Hoppa till huvudinnehåll

Vasa sjukvårdsdistrikt har planen klar om vårdreformen faller – bildar ny samkommun

Sjukskötare går genom aulan i Vasa centralsjukhus på väg mot hissen
Arkivbild. Sjukskötare går genom aulan i Vasa centralsjukhus på väg mot hissen Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund sjukskötare,vårdare,vård (omsorg),Vasa centralsjukhus

Planeringen i Vasa sjukvårdsdistrikt pågår för fullt för andra alternativ än regeringens vårdreformsplaner om de stupar i riksdagen. På torsdag möts nyckelpersoner för att diskutera en helt ny samkommun.

Österbottens välfärdsområde skulle ta över primärvården, specialsjukvården och den sociala omsorgen i det gamla sjukvårdsdistriktet som enbart skött specialsjukvården.

Styrelse- och fullmäktigeordföranden samt kommun- och stadsdirektörerna inom sjukvårdsdistriktet träffas i Vasa på torsdag.

De ska diskutera en frivillig integration av vården bland de tretton kommuner som ingår i sjukvårdsdistriktet. Hittills har man hållit Skype-möten men nu möts man i samma rum.

Stor samstämmighet i de flesta kommuner

Planeringen av den nya samkommunen har pågått länge och kallades i ett skede för Plan B, andra sjukvårdsdistrikt har vidtagit samma mått och steg.

Vasa sjukvårdsdistrikts ledning genomförde under hösten kommunrundor i Österbotten och mottagandet var överraskande positivt.

- Jag trodde att motståndet skulle vara större men det fanns inte så stor tveksamhet i kommunerna till tanken, säger Hans Frantz (SFP), styrelseordförande vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det som på många håll har kritiserats inom vårdreformen, det vill säga integreringen av socialvården i vårdreformen, är en fullt gångbar tanke när sjukvårdsdistriktet planerar en ny samkommun ifall vårdreformen havererar i riksdagen.

- Det är egentligen bara i Korsnäs, Malax och Närpes som man varit lite betänksamma på kommunrundorna. Man vill gärna se en grundstadga innan man bestämmer sig, säger Frantz.

Ifall vårdreformen inte går igenom kan en första behandling av grundstadgan för den nya samkommunen, Österbottens välfärdsområde, ske på sjukvårdsdistriktets fullmäktigemöte i maj.

Samkommunen, om den blir av, har samma tidtabell som vårdreformen. Det betyder att den skulle inleda sin verksamhet år 2021.

Läs mera:

Sjukvårdsdistriktets byggprojekt kan bli dyrt för Vasa stad om vårdreformen faller

Sparåtgärder diskuteras både inom Vasa sjukvårdsdistrikt och inom Vasa stad. Stadens sparkrav kan påverka sjukvårdsdistriktet, samtidigt som staden kan få en tilläggsnota på 60 miljoner euro för nybygget vid centralsjukhuset om vårdreformen faller.

Läs också