Hoppa till huvudinnehåll

Patienter och anhöriga tas med i utvecklingen av vården på Raseborgs sjukhus

Kvinna ligger på sjukhusbrits och ska genomgå röntgenundersökning. I närbild ett par händer med blåa plasthandskar.
Patienter får möjlighet att påverka sjukhusvården. Kvinna ligger på sjukhusbrits och ska genomgå röntgenundersökning. I närbild ett par händer med blåa plasthandskar. Bild: Mostphotos Dough Olson sjukvård,hälsovård,Patient (grammatik),sjukhus,röntgenundersökning,röntgen,röntgenapparater,sjukskötare,Sjukskötare (YH)

Nu kan man i egenskap av patient eller anhörig vara med och direkt påverka vården inom Raseborgs sjukhus.

Vid HUS, Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts, sjukhus har man under ett par års tid utvecklat olika sätt att göra patienterna mer delaktiga i verksamheten.

En lösning har varit att ha erfarenhetsexperter och nu utbildar man experter också på Raseborgs sjukhus.

Egen eller närståendes erfarenhet

En erfarenhetsexpert ska själv ha erfarenhet av en sjukdom genom att vara en nuvarande eller tidigare patient, eller en närstående till en patient.

Experterna sitter till exempel med i olika arbets-, styr- och ledningsgrupper och bidrar med insikter om vårdprocessen ur patientens perspektiv.

Erfarenhetsexperten kan också vara en stödperson eller gruppledare och på så sätt fungera som en direkt länk mellan personal och patient.

Finns på de flesta av HUS sjukhus

Utbildningen av erfarenhetsexperter på Raseborgs sjukhus började i februari och består av sju träffar.

Åtta patienter eller anhöriga och fyra från personalen deltar i utbildningen.

Rekryteringen skedde i slutet av fjolåret. I framtiden kommer man troligtvis att rekrytera flera. Den som är intresserad kan hålla utkik efter information i de lokala tidningarna, i sjukhusets väntrum och dagsalar och på HUS webbplats.

Verksamheten med erfarenhetsexperter har började år 2017 på HUS och finns nu på nästan alla sjukhus.

En person iklädd engångshandskar trycker på magen på en person och undersöker den.
Patienter och anhöriga är med i panel på sjukhuset. En person iklädd engångshandskar trycker på magen på en person och undersöker den. Bild: Kzenon sjukvård,läkarundersökningar,blindtarm,Mage,magsjukdomar,sjukdomar,tarmsjukdomar,sjukhus

HUS har även satsat på andra sätt att göra patienterna delaktiga, bland annat genom kundpaneler. I panelerna medverkar också patienter, anhöriga och personal.

Kundpanelen utseddes i början av januari och då ordnades också en två dagar lång utbildning på Raseborgs sjukhus.

Panelens uppgift är att utveckla verksamheten och lokalerna på sjukhuset sett ur patientens synvinkel.

Panelen består av fem patienter eller anhöriga och tre representanter från personalen.

6.3.2019: Artikeln uppdaterad med mera information om rekrytering och kundpanelen.