Hoppa till huvudinnehåll

Kirsi Oksanen snokar i medicinskåp och intervjuar klienter - Borgå vill förbättra vardagen på vårdhemmen med överraskningsvisiter

Kirsi Oksanen.
Kirsi Oksanen. Kirsi Oksanen. Bild: Yle/Mikael Kokkola porträtt,Kirsi Oksanen

Kirsi Oksanen är en av Borgå stads fyra servicechefer som gör oanmälda kontrollbesök på vårdhem i Borgå. Vi bad henne berätta hur de riktigt går till.

Vi skrev nyligen om att Borgå stad under de senaste veckorna har gjort överraskningsbesök på fyra privata vårdhem som staden köper tjänster av.

- När vi kommer på plats så kollar vi hurdant allmänt intryck man får av enheten: är det rent, snyggt, prydligt? Verkar allt vara i ordning? berättar Oksanen.

Servicecheferna jobbar i par när de gör besöken.

- Man kollar också hur klienterna verkar må: vad gör de, kommunicerar de?

Långa besök

En del av de äldre berättar själva hur de har det medan andra inte längre kan göra det.

- Då måste man se på det allmänna; hur det verkar. Är de glada?

Ett besök kan ta ganska lång tid, mellan två och fyra timmar.

- Vi pratar med chefen och går igenom olika dokument. Efter det pratar vi med personalen, klienter och anhöriga om de är på plats. Dessutom ska olika lokaler kollas, säger Oksanen.

En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol.
Arkivbild. En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol. Bild: Mostphotos/Sandnes1970 åldringar,äldreomsorg,social- och hälsovårdsreformen (sote),hälsovård,sjukvård,ålderdomshem

Under kontrollbesöken rör sig servicecheferna i de allmänna lokalerna på vårdhemmen. De besöker klienternas rum, men bara om klienterna ger lov till det.

- Det är ju deras hem, konstaterar Oksanen.

Läkemedelskoll

Oksanen och hennes kollegor går inte och rotar i alla skåp, men läkemedelsskåp kollas noggrant.

En del av bristerna som hittats i samband med de oanmälda kontrollbesöken gäller just läkemedelstillstånd eller förvaring av medicin.

sairaanhoitaja jakaa potilaiden lääkkeitä sairaalan lääkekaapilla.
Arkivbild. sairaanhoitaja jakaa potilaiden lääkkeitä sairaalan lääkekaapilla. Bild: Yle Sjukskötare (YH),sjukskötare,mediciner,antidepressiva läkemedel,psykofarmaka,Sömnmedel,smärtstillande medel,medicinskåp

Enligt Oksanen så handlar det inte om något så allvarligt som att någon till exempel skulle ha fått fel medicin.

- För att kunna utföra läkemedelsbehandling så måste man ha ett giltigt läkemedelstillstånd. För att få tillstånd måste man genomgå en utbildning med godkända resultat samt genomföra praktiska prov. Nu har det varit lite oklart hur de utför sina praktiska prov och det har vi bett om att få tilläggsuppgifter om, säger Oksanen.

I planen för läkemedelsbehandling står tydligt hur de praktiska proven ska utföras och då ska det vara så.

Ärlig personal

Den allmänna diskussionen som på sistone har förts om äldrevården har lett till att personalen förväntar sig att få besök, trots att kontrollbesöken görs oanmälda.

Oksanen upplever att personalen brukar svara ärligt på frågor.

- De har möjlighet att berätta vad som är bra och om något borde förbättras. De pratar mycket och berättar mycket.

Om vårdpersonalen på vissa ställen sköter städjobb kommer det fram i sådana här diskussioner.

Brandbackens servicecenter
Arkivbild. Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

Kontrollbesöken görs varje år och cheferna vet att kontrollanterna kommer att dyka upp i något skede. Samarbetet med dem har också fungerat bra, enligt Oksanen.

Efter besöken skriver Oksanen eller hennes kollegor en rapport som skickas till Regionförvaltningsverket. Man ger också uppmaningar och kan begära tilläggsutredningar av vårdhemmen.

Inom en viss tidsram måste vårdhemmen skicka en rapport till kommunen om vad som gjorts för att åtgärda eventuella fel.

Satsar på äldrevården

Det kommer att bli fler oanmälda kontrollbesök under våren, både på privatägda vårdhem och på stadens egna.

- Vårt mål är att garantera god och trygg vård. Vårdkvaliteten måste vara lika på alla enheter, både våra och privata, säger Oksanen.

Hon berättar att staden håller på med att anställa en ny vårdchef som kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet och verksamhet.

Vårdkvaliteten måste vara lika på alla enheter, både våra och privata― Kirsi Oksanen

Dessutom har staden kommit överens med professor Harriet Finne-Soveri, som är specialläkare i geriatri, om att hon ska utreda kvaliteten på vården och tjänsterna både i stadens egna och i privata vårdhem.

Finne-Soveri ska också skapa en ny modell för kvalitetskontroll av tjänster.