Hoppa till huvudinnehåll

De arbetslösas grundtrygghet har försämrats - de studerande är mer låneberoende än förr

Aktiivimallia vastustava mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla.
Demonstranter motsatte sig nedskärningar på en demonstration i Helsingfors. Aktiivimallia vastustava mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla. Bild: Kimmo Hiltunen / Yle Senatstorget,demonstrationer (samhälleliga händelser),demonstrationer (förevisningar),arbetslöshet,Regeringen Sipilä

Grundtryggheten för de arbetslösa har försämrats under pågående regeringsperiod. Den slutsatsen dras i en färsk rapport. De studerande är mer låneberoende än förr.

En ensamboende arbetslös i en medelstor stad har i dagens läge 400 euro till sitt förfogande, efter att hen betalat för sitt boende.

Summan har på tre år minskat med nästan 100 euro.

Försämringarna i de arbetslösas grundtrygghet har främst orsakats av nedskärningar i arbetslöshetsförmånerna och det allmänna bostadsbidraget.

Vidare har aktiveringsmodellen, som förutsätter en viss aktivitet för fullt stöd, sänkt inkomsterna för en del arbetslösa.

Studerande mer beroende av lån

Enligt rapporten har pensionärernas grundtrygghet inte försämrats under regeringsperioden.

Det samma gäller dem som får sjukdagpenning och föräldradagpenning.

Studerande lever däremot allt mer på lån.

- En studerandes socialskydd täcker en skälig minimikonsumtion bara med hjälp av studielån, säger Susanna Mukkila som är sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.

Många är helt beroende av stöd

Oroväckande är att antalet personer som helt eller delvis är beroende av olika stöd som räknas till grundtryggheten är stor.

Över 500 000 finländare får över hälften av sin årsinkomst via grundtryggheten.

250 000 finländare får nästan alla sina inkomster via olika stöd.

Kelan logo ikkunassa.
Folkpensionsanstalten koordinerar många av de stöd som betalas ut. Kelan logo ikkunassa. Bild: Tiina Jutila / Yle FPA,folkpensionsanstalten,pension,utkomststöd,studiestöd,utkomstskydd,arbetslöshetspenning,utkomstskydd för arbetslösa

I europeisk jämförelse är nivån på grundtryggheten ändå som helhet på en bra eller medelmåttig nivå, beroende på en persons livssituation.

Grundtryggheten utgörs av många olika stöd

Till grundtrygghetsförmåner räknas i rapporten den lägsta nivån av arbetslöshetsförmåner, föräldradagpenning, sjukdagpenning, pensioner, hemvårdsstöd, studiestöd och bostadsbidrag som kompletterar dem.

Utkomststöd räknas inte i rapporten som en del av grundtryggheten, utan har analyserats skilt.

Institutet för hälsa och välfärd THL har koordinerat rapporten Grundtrygghetens tillräcklighet 2015-2019. Det är tredje gången en dylik rapport sammanställs.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes