Hoppa till huvudinnehåll

Vildsvinsjakt är en riktig utmaning – i Lappträsk bedrivs den främst genom lurpassande

Närbild, vildsvin.
Akrivbild. Närbild, vildsvin. Bild: Viktor Cap 2013 vildsvin

Det är på kvällarna och nätterna som vildsvinjakt bedrivs. Djuret är både klokt, skyggt och snabbt, vilket försvårar jakten.

– Det är ett nattdjur, ett flockdjur, en djurart som klarar sig bra i urskogar samt ett klokt, skyggt och snabbt djur. Det hinner röra sig långa sträckor under bara en natt, sammanfattar Kenneth Levin, ordförande för Lappträsk jaktvårdsförening, vildsvinet.

Det är med andra ord inget enkelt djur att jaga, säger Levin.

– Jag känner flera jägare som ägnat 50 till 100 timmar åt jagande innan de ens sett skymten av ett vildsvin. Jakten kräver både tid och intresse.

Kenneth Lavin.
Kenneth Levin. Kenneth Lavin. Bild: Yle/Lone Widestam Lappträsk,jaktvårdsföreningar,Kenneth Lavin

Två typer av vildsvinsjakt

Vildsvinsjakten kan bedrivas på två olika sätt: genom åteljakt eller drevjakt. Enligt Levin fälls 90 procent av vildsvinen i Lappträsk vid åteljakt.

– Det är ett slags lurpassande som äger rum vid de utfodringsställen som svinet kommer till på kvällen och natten. Det är där man sedan fäller djuret.

Drevjakten bedrivs istället dagtid. Då beger man sig ut i skogen för att leta upp vildsvinen. Djuren hittas med hjälp av hundar och genom att man följer spår som vildsvinen lämnat efter sig.

Utfodringsplats.
Utfodringsplats för älg och hjort i Pockar. Utfodringsplats. Bild: Yle/Lone Widestam vildsvin,jakt,Lappträsk,utfodringsplats

Den här typen av jakt är dock mer krävande än åteljakt.

– Den kräver ganska stora områden och stora jaktlag. Gärna ska 20–30 personer samtidigt delta i jakten.

Trots att det i huvudsak är åteljakt som gäller i Lappträsk har det ändå ordnats ett par drevjakter under de senaste åren.

– För ett par år sedan lyckades vi fälla tre till fyra vildsvin vid drevjakt. I fjol ordnades också en drevjakt där jägarna lyckades fälla sju vildsvin på en dag.

Mörkerutrustning fortfarande ovanlig i Östnyland

På senare tid har mörkerutrustning börjat användas vid vildsvinsjakt. Det här ser Levin som en bra sak.

– Det effektiverar jakten. Vill vi minska på stammen bör vi också använda all teknisk utrustning som står till förfogande.

Den här typen av utrustning är tillsvidare tillåten endast i begränsad utsträckning.

– En del jägare i Nyland har rätt att använda sig av den här nya tekniken. Främst handlar det om Kymmene län där hundra jägare använder mörkerutrustning.

Den här typen av utrustning har ännu inte tagits i bruk i Lappträsk. Den används ändå, om än i liten utsträckning, av östnyländska jägare.

– Två jägare vid Liljendal jaktvårdsförening fick med specialtillstånd rätt att använda mörkerutrustning under ett års tid. Jag vill också minnas att man i Strömfors haft en dylik överenskommelse.

Minskad vildsvinsstam

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning verkar det som om antalet vildsvin i Finland har minskat jämfört med föregående år.

Enligt uppskattningen ska vildsvinsstammen uppgå till 1 500-2 650 individer i januari 2019. Det här är drygt en tredjedel mindre än året innan, då den bestod av 2 100-5 450 individer.

Enligt Naturresursinstitutet har stammen minskat till följd av jakt. Minskningen beror eventuellt också på att färre vildsvin kommit till Finland från Ryssland.

Utifrån de observationer som jägarna gjorde vid älgjakten 2018 förekommer flest vildsvin fortfarande i östra Nyland och sydöstra Finland.

Kenneth Levin vid en grillplats i Pockar.
Kenneth Levin vid en grillplats i Pockar. Kenneth Levin vid en grillplats i Pockar. Bild: Yle/Lone Widestam vildsvin,jakt,kenneth levin

Kenneth Levin vid Lappträsk jaktvårdsförening uppskattar att vildsvinsstammen i Lappträsk består av 100–200 individer.

– Stammen håller till på södra sidan om riksväg 6.

I fem,sex år har Lappträsk jaktvårdsförening bedrivit effektiverad jakt på vildsvin. Det senaste året fälldes ett rekordantal individer.

– Under det senaste jaktåret fällde vi 59 vildsvin. Tidigare har det rört sig om cirka 25 per år.

Den afrikanska svinpesten sprider sig

I ett gemensamt pressmeddelande från olika myndigheter konstaterar man att den afrikanska svinpesten sprider sig till nya områden i Europa och Asien samtidigt som den finländska beredskapen hela tiden förbättras.

Några fall av afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland. Sjukdomsskyddet på finländska svingårdar har ändå effektiverats och kommer att fortsätta att utvecklas.

Forskare har ännu inte kunnat göra en exakt bedömning av hur liten vildsvinstätheten borde vara för att afrikansk svinpest inte ska spridas.

Morot, potatis och frön.
Morot, potatis och säd åt älg och hjort. Vildsvinen äter dock hellre majs. Morot, potatis och frön. Bild: Yle/Lone Widestam jakt,vildsvin,utfodringsplats

Det är dock klart att ju färre vildsvin det finns, desto mindre är de i kontakt med varandra och desto mindre sprids sjukdomen.

Den afrikanska vildsvinspesten är också något som oroar Kenneth Levin vid Lappträsk jaktvårdsförening.

– Det skulle vara en otrolig skada för hela landet, och framför allt för den finländska svinproduktionen, om afrikansk svinpest skulle uppenbara sig här.

Svinpesten måste tas på allvar, understryker Levin, men han tycker ändå att beredskapen är god i Finland.

– För tillfället tycker jag att det hela har skötts ganska bra.