Hoppa till huvudinnehåll

Fri kurslitteratur kan bli verklighet i gymnasierna i Borgå och Lovisa - Alina och Sara skulle spara tusenlappar

Gymnasieeleverna Alina Fredriksson och Sara Kuurberg
Alina Fredriksson (t.v.) och Sara Kuurberg vet efter ett drygt halvår i Lovisa gymnasium att kursböckerna är dyra. Gymnasieeleverna Alina Fredriksson och Sara Kuurberg Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,Gymnasium,Sara Kuurberg

Medborgarinitiativ och demonstrationer för gratis utbildning på andra stadiet har inte fått beslutsfattare på riksnivå att mjukna. I Borgå och Lovisa finns det däremot förslag på stöd för studeranden i gymnasier och yrkesskolor.

I Borgå har närmare 30 fullmäktigeledamöter skrivit under en fullmäktigemotion där de föreslår att staden skulle stöda studerandens kurslitteratur på andra stadiet.

I Lovisa har det lämnats in en fullmäktigemotion där man föreslår att ytterligare subventionera gymnasiestuderandenas datorer.

Rektorerna i Lovisa stads två gymnasier - Anders Nordström och Larua Tenhunen - föreslår att staden i stället skulle grunda ett kursboksbibliotek i respektive gymnasium.

- Det är böckerna som är den stora kostnaden. En bok kan kosta upp till 50 euro så det handlar om stora kostnader för enbart böckerna, säger rektorn i Lovisa gymnasium, Anders Nordström.

Jag är inte så chockad. Några av mina böcker har kostat kring 50 euro, så det behövs inte många sådana så är man redan på god väg mot den första tusenlappen ...― Sara Kuurberg

Tusentals euro på tre år för böcker

Att det är dyrt med böcker känner också studerandena till. På Lovisa gymnasiums skolgård träffar Yle Östnylands reporter Sara Kuurberg och Alina Fredriksson, som båda går i första årskursen i gymnasiet.

- Dyrt är det. Jag köpte just fem böcker och de kostade 100 euro, så det blir säkert stora summor innan man gått ut gymnasiet, säger Sara Kuurberg.

Hennes kompis Alina Fredriksson tippar att böckerna under de tre gymnasieåren kommer att kosta tusentals euro.

- Dessutom ska vi betala cirka 300 euro för vår dator trots att Lovisa stad subventionerar en stor del av den, säger Alina Fredriksson.

Lovisa gymnasium
Lovisa gymnasium Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,Gymnasium,lovisa gymnasium

På väg mot den första tusenlappen redan första året

Flickorna har helt rätt. En beräkning är att gymnasielitteraturen kan kosta mellan 2 500 och 3 000 euro om man köper varje bok som ny och oanvänd.

- Det krävs 75 kurser i gymnasiet plus studentskrivningar för en studentexamen. I och för sig behövs det inte kursböcker i alla ämnen, men om vi gör en snabb kalkyl och tänker oss 60 kursböcker för á 30 euro så är vi redan uppe i 1 800 euro, räknar rektor Anders Nordström ut.

Sara Kuurberg är inte förvånad över det fyrsiffriga beloppet.

- Jag är inte så chockad. Jag vet att några av mina böcker har kostat kring 50 euro, så det behövs inte många sådana så är man redan på god väg mot den första tusenlappen, säger Kuurberg.

Du har med andra ord köpt nya böcker?

- Jo, jag har köpt nya böcker eftersom kursplanen är ny, vilket betyder att det är svårt att få tag i använda böcker, säger Kuurberg.

Lovisa gymnasiums rektor Anders Nordström
Anders Nordström - rektor i Lovisa gymnasium. Lovisa gymnasiums rektor Anders Nordström Bild: Yle/Stefan Paavola Anders Nordström,lovisa gymnasium

Många frågor söker svar

Förslaget om ett kursboksbibliotek i gymnasiet har nått både Sara Kuurbergs och Alina Fredrikssons öron. Båda tycker förstås att idén är strålande.

Hur tycker ni ett sådant bibliotek borde fungera. Ska alla kunna låna böcker där oberoende av ekonomiska förutsättningar?

- Jo, absolut, säger båda flickorna med en mun.

Eftersom det inte ännu är klappat och klart att ett kursboksbibliotek ska inrättas i Lovisa gymnasium, har man förstås inte heller tänkt igenom på vilka grunder det ska fungera.

- Tanken är ju inte att alla ska få varsin bok. Förr fanns det frielever, nu finns det andra former av stöd om man har det kärvt. Tanken är nog att gradvis bygga upp ett litet kursboksbibliotek där man kan låna en kursbok om man inte själv har råd att köpa den, säger rektor Nordström.

Anders Nordström medger att det kräver noggranna förberedelser innan ett bibliotek av den här naturen kan fungera. Frågorna som behöver besvaras och lösas är många.

- Det är inte så enkelt. Problem som behöver lösas och frågor som behöver besvaras är till exempel: Vem får låna böcker och hur kan vi göra systemet rättvist, förklarar Nordström.

En kursbok i hälsokunskap och Statistisk årsbok
Den här gymnasieboken i hälsokunskap (t.v.) kostar 31,50. En kursbok i hälsokunskap och Statistisk årsbok Bild: Yle/Anna Savonius hälsokunskap

Askola gymnasium har redan ett kursboksbibliotek

Tillsvidare är inte saken behandlad men om rektorernas förslag bifalls i stadsfullmäktige, behöver också andra frågor besvaras innan man kommer till frågan om hur man kunde göra systemet rättvist.

- Om vi får grönt ljus och om det kommer att finnas ett anslag varje år att lägga på det här, då behöver vi fundera på vilken omfattning biblioteket ska ha, vilka ämnen ska det rymma, vilka kursböcker ska där finnas och hur många exemplar av varje kursbok. Allt det här behöver diskuteras. Tillsvidare har vi bara besvarat motionen, säger Nordström.

Ett kursboksbibliotek är i och för sig ingen ny tanke i regionen Östnyland.

I Askola behöver gymnasieeleverna inte köpa sina böcker själv. Böckerna kan lånas i gymnasiets kursboksbibliotek. Böckerna har kommunen köpt med testamenterade medel.