Hoppa till huvudinnehåll

Nätauktionen om Villa Ormnäs i Ekenäs följde inte god sed menar invånare - stadsdirektören medger att staden kunde ha tydligare regler

Villa Ormnäs i Ekenäs
Villa Ormnäs har varit till salu i flera omgångar. Villa Ormnäs i Ekenäs Bild: Yle/Minna Almark Ekenäs,villa ormnäs

Raseborg har inte följt god sed då staden sålde Villa Ormnäs till den som bjöd näst högsta priset i en öppen nätauktion. Fyra kommuninvånare opponerar sig och vill att auktionen görs om.

Raseborg har som mål att sälja fastigheter som staden inte behöver för sin egen verksamhet.

Försäljningen har överlag gått rätt trögt och för att få fart på den har staden testat på att sälja fastigheter via en nätauktionssajt.

Villa Ormnäs i Ekenäs och Bromarfhemmet i Bromarv har båda sålts på nätauktionssajten Huutokaupat.com. För tillfället är den tidigare sjukhusfastigheten Knipnäs i Ekenäs till salu på samma nätsida.

Men förfarandet kring den öppna budgivningen på nätet väcker frågor. Raseborgs stadsstyrelse tog i går kväll (4.3) ställning till en begäran om omprövning som gäller försäljningen av Villa Ormnäs.

Nätauktionssidans regler följdes inte

Orsaken är att den som bjöd det högsta budet på 350 000 euro drog tillbaka sitt anbud fyra dagar efter att anbudstiden gick ut.

Stadsstyrelsen beslöt då att sälja fastigheten till den som bjöd det näst högsta budet på 334 500 euro.

Det här strider mot god sed och därför borde hela anbudsprocessen göras om. Det anser de fyra personer som har lämnat in begäran om omprövning.

En stor gul byggnad.
Knipnäsfastigheten i Ekenäs saluförs till ett minimipris på Huutokaupat.com. En stor gul byggnad. Bild: Marica Hildén \ Yle fastighet,Axxell,knipnäs sjukhus

Bland annat har nätauktionsajtens egna auktionsvillkor för öppen budgivning inte följts, menar de. Enligt sajtens regler är ett bud bindande senast två dagar efter att det getts.

Om man drar tillbaka sitt bud är man tvungen att betala en straffavgift på tio procent av den summan som motsvarar objektets marknadsvärde.

Vi har gjort klart att staden kan förkasta eller godkänna ett anbud

Raseborgs stadsstyrelse har ändå beslutat att godkänna att den som gav det högsta anbudet drar tillbaka det utan vidare konsekvenser. I stället godkändes det näst högsta anbudet.

Det här är möjligt att göra eftersom staden har kommit överens med Huutokaupat.com om ett avvikande förfaringssätt, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

- Enligt den överenskommelse som vi har med Huutokaupat så kan vi ta nästa anbud och fortsätta förhandlingarna med den som gav anbudet. Vi har gjort saker och ting korrekt, sen är det en subjektiv bedömning om det är god sed eller inte.

Hur tydligt är det att det är stadens regler som gäller?

- Det har jag svårt att säga, hur klart det är. Vi har gjort klart att staden kan förkasta eller godkänna ett anbud. På det sättet tycker jag nog att man har varit rätt tydlig från vår sida.

Priserna kan manipuleras

Dan Söderlund är en av de fyra personer som har lämnat in begäran om omprövan gällande försäljningen av Villa Ormnäs.

De fyra personerna har också lämnat in ett separat köpanbud i ett senare skede, då anbudstiden redan var slut. De följde också med auktionen på Huutokaupat.com, men gav inte något eget anbud.

- I och med att vi var intresserade av fastigheten följde vi med budgivningen och då blev det tydligt hur konstigt det blir om man godkänner budgivningen fast högsta budgivaren drar tillbaka sitt bud, säger Dan Söderlund.

Om auktionen är öppen kan vem som helst sitta och trixa upp priserna och sedan dra budet tillbaka

Dan Söderlund vill inte säga hur mycket han och de tre andra personerna bjöd för Villa Ormnäs i sitt separata anbud.

- Det har inte med saken att göra, ombudsbegäran handlar om principer, säger han.

Problemet är att man inte kan veta om man bjuder mot någon seriös person i en öppen nätauktion eller om det är någon som bara sitter och trissar upp priserna.

Därför är det viktigt att budgivningen i en öppen auktion är bindande. Priserna kan manipuleras om principerna inte följs, menar Dan Söderlund och de tre andra som har begärt att försäljningsbeslutet omprövas.

- Nästa gång det är en budgivning på något som staden säljer så kommer jag att känna att hur ska jag kunna lita på att budgivningen är äkta? Om den är öppen kan vem som helst sitta och trixa upp priserna och sedan dra det tillbaka. Och sen betalar jag mera än marknadspriset, säger Söderlund.

Fasaden på baksidan av Bromarfhemmet. äldreboendet i Bromarv.
Bromarfhemmet har också sålts på nätauktion. Fasaden på baksidan av Bromarfhemmet. äldreboendet i Bromarv. Bild: Yle/ Tiina Grönroos Bromarv,ålderdomshem,bromarvhemmet

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist medger att det finns en risk att någon kan manipulera priserna vid en öppen nätauktion.

- Vi kan inte veta om det sker eller inte. Så är det vid alla auktioner.

Ingen praxis hur staden agerar

Ragnar Lundqvist föreslog stadsstyrelsen att begäran om omprövning ska förkastas. På stadsstyrelsens möte godkändes förslaget.

Lundqvist håller inte med om att stadens förfarande strider mot principerna för öppen budgivning och nätauktionssajtens villkor.

Det här eftersom objektet har varit utannonserat på Huutokaupat.com, fastighetsförmedlingsföretaget Etuovi, sociala medier och på stadens hemsida.

Men Dan Söderlund anser att stadsdirektörens resonemang går på sidan om själva saken.

- Vår omprövningsbegäran handlar om god sed, specifikt när det gäller högsta budet som dras tillbaka. Inte om hur Villa Ormnäs är publicerad eller marknadsförd.

I fortsättningen får vi nog ta en titt på det här så att vi inte får en massa oseriösa anbud

Ragnar Lundqvist medger att det hade varit en möjlighet att ta om hela budgivningen då den som gav det högsta budet drog sig ur.

- Men buden var så nära varandra, så därför började vi förhandla med den som hade det näst högsta budet.

Bedömer ni hur ni gör från fall till fall?

- Det var ju första auktionen som vi hade, så det är svårt att säga hur vi gör i framtiden. Om buden är nära varandra så är det logiskt att föra förhandlingar med det näst högsta budet.

Så om det skulle vara större skillnad mellan buden skulle ni agera på ett annat sätt?

- Troligtvis, jo.

Risken för oseriösa anbud ska beaktas

Eftersom det fanns två bud som var så nära varandra tillämpade staden i det här fallet inte nätauktionssajtens regler om straffavgift om man drar tillbaka det högsta budet.

- Det var vår bedömning i det här fallet eftersom vi hade ett ganska bra andra anbud. Men i fortsättningen får vi nog ta en titt på det här så att vi inte får en massa oseriösa anbud och då har man ju auktioner förgäves. Det får framtiden utvisa.

Överlag är Ragnar Lundqvist nöjd med systemet att sälja fastigheter på öppen nätauktion eftersom det skapar ett större och bredare intresse.

Men det kan hända att staden i framtiden börjar tillämpa ett system med straffavgift om någon drar tillbaka ett vinnande bud, säger han.

- Vi har något att lära oss själva också i fortsättningen om vi börjar sälja alla våra fastigheter på Huutokaupat.com. Om det blir tillfällen där man ger ett bud och drar sig ur så börjar vi eventuellt tillämpa en straffavgift.

5.3 kl 7.42. Det har tillagts att stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens förslag att förkasta begäran om omprövning.