Hoppa till huvudinnehåll

Yle vill inspirera unga och invandrare att rösta i riksdagsvalet – Målet är ett ökat valdeltagande

Yles logo för riksdagsvalet 2019
Yles logo för riksdagsvalet 2019 Riksdagsvalet i Finland 2019

“Yle har en betydande roll i granskandet av demokratin, och vi utvecklar ständigt nya sätt att ta demokratin närmare väljarna, konstaterar Jouko Jokinen, direktör för Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet.

I år vill Yle med sitt valinnehåll alldeles speciellt nå unga förstagångsväljare, invandrare och röstberättigade som talar utländska språk.

“Vi försöker nå nya, mera svårnådda målgrupper inom vilka valdeltagandet tidigare varit lågt. Vi vill förmedla tanken om att alla har möjlighet att delta i den finländska demokratin och påverka den. Alla kan påverka Finlands framtid genom att rösta, säger Petri Kejonen, huvudproducent för Yles valinnehåll.

Med sitt valinnehåll strävar Yle efter att göra den demokratiska processen så greppbar och transparent som möjligt.

På lätt språk och ett sätt som intresserar unga

“Genom Yle Kioski och lätt språk når vi förhoppningsvis nya väljargrupper som har vuxit fram i Finland under åren”, fortsätter Kejonen.

Yles nyheter ordnar en panel på lätt finska i samarbete med Kehitysvammaliitto. Panelen publiceras på Yle Arenan torsdagen den 4 april. I valpanelen deltar representanter från nio riksdagspartier. I publiken finns invandrare som studerar finska, finländare med afasi och funktionsnedsättning.

“Alla deltagare i panelen har förbundit sig till att förklara politik så tydligt som möjligt. Publiken visar med gröna eller röda kort när paneldeltagarnas språk är för svårt och när det är tydligt. I dag finns det kring 700 000 finländare i behov av lättförstått språk, så det finns en efterfrågan på denna typ av innehåll”.

Yle Kioski å sin sida kommer att förverkliga valkompassen Valboten, utvecklad för 18-22 åriga förstagångsväljare. Målsättningen med boten är att göra röstandet lättare och även öka ungas kunskaper om riksdagsval. Påståendena i Kioskis valbot är framtagna av Yles nyhets- och aktualitetsredaktioner och handlar om de ungas livssituationer.

De ungas valdebatt från Helsingfors centrumbibliotek Ode sänds på Yle TV1 den 12 april.

I Valsoffan möter finländare kandidaterna hemma hos sig

Valårets första stora valdebatt sänds på Yle TV1 den 14 mars. Samma dag öppnar även valkompassen som finns tillgänglig på svenska, finska, engelska och ryska. Samtidigt publiceras även valinnehåll på webben som grundar sig på spelifiering.

Den andra stora valdebatten ses den 11 april. Debatten leds av Seija Vaaherkumpu och Sakari Sirkkanen.

Jonna Nupponen och Marianne Sundholm. Valdebatt
Marianne Sundholm och Jonna Nupponen. Jonna Nupponen och Marianne Sundholm. Valdebatt Bild: Jyrki Valkama Riksdagsvalet i Finland 2019

Tvåspråkig valdebatt blir det den 8 april under ledning av Marianne Sundholm och Jonna Nupponen.

“De stora valdebatterna skapar stämningen när Finlands folk går till val. De når miljonpublik och diskussionerna och händelserna i debatterna blir föremål för samhälleliga diskussioner, påminner Petri Kejonen.

Valen får även stort utrymme i Yle Radio Suomi, när de stora valdebatterna sänds både nationellt och ute i regionerna måndagen den 8 april.

Ett nytt inslag är Valsoffan, vars avsnitt publiceras på Yle Arenan 14 mars. Valsoffan är Yles valdebattserie som spelas in i finländarnas hem. I serien väljer hemmets värd ett ämne och utmanar en kandidat.

“För första gången får vanliga människor möta vanliga kandidater i sina egna hem. Vi tittare får följa med hur mötet går”, beskriver Petri Kejonen.

Sammanlagt blir det 12 diskussioner i Valsofforna, en från varje valdistrikt med Åland som undantag.

Riksdagsvalet når sin kulmen under valvakan

Yle TV1 sänder temadiskussioner kring temat klimatet och sysselsättning. Diskussionerna ordnas den 4. och 9 april. Utöver temadiskussionerna har Svenska Yle valt att ha fokus på utbildning den 25 mars på svenska.yle.fi, i radion och Tv-Nytt.

De små partiernas valdebatt sänds på Yle TV1 den 2 april och ett sammandrag hörs även i Radio Suomi. Totalt 11 partier medverkar.

Valen knyts ihop under valvakan den 14 april. Valvakan visas på Yle TV1 och Yle Fem och hörs i både Radio Suomi och Yle Vega.

Valinnehåll erbjuds även på teckenspråk. Valvakan tecknas i direktsändning och repriserna från valdebatterna, temadiskussionerna och valdebatten för de små partierna tolkas till teckenspråk och finns tillgängliga dagen efter att de direktsänts.