Hoppa till huvudinnehåll

Stor strejk kan bryta ut i Sveriges hamnar på onsdag - passagerartrafiken från Finland drabbas inte

Viking lines färja i hamn
Viking lines färja i hamn Bild: Mikael Crawford/Yle viking line vinter

Hamnarbetarförbundet i Sverige har varslat om totalstrejk i alla Sveriges hamnar från och med onsdag. Om det blir strejk drabbas godstrafiken från Finland delvis, medan passagerartrafiken på Viking Line och Tallink Silja ser ut att gå normalt.

De stridande parterna Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har tid på sig att förhandla fram en lösning fram till midnatt. Om parterna inte lyckas bryter strejken ut i hamnarna på onsdag.

I Sverige har till exempel Volvo Cars och flera företag som importerar frukt meddelat att deras verksamhet drabbas hårt av en eventuell strejk, men många företag är också osäkra på vilka konsekvenser en eventuell strejk kan få.

Vad handlar hamnkonflikten om?

Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget riksomfattande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.

I Sverige finns det två fackförbund som organiserar hamnarbetare: Transportarbetareförbundet som är anslutet till LO och det fristående Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarförbundet bröt sig ut från Transport 1972 och konflikten med arbetsgivaren Sveriges Hamnar har i princip pågått sedan dess.

I vissa hamnar dominerar det ena förbundet och i andra hamnar är styrkeförhållandet ganska jämnt. Hamnarbetarförbundet är till exempel starkt i Sveriges största hamn i Göteborg.

Sveriges hamnar har ett kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet har gått med på ett så kallat andraavtal, som är likadant som avtalet mellan Transport och Sveriges Hamnar, men Hamnarbetarförbundet vill dessutom vara med och förhandla om innehållet i nästa centrala avtal.

Tvisten gäller speciellt rätten att ingå lokala avtal i hamnarna. Enligt ett av förslagen från Medlingsinstitutet är det endast parterna i förstahandsavtalet, det vill säga Transportarbetarförbundet, som kan vara med och förhandla om nästa avtal.


Det finska företaget Ahola transport skriver på sin webbsida att det i nuläget är osäkert hur strejken drabbar godstrafiken mellan Finland och Sverige. Om det blir strejk kommer det att medföra störningar i trafiken och förlängda ledtider, meddelar Ahola transport.

Passagerartrafiken mellan Finland och Sverige drabbas inte

Rederierna Viking Line och Tallink Silja utgår från att passagerartrafiken inte drabbas av den eventuella strejken.

- Vi bedömer att passagerartrafiken kommer gå normalt, sedan får vi se hur det går med godset. Vi fortsätter att analysera läget under dagen och väntar på besked från parterna, säger Oskar Brehmer, kommunikatör på Tallink Silja.

Tallink Siljas Galaxy och Viking Amorella lämnar Åbo hamn en isig vintermorgon i februari.
Tallink Siljas Galaxy och Viking Amorella lämnar Åbo hamn en isig vintermorgon i februari. Bild: Yle/Linus Hoffman Silja Line,Tallink Silja Oy,Viking Line,Åbo hamn,Åbo,Färjetrafik på Östersjön,färja,Passagerarfartyg,passagerarfärja,sverigebåtar

- Fartygen kommer att gå och persontrafiken fungerar i stort sett normalt. Personbilar kommer också att kunna fraktas helt normalt, säger trafikchef Dan Roberts på Viking Line.

Roberts säger att godstrafik som sker med lastbil eller långtradare fungerar normalt. Däremot kommer så kallad chaufförslös trafik inte att fungera. Till exempel trailers kommer inte att kunna lastas av fartyget om det blir hamnstrejk.

Rederierna har ansökt om dispens från strejken, men har inte ännu fått något svar på sin ansökan.

Stor hamnkonflikt kan drabba Sveriges ekonomi

I Sverige finns det två fackförbund som organiserar hamnarbetare: Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet. Det finns ungefär lika många hamnarbetare i båda förbunden och nu är det alltså Hamnarbetarförbundet som har varslat om strejk.

Strejken är ett svar på arbetsgivarens lockout och blockad mot övertidsarbete från och med imorgon den 6 mars fram till sista juli.

Vy över Göteborgs hamn.
Göteborgs hamn väntas drabas speciellt hårt av en eventuell strejk, eftersom majoriteten av hamnarbetarna där tillhör Hamnarbetarförbundet. Vy över Göteborgs hamn. Bild: Mostphotos Göteborg,Göteborgs hamn

Svenska företag följer nu spänt med hur det går i hamnkonflikten och vilka konsekvenserna blir av en eventuell strejk.

- Om vi får en situation med stor konflikt i Sveriges hamnar så riskerar det få mycket allvarliga konsekvenser för jobben och företagen och ytterst för svensk ekonomi. Jag ser väldigt allvarligt på de konsekvenser det kan leda till, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Sveriges radio.

Läs också