Hoppa till huvudinnehåll

Yle undersökte finländarnas rädslor och drömmar

Demonstration mot klimatförändringen vid riksdagshuset 8.2.2019.
Undersökningen visar att speciellt unga oroar sig för klimatförändringen. Bilden tagen vid klimatdemostrationen i Helsingfors den 8.2.2019. Demonstration mot klimatförändringen vid riksdagshuset 8.2.2019. Bild: Jouni Immonen / Yle klimatförändring

Yle har undersökt ut hur finländarna upplever sin livssituation just nu – vad anser de att är bra och vad de bekymrar sig för i vardagen. Resultaten används brett i Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet samt i vårens valinnehåll.

I den omfattande undersökningen ställde Yle frågor till finländarna om hur de anser att ett bra liv ser ut och vilka anledningar till oro de har. I undersökningen ställdes även frågor om vad demokrati innebär för medborgarna och hur de upplever att de kan påverka.

“Vi vill förstå finländarna bättre för att kunna göra så relevant journalistik som möjligt. Den här undersökningen ger oss en uppfattning om vad som är viktigt för vår publik och vad som bekymrar dem just nu”, konstaterar Anna Forth, innehållschef vid Svenska Yle.

Enligt undersökningen anser finländarna att ett gott liv innebär en god hälsa. Orosmolnen handlar långt om det som händer runt om en själv, men även om klimatförändringen, vilket tydligt syns i ålderskategorin 15–29 år.

Finländarnas tycker det är viktigt med demokrati och 75 procent svarade är det mycket viktigt att leva i ett land där det råder demokrati.

“Undersökningen ger oss en bra bild över vad finländarna funderar på, och mycket av det vi gör är i linje med det. Men frågor om hälsa och klimat är tydligt sånt som bekymrar folk just nu, och det kommer vi att beakta i vårt innehåll i år”, avslutar Forth.

Undersökningen “Finländarnas rädslor och drömmar” genomfördes av Taloustutkimus mellan den 27.11 och 17.12.2018 på uppdrag av Yle. Målgruppen var 15–79 åriga finländare med finska eller svenska som modersmål. Befolkningen på Åland tillfrågade inte. Totalt svarade 2 237 personer, varav 101 finlandssvenskar i undersökningen. Urvalet anses tillförlitligt och kan appliceras på en större grupp. Resultatens felmarginal är cirka 2,2 procentenheter åt bägge håll.

Målsättningen är att genomföra undersökningen årligen.