett antal cykelparkeringar. I projektet ingår också en viadukt för lätt trafik över Kervovägen i Lindkulla.

Medan viadukten byggs används tidvis bara ett körfält på Jokivarsivägen och Kervovägen.

Projektets kostnadsberäkning är enligt vägplanen 4,71 miljoner euro. Kommunen deltar i kostnaderna med en andel på 50% och har reserverat totalt 2,4 miljoner euro för projektet.

År 2019 reserveras 1,6 miljoner euro för genomförandet av projektet.

Lättrafikled byggs i Sibbo.
Snart kan man cykla säkert till Nickby. Lättrafikled byggs i Sibbo. Bild: Yle / Leo Gammals gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,stenar (naturligt objekt),jokivarsivägen

Cykelvägar prioriteras i Sibbo

Lättrafikleder prioriteras just nu högt i Sibbo kommun.

Förutom gång- och cykelvägen mellan Nickby och Nissbacka i samarbete med NTM-centralen, bygger kommunen också en gång- och cykelväg mellan Kervo och Bastukärr.

Leden byggs i samarbete med S-gruppen och Kervo stad under 2019 för sammanlagt 2,1 miljoner euro.

I budgeten för 2019 har kommunen också högprioriterat en förbindelse för lätt trafik mellan Nickby och Söderkulla under åren 2020–2021.

- För Nickby–Söderkulla-leden finns ännu inga anslag. Innan man kommer så långt som till att göra upp en budget för leden, krävs det underhandlingar med NTM-centralen Nyland, säger Heidi Saarenpää.

Skylt med information om vägbygge i Sibbo.
Skylt med information om vägbygge i Sibbo. Bild: Yle / Leo Gammals gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,skylt,jokivarsivägen

Cykelleder och friluftsvägar utreds

Nickby-Söderkulla-leden kan bli en traditionell gång- och cykelväg längs Brobölevägen och Söderkullavägen men det kan också helt eller delvis handla om en friluftsväg som skulle löpa längs Sibbo å.

För projektplaneringen av Nickby-Söderkullaleden har kommunen reserverat 50 000 euro för planeringsarbetet.

I år har tekniska utskottet redan hunnit godkänna en plan i vilken behovet av och prioriteringsordningen av gång- och cykelvägar samt friluftsleder ska utredas.

- I servicenätutredningen om gång- och cykelvägar ska olika ruttalternativ utredas. Vilka områden som utredningen ska inbegripa är inte ännu klart, men tanken är att utreda bland annat behoven och säkerheten, säger Saarenpää.

Grävskopor bygger lättrafikled i Sibbo.
Grävskopor bygger lättrafikled i Sibbo. gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,skylt,grävmaskiner,jokivarsivägen

Tom Sundbäck vurmar för friluftsväg

Ett trettiotal fullmäktigeledamöter med Tom Sundbäck (SFP) i spetsen lämnade ifjol in en motion om behovet av en cykel- eller friluftsväg mellan Söderkulla och Nickby.

Tom Sundbäck har varit idrottsdirektör i kommunen och är nu fritidssektionens ordförande. Frågor som berör motion och friluftsliv ligger honom nära hjärtat även om han inte själv är cyklist.

- Kommuninvånare har tagit kontakt med mig och jag hade faktiskt också gång- och cykelvägen Nickby-Söderkulla i mitt valprogram, säger Sundbäck.

I sitt jobb som idrottsdirektör i kommunen var Sundbäck i tiderna med om att planera och bygga friluftsleder.

- En friluftsled mellan Nickby och Söderkulla har varit min tanke ända sedan jag var tjänsteman. Jag har själv tidigare planerat och förverkligat friluftsvägar, studerat kartor och markförhållanden. En frilutsled mellan Nickby och Söderkulla skulle sitta fint, säger Sundbäck.

Lättrafikled byggs i Sibbo.
Lättrafikled byggs i Sibbo. Bild: Yle / Leo Gammals gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,jokivarsivägen

Oasfalterad friluftsled betydligt billigare

Sundbäck håller på en naturnära friluftsled också av den anledningen att den skulle vara billigare att förverkliga.

En friluftsväg behöver inte asfalteras. Enligt Sundbäck kunde cirka tvåtredjedelar av leden kunna byggas enligt principen friluftsled.

Dessutom kunde projektet delas upp på flera år för att sprida på kostnaderna.

- Mitt förslag är att leden byggs i etapper. Redan om ett drygt år kunde arbetena inledas på etappen Molnträsk - väg 170. Före det borde sju markägare höras, säger Sundbäck.

Förutom det nu pågående projektet och Nickby-Söderkulla-leden som kan bli aktuell inom en snar framtid, finns det en hel del andra vägsträckor som redan tidigare diskuterats.

- Sträckan Nya Borgåvägen längs Kalkstrandsvägen till Salpar skola har ju varit på tapeten länge och likaså sträckan Kalkstrandsvägen längs med väg 170 fram till gränsen mot Borgå, säger Sundbäck.

Lättrafikled byggs i Sibbo.
Lättrafikled byggs i Sibbo. Bild: Yle / Leo Gammals gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,stenar (naturligt objekt),jokivarsivägen

Små förbättringar i Nickby

Men just nu är inte de lederna aktuella. Sibbo kommuns kommuntekniska chef, Heidi Saarenpää, säger att det däremot finns en del mindre gång- och cykelleder som ska byggas, men att de ingår i större helheter.

-En del nya kortare gång- och cykelvägar kan det bli aktuellt att bygga i samband med att det just nu byggs, renoveras och grävs väldigt mycket i Nickby, säger Saarenpää.

Saarenpää nämner Norra skolvägen och Stora Byvägen i Nickby som exempel.

Det handlar om större projekt där en gång- och cykelväg kan ingå, men någon längre ny gång- och cykelled finns inte på ritbordet just nu. Inte ännu.

Lättrafikled byggs i Sibbo.
Lättrafikled byggs i Sibbo. Bild: Yle / Leo Gammals gång- och cykelbanor,cykelvägar,Nickby,Sibbo,Nissbacka,Jokivarsi,jokivarsivägen