Hoppa till huvudinnehåll

Österbottens Företagarförening + Kust-Österbottens företagare = sant

Mikael Pentikäinen, Mikael Fredman, Hippi Hovi och Ingemar Tåg.
Mikael Pentikäinen, Mikael Fredman, Hippi Hovi och Ingemar Tåg. Mikael Pentikäinen, Mikael Fredman, Hippi Hovi och Ingemar Tåg. Bild: Yle företagare,österbottens företagarförening

Företagarföreningarna i Österbotten vill lämna tidigare års konflikter bakom sig och jobba tillsammans med gemensamma krafter. Österbottens företagarförening vill nu ansluta sig till Kust-Österbottens företagare.

På ett styrelsemöte på tisdagen beslöt Österbottens Företagarförening att medlemmarna under årets lopp kommer att övergå till Kust-Österbottens företagare.

Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens Företagarförening ser många fördelar med beslutet.

- Vi vill vara en stark företagarförening som samlar företagarna i Österbotten från Karleby i norr till Kristinestad i söder.

- Vi syns och hörs bättre och konkurrerar inte med varandra. Då flera av våra företagare går i pension så har vi ett litet bortfall av medlemmar och vi hoppas på det här viset locka fler unga företagare, säger Tåg.

Också Hippi Hovi, vid för Kust-Österbottens företagare svarar glatt i telefon då Yle Österbotten ringer upp.

- Då jag började med det här jobbet för fem år sedan sa jag att på sikt borde vi gå ihop och nu ser det äntligen ut att hända. Jag är väldigt nöjd över Österbottens Företagarförenings beslut, säger Hovi.

Lämnar konflikterna bakom sig

Tongångarna har inte alltid varit så muntra. Efter ett styrelsemöte i mars år 2013 valde Österbottens företagarförening att lämna regionorganisationen Kustösterbottens företagare.

Orsakerna var flera. I bakgrunden fanns problem med verksamhetsgränser mellan företagarorganisationerna i Karleby-Jakobstadsområdet och i Kristinestad.

Kritik riktades också mot den svenskspråkiga servicen inom Kust-Österbottens företagare.

Nu är man redo att lämna konflikterna bakom sig och istället jobba tillsammans säger Ingemar Tåg.

- Vi har kommit till en vändpunkt. Kust-Österbottens företagare har fått resurser att ge svenskspråkiga företagare service på ett helt annat sätt än då vi gick ut för sex år sedan. Vi tror på det här. Jag har fått många tummar upp idag.

Varför just nu?

- Efter att vår vd Mikael Nyström slutade kom det från våra medlemmar en förfrågan om man kunde inleda ett samarbete med Kust-Österbottens företagarförening istället för att anställa en ny vd. Vi började undersöka saken och det visade sig att många ville att vi skulle gå samman och i fortsättningen vara en företagarförening.

Lovar att servicen på svenska ska fungera

Hippi Hovi i sin tur försäkrar att servicen på svenska fungerar bra inom Kust-Österbottens företagare i dag.

- Den svenskspråkiga statusen på vårt område har höjts betydligt. Sedan förra året har vi ett samarbetsavtal med företagarna i Finland där Kust-Österbottens företagare producerar svenskspråkig information för hela organisationen. Det är säkert en av anledningarna till att man nu tänkt om. Responsen vi har fått understryker att servicen på svenska fungerar.

Planen är att Österbottens företagarförening fortsätter sin verksamhet fram till den 31 juli. Efter det tar Kust-Österbottens företagare över den svenskspråkiga verksamheten årets sista fem månader.

Från och med nästa år skulle Österbottens Företagarförening helt och hållet gå med i Kust-Österbottens företagare.

Under hösten kommer man att besöka åtta olika orter och informera om planerna.

Avsiktsförklaringen som ska fungera som ett första steg till ett enat företagarfält i Österbotten undertecknades på onsdagen av Mikael Pentinen som är vd för Företagarna i Finland, ordförande för Österbottens Företagarförening Ingemar Tåg och ordförande för Kust-Österbottens Företagare Mikael Fredman.