Hoppa till huvudinnehåll

Inför folkomröstningen i Korsholm – flera politiker har redan bestämt sig men de flesta lovar lyssna på folket

Kommunfullmäktige i Korsholm.
Arkivbild från då fullmäktige i Korsholm beslöt att inleda fusionsförhandlingar med Vasa. Kommunfullmäktige i Korsholm. Bild: Yle/Johanna Ventus Fullmäktige,kommunfullmäktige i korsholm

Yle Österbottens enkät visar att politikerna i Korsholm är väldigt delade i frågan om en fusion med Vasa. De flesta är villiga att ändra sin åsikt om valdeltagandet i folkomröstningen blir högt. En stor majoritet tar ställning antingen för eller emot en fusion.

Inför den rådgivande folkomröstningen har Yle Österbotten frågat alla ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i Korsholm om de kommer att respektera resultatet i folkomröstningen.

Samtliga ledamöter fick också svara på frågan om de själva är för eller emot en fusion med Vasa.

Längst ner i artikeln finns en tabell där alla ledamöters svar presenteras. I kommunfullmäktige i Korsholm sitter 43 ledamöter. Fyra ledamöter gick inte att nå och en valde att inte svara på frågorna. Kommentarer av politikerna och en analys av forskarna Siv Sandberg och Marina Lindell hittar ni i den här artikeln.

Utgående från svaren delades ledamöterna in i tre kategorier: 1) De som då fullmäktige fattar sitt beslut kommer att rösta i enlighet med resultatet i folkomröstningen, 2) de som väntar med sitt beslut tills de vet hur stor majoritet av folket som röstar för/emot en fusion och hur högt valdeltagandet blir och 3) de som säger att den egna åsikten väger tyngst oavsett resultatet i folkomröstningen.

Högt valdeltagande och stark majoritet avgörande

Av ledamöterna svarar 12 stycken att det är resultatet i folkomröstningen som är avgörande då fullmäktige fattar sitt beslut den 2 april.

Av de som svarat säger 10 stycken att de står fast vid sin egen åsikt oavsett vad resultatet i folkomröstningen visar.

Största delen av politikerna, närmare bestämt 17 stycken, svarar att de är villiga att rösta emot sin egen uppfattning om valdeltagandet är högt i kombination med att en mycket klar majoritet av folket tar ställning för eller emot en fusion. Flera av politikerna lyfter fram att det är helheten som avgör och att folkomröstningen är en av många faktorer som påverkar deras beslut.

Kommer du att respektera resultatet i folkomröstningen då fullmäktige fattar sitt beslut om en fusion med Vasa?
I kommunfullmäktige i Korsholm sitter 43 ledamöter. Kommer du att respektera resultatet i folkomröstningen då fullmäktige fattar sitt beslut om en fusion med Vasa?

Mycket jämt mellan de som är för och emot en fusion

Politikerna fick också svara på vilken åsikt de själva har i frågan om en fusion med Vasa och resultatet visar att kommunfullmäktige är väldigt delat i frågan.

Av de som svarat säger 21 ja till en fusion med Vasa medan 17 av politikerna säger nej till en fusion. Fem av politikerna har inte svarat på frågan.

Är du för eller emot en fusion med Vasa?
I kommunfullmäktige i Korsholm sitter 43 ledamöter. Är du för eller emot en fusion med Vasa?

Fler av de som är för ett självständigt Korsholm tänker rösta i enlighet med folkomröstningen

En trend som går att utläsa ur svaren är att det finns en skillnad i hur de som är för en fusion med Vasa och de som är för ett självständigt Korsholm har svarat.

Av de 12 politiker som svarade att de kommer att rösta i enlighet med folkomröstningen är 10 för ett självständigt Korsholm och en för en fusion med Vasa.

Alice Lillas (SFP) som svarade att hon kommer att rösta i enlighet med resultatet i folkomröstningen valde att inte svara på frågan om hon själv är för eller emot en fusion med Vasa.

Folkomröstningen avgör
I kommunfullmäktige i Korsholm sitter 43 ledamöter. Folkomröstningen avgör

Av de som svarade att de kommer att ta resultatet av folkomröstningen i beaktande, men att det i slutändan är den egna åsikten som avgör är nio för en fusion med Vasa och en för ett självständigt Korsholm.

Egen åsikt avgör
I kommunfullmäktige i Korsholm sitter 43 ledamöter. Egen åsikt avgör

Här nedan presenteras hur samtliga ledamöters svar i enkäten:

Kommer du att respektera resultatet i folkomröstningen och är du själv för eller emot en fusion med Vasa?
PolitikerFolkomröstningKlar majoritetEgen åsiktStåndpunkt
Linda Ahlbäck (SFP)xNej till fusion
Annika Ahläng (SDP)xJa till fusion
Martin Ahlskog (MSK)xJa till fusion
Monica Asplund (SFP)xJa till fusion
Peter Back (SFP)xNej till fusion
Stig Beijar (SFP)xJa till fusion
Patrik Björkman (SFP)xJa till fusion
Karina Björninen (MSK)xJa till fusion
Samuel Broman (SFP)xJa till fusion
Alf Burman (SFP)xNej till fusion
Tomas Bäck (SFP)xNej til fusion
Ralf Degerlund (SFP)xJa till fusion
Kim Eriksson (SDP)xNej till fusion
Rosmarie Finne (SFP)xNej till fusion
Åsa-Britt Forth-Snellman (SFP)xJa till fusion
Lars Gästgivars (SFP)xJa till fusion
Kari Hietamäki (MSK)xJa till fusion
Ulf Hildén (SFP)Inget svarInget svar
Johan Håkans (SFP)xNej till fusion
Christoffer Ingo (SFP)xJa till fusion
Jens Knipström (SFP)xJa till fusion
Tomas Koskinen (KD)xNej till fusion
Jussi Lahti (SFP)xNej till fusion
Terhi Lettelin (SFP)xJa till fusion
Alice Lillas (SFP)xVill inte kommentera
Carola Lithén (SFP)xNej till fusion
Per-Henrik Lithén (SFP)xNej till fusion
Michael Luther (SFP)xNej till fusion
Mika Mäkisalo (SFP)Vill inte kommenteraVill inte kommentera
Kenth Nedergård (SFP)xNej till fusion
Nicklas Nygård (SFP)Inget svarInget svar
Johanna Nyman (SFP)xNej till fusion
Patrik Pada (SFP)xNej till fusion
Ulla-Maj Salin (SFP)xNej till fusion
Monica Sirén-Aura (SFP)xJa till fusion
Ida-Maria Skytte (SFP)xJa till fusion
Rolf Sund (SFP)xJa till fusion
Anita Sundman (SFP)xJa till fusion
Nina Söderberg (SFP)xJa till fusion
Peter Thölix (SFP)xNej till fusion
Jane Trygg-Kaipiainen (MSK)xJa till fusion
Pernilla Vikström (SFP)xJa till fusion
Micael Westerholm (sannf)Inget svarInget svar

Läs mera:

Statsvetare: Svårt men inte omöjligt för politikerna att gå emot resultatet i folkomröstningen

Folkomröstningen i Korsholm är rådgivande och det är upp till politikerna själva att välja om de ska lyssna på folket eller inte, säger statsvetare. För att underlätta samarbetet efter att beslutet om en fusion är fattat är det viktigt att politikerna är öppna med hur de resonerar i frågan.