Hoppa till huvudinnehåll

Magert intresse för friluftsdagis i Hangö

friluftsdagiset i larsmo.
Barn som är mycket ute bedöms vara friskare än andra barn. friluftsdagiset i larsmo. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Larsmo,friluftsdagis

Endast en ordinarie anställd och en vikarie inom småbarnspedagogiken i Hangö är intresserade av att jobba vid ett friluftsdaghem.

25 fullmäktigeledamöter bad i fjol våras staden utreda möjligheten att grunda en avdelning där barnen vistas utomhus en stor del av tiden.

SFP-ledamöterna Helena Lesch-Saarinen och Britta Idman var initiativtagare till motionen.

De föreslog att tjänstemännen inom småbarnspedagogiken utreder möjligheten att grunda ett friluftsdaghem.

Bara äta och vila inne

Tanken var att friluftsdaghemmet skulle rikta sig till barn i åldern 4-6 år. Barnen skulle äta och vila inomhus, men i övrigt vistas utomhus i naturen.

De betonade att forskning visar att barn som vistas på daghem med mycket utomhusverksamhet är friskare än andra barn. Barnen får också bättre empati, styrka, snabbhet, balans och koncentrationsförmåga.

Då de anställda inom småbarnspedagogiken tillfrågades om intresset för att jobba i ett friluftsdaghem var minimalt. Endast en ordinarie anställd och en vikarie visade intresse.

Mycket ute med Skogsmulle

Utredningen som nu har gjorts visar att alla barn i Hangö stads småbarnspedagogik redan i dag erbjuds möjlighet till mycket vistelse utomhus.

Ett flertal anställda inom småbarnspedagogiken är utbildade Skogsmulleledare och barnen tillbringar mycket tid i skogen speciellt höstar och vårar. Det här innebär att barnen redan regelbundet tillbringar mycket tid i naturen.

Hangö bildningsnämnd beslutade för en tid sedan (13.2) godkänna att utredningen ges som svar på fullmäktigeledamöternas motion.

Läs också