Hoppa till huvudinnehåll

Landskapen: Snabba åtgärder nödvändiga för att rusta upp riksväg 3 mellan Tammerfors och Vasa

En bild tagen med en drönare snett ovanifrån av en vägbro som byggs i laihela.
Vägarbete i Laihela sommaren 2017. En bild tagen med en drönare snett ovanifrån av en vägbro som byggs i laihela. Bild: Yle/Jukka Tyni Riksväg 3,Riksväg 18

Landskapen längs riksväg 3 efterlyser investeringar. Sträckan mellan Laihela och Jalasjärvi har lämnats utanför stomnätet och det bör korrigeras så fort som möjligt, säger Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela.

Riksväg 3 mellan Tammerfors och Vasa är en del av E12, det europeiska vägnätet, men uppfyller inte de krav som ställs på internationella vägförbindelser och nationella huvudleder.

Landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Birkaland efterlyser nu snabba åtgärder av regeringen för investeringar i riksväg 3.

Det mest brådskande enligt Kaj Suomela är att få avsnittet Jalasjärvi-Laihela in i stomnätet och därefter att man får in riksväg 3 i den 12-åriga planering för vägnätets del som staten gått in för.

- Vi hoppas att trafikminister Berner hinner ändra Jalasjärvi-Laihela statusen, i annat fall blir det följande regering som får ta itu med saken, säger Suomela.

Investeringspaket på 128 miljoner

Landskapen ordnade på måndagen ett gemensamt vägseminarium i Laihela för att fundera hur man snabbt kan få nödvändiga förbättringsarbeten gjorda.

De mest brådskande förbättringsarbetena mellan Tammerfors och Vasa har landskapen samlat i ett investeringspaket, som kan genomföras genast och som kostar 128 miljoner euro

Där ingår bland annat förbättring av den planskilda korsningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 vid förbindelsevägen i Vasa, en omfartsväg runt Tavastkyro och flera nya omkörningsfiler.

Enligt den utredning om utvecklingskorridoren som gjordes 2015 borde trafikprojekten i den första fasen genomföras före 2025.

De mest brådskande och kostnadseffektiva förbättringsåtgärderna på riksväg 3 mellan Tammerfors och Vasa utgörs dels av spetsprojekt som förbättrar servicenivån för frakt och pendling, dels av små kostnadseffektiva projekt som förbättrar trafiksäkerheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten