Hoppa till huvudinnehåll

Statsvetare: Svårt men inte omöjligt för politikerna att gå emot resultatet i folkomröstningen

Forskare Marina Lindell
Forskaren Marina Lindell vid institutionen för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Forskare Marina Lindell Bild: Yle/Johanna Ventus forskare,marina lindell

Folkomröstningen i Korsholm är rådgivande och det är upp till politikerna själva att välja om de ska lyssna på folket eller inte, säger statsvetare. För att underlätta samarbetet efter att beslutet om en fusion är fattat är det viktigt att politikerna är öppna med hur de resonerar i frågan.

Yle Österbottens enkät till kommunfullmäktige i Korsholm visar att politikerna är väldigt delade i frågan om en fusion med Vasa.

Enkäten visar också att de flesta är villiga att ändra sin åsikt om valdeltagandet i folkomröstningen den 17 mars är högt och en klar majoritet säger antingen ja eller nej till en fusion.

Svår fråga för politikerna

Politikernas motiveringar visar att det för många är en svår fråga hur stor vikt folkomröstningen ska ha då de fattar sitt beslut den 2 april.

- Det är en svår fråga. Inför kommunalvalet gick jag tydligt ut med att jag är för en fusion med Vasa och det är vad mina väljare förväntar sig. Jag har också suttit med i förhandlingsgruppen som tagit fram avtalet. Det skulle vara fel att rösta emot något jag själv tagit fram. Men det är klart att om en mycket stor majoritet säger nej måste jag ta det i beaktande, säger Monica Sirén-Aura (SFP)

"Ordnar man en folkomröstning ska man lyssna på folket"

Flera politiker lyfter fram att det är givet att man ska rösta i enlighet med resultatet i folkomröstningen.

- Eftersom jag efterlyste en folkomröstning kommer jag naturligtvis att respektera den, säger Alice Lillas (SFP) som själv inte vill säga om hon är för eller emot en fusion innan resultatet av folkomröstningen är klar.

- Jag tycker att när fullmäktige har beslutat att ordna en rådgivande folkomröstning i en fråga som berör alla i kommunen så är man som förtroendevald skyldig att respektera folkets åsikt. Man kan heller inte börja hänvisa till lågt röstdeltagande, viktningar eller annan manipulation av ett så viktigt instrument som en folkomröstning. Dom som inte röstar eller väljer att inte ta ställning tar man heller inte i beaktande, säger Patrik Pada (SFP) som är för ett självständigt Korsholm.

Kommunfullmäktige i Korsholm.
Kommunfullmäktige i Korsholm. Bild: Yle/Johanna Ventus fullmäktige i korsholm

Vill inte svika sina vallöften

Andra politiker lyfter fram att de hela tiden har varit tydliga med sin åsikt och därför inte ser någon orsak att nu ändra sig.

- Jag har suttit med och förhandlat fram avtalet och kan inte rösta emot det jag själv arbetat fram, säger Ralf Degerlund (SFP).

- Jag gick klart och tydligt inför kommunalvalet ut med min åsikt i frågan och kommer att hålla det löfte jag gav till mina väljare och jobba för en fusion med Vasa, säger Jens Knipström (SFP).

Högt valdeltagande och stark majoritet avgör

Största delen av ledamöterna svarar ändå att om valdeltagandet blir högt och en klar majoritet röstar ja eller nej så är de redo rösta emot sin egen övertygelse.

- Jag är emot en fusion men om en stor majoritet röstar för en fusion måste jag kanske tänka om men det krävs ett högt valdeltagande. Personligen tror jag att folket kommer att säga nej, säger Rosmarie Finne (SFP)

- Resultatet från folkomröstningen är rådgivande. Det krävs att en mycket stor majoritet röstar emot en fusion och att valdeltagandet är högt för att jag ska ändra min åsikt, säger Åsa-Britt Forth-Snellman (SFP) som själv är för en fusion med Vasa.

- Givetvis tar jag folkets råd i beaktande. Jag hoppas folk läser igenom och tar till sig allt material innan de fattar sina beslut i den rådgivande folkomröstningen, säger Rolf Sund (SFP) som själv är för en fusion.

Statsvetare: högt valdeltagande att vänta

Yle Österbotten bad valexperten och kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi och forskaren Marina Lindell vid institutionen för samhällsforskning vid Åbo Akademi att kommentera resultatet.

Sandberg konstaterar inledningsvis att politikerna i Korsholm kan vänta sig att högt valdeltagande i folkomröstningen.

- Valdeltagandet brukar ofta vara mycket högt i lokala folkomröstningar om kommunsammanslagningar. Sannolikt blir valdeltagandet högre än i kommunalvalet eftersom det engagerar korsholmarna och det är en stor ödesfråga för de som bor i Korsholm, säger Sandberg.

Forskare Siv Sandberg
Siv Sandberg. Forskare Siv Sandberg Bild: Yle/Johanna Ventus forskare siv sandberg

Däremot går det ännu inte att säga om folkomröstningen kommer att resultera i att klart ja eller ett klart nej till en fusion med Vasa.

- Det finns en stark polarisering och fullmäktige i Korsholm är väldigt delat. Men det är på förhand svårt att veta hur väl de starka åsikter för och emot som syns bland politiker och debattörer också avspeglar sig bland befolkningen, säger Sandberg.

Också Marina Lindell tror på ett högt valdeltagande. Hon lyfter fram att folkomröstningar kan leda till en ökad polarisering.

- Jag tror att det finns många som kanske inte har en så stark åsikt i frågan men som i folkomröstningen ändå måste rösta ja eller nej. På det viset är folkomröstningar problematiska. Eftersom man inte kan vara delvis för eller emot något så blir resultatet väldigt polariserande, säger Lindell.

Hon tycker ändå att det var ett bra beslut av fullmäktige att ordna en folkomröstning.

- Det är en stor fråga och då det var kommunalval visste inte väljarna att den här frågan skulle komma upp, i alla fall inte på det här viset, under den här mandatperioden. Jag tycker det är rätt att medborgarna får säga sitt, säger Lindell.

Marina Lindell.
Marina Lindell. Marina Lindell. Bild: Yle/Markus Bergfors Österbotten,Åbo Akademi,marina lindell

Folkomröstningen är rådgivande – politikerna kan gå emot folkets vilja

Hittills har det ordnats 54 folkomröstningar om kommunsammanslagningar i Finland. Fullmäktige har i 11 fall valt att gå emot resultatet i folkomröstningen.

- Folkomröstningen är rådgivande och politikerna har rätt att gå emot resultatet. Ofta har det handlat om fall där det har varit väldigt jämt och det har varit svårt att avgöra om ja eller nej-sidan vann, säger Sandberg.

Ett av de tydligaste exempel var då Joutseno blev en del av Villmanstrand år 2009. Innan fusionen hade det i Joutseno ordnats en rådgivande folkomröstning där 73 procent sa nej till en fusion.

Hur avgörande ska resultatet i folkomröstningen vara?

- Det är klart att om man ordnar en folkomröstning ska man lyssna på folket men det är fullmäktige som har sista ordet. Folkomröstningen är en viktig del men inte det enda som avgör hur politikerna röstar, säger Sandberg.

Vad annat ska politikerna ta i beaktande?

- Det handlar om en helhetsbedömning. Politikerna har bättre förutsättningar att väga olika aspekter mot varandra. Det gäller viktiga frågor om kommunens konkurrenskraft, ekonomi, lokal service och demokrati, säger Sandberg.

Marina Lindell håller med om att det är en svår fråga för politikerna och hon skulle inte vilja byta plats med dem.

- Jag skulle inte vilja vara en av de som ska fatta beslut i den här frågan. Det är många saker de måste ta ställning till. Ska de följa sin egen övertygelse, ska de lyssna på vad folket i hembyn tycker eller ska de lyssna på resultatet i folkomröstningen. Det finns ingen manual utan det är upp till var och en vilken väg de väljer. Men det är klart, blir det en stark majoritet för eller emot en fusion i kombination med ett högt valdeltagande, blir det svårt för politikerna att gå emot folkets vilja, säger Lindell.

Skylt med texten Korsholm i förgrunden och skylt med texten Vasa i bakgrunden.
Skylt med texten Korsholm i förgrunden och skylt med texten Vasa i bakgrunden. Bild: Yle/Jonas Mastosalo Korsholm,Vasa,kommunfusion

De som är emot en fusion lovar lyssna på folkets vilja

I Yle Österbottens enkät till fullmäktigeledamöterna i Korsholm visar sig trenden att flera av de politiker som är för en fusion också säger att de kommer att rösta för en fusion också om det blir ett nej i folkomröstningen.

Flera av de som är emot en fusion lovar att rösta i enlighet med folkomröstningen.

Enligt Sandberg kan en förklaring till de här siffrorna vara att de politiker som är emot en fusion också tror sig ha majoriteten av folket bakom sig.

- Jag skulle säga att svarsfördelningen bland politikerna är ganska typiska för en folkomröstning om en kommunsammanslagning. Med utgångspunkt i invånarenkäterna i Korsholm är det rimligt att tippa att nej-sidan kan vara starkare i folkomröstningen, säger Sandberg.

I en enkät som Åbo Akademi utförde under våren 2018 svarade en majoritet av korsholmarna att de är emot en fusion med Vasa.

Dessutom visar tidigare forskning att det finns en tendens att det oftare blir ett nej i folkomröstningar om en kommunsammanslagning än ett ja.

Utmaning att jobba åt samma håll efter beslutet

Den 17 mars är det dags för folkomröstning och den 2 april är det dags för fullmäktige att ta sitt beslut. Om politikerna väljer att rösta i enlighet med folkets vilja återstår att se.

Det enda som är klart i det här skedet är enligt Marina Lindell att politikerna har en stor utmaning framför sig att jobba tillsammans då hälften av gänget kommer att vara besvikna.

- Oberoende hur det går måste man jobba tillsammans för kommunens bästa om det så är det gamla kommunen eller den nya kommunen. Det kommer att bli den stora utmaningen på lång sikt. Även om man har väldigt olika åsikter nu måste man kunna samarbeta för det gemensamma bästa.

Skylt med kvinna i folkdräkt med texten mustasaarelaiset
Skylt med kvinna i folkdräkt med texten mustasaarelaiset Bild: Yle/Jonas Mastosalo Korsholm,fusion,kommunsammanslagningar,Vasa,fusion vasa korsholm

För att det ska vara möjligt är det enligt Lindell viktigt att i det här skedet som politiker vara tydlig med hur man resonerar i den här frågan.

- Det är viktigt att politikerna motiverar och förklarar sitt beslut. Det får inte bli några oklarheter i varför det blev på ett visst sätt utan det ska vara transparent hela vägen. Därför är det bra om politikerna på förhand berättar att de kommer att rösta i enlighet med folkets vilja eller om de kommer att följa sina egen övertygelse, säger Lindell.

Läs mera:

Inför folkomröstningen i Korsholm – flera politiker har redan bestämt sig men de flesta lovar lyssna på folket

Yle Österbotten har frågat politikerna i Korsholm om de kommer att rösta i enlighet med resultatet i folkomröstningen och vilken åsikt de själva har i frågan om en fusion med Vasa. Här hittar du resultatet.