Hoppa till huvudinnehåll

Åklagare om åtal som ändå väcks i Skogbyolyckan: "Arbetet kan komma igång redan nästa vecka"

En väg med många utryckningsfordon.
Olyckan inträffade i oktober 2017. En väg med många utryckningsfordon. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Skogby, Raseborgs stad,Raseborg,Hangöbanan,trafikolycka,järnvägsolycka,Västnyland,Ekenäs,Olycka i skogby

Trots att Åklagarämbetet i Västra Nyland beslöt att inte väcka åtal i Skogbyolyckan har biträdande riksåklagaren valt att väcka åtal mot chauffören. Det är normal kutym om någon överklagar beslutet, förklarar åklagare Marianna Semi.

- Jag vet inte vem det är som har överklagat, och det har inte så stor betydelse. När det görs så kan biträdande riksåklagare ta det till ny prövning. I det här fallet har de valt att upphäva beslutet att inte väcka åtal, förklarar Semi.

Ny åklagare

Semi blir ny åklagare eftersom åklagaren inte kan vara den samma som tidigare. Jutta Biström var den åklagare som tog beslutet att inte väcka åtal.

- Det betyder inte att Biströms beslut var fel. Hon har hållit sig inom ramen för sin prövningsrätt, försäkrar Semi.

Biträdande riksåklagaren har nu gjort en färdig gärningsbeskrivning enligt vilken Semi väcker åtal. Det betyder att det går att komma igång med ganska kort tidtabell, redan under våren.

- Pappren kommer antagligen nästa vecka och då kan jag börja med åtalsprövningen. Jag går igenom allt för att se ifall det behövs någon ny bevisning eller dylikt, förklarar Semi.

Hon kan välja att tillägga bevisning eller höra människor i förundersökningen.

- Men jag måste följa den gärningsbeskrivning som jag får färdig från riksåklagarämbetet.

Olyckan i Skogby inträffade i oktober 2017 i en plankorsning då en rälsbuss körde in i Försvarsmaktens lastbil. Tre beväringar miste livet i olyckan. En person dog i rälsbussen.

Riksåklagarämbetet kan ta över

Riksåklagarämbetet ansvarar som central förvaltningsmyndighet för verksamhetsförutsättningarna vid hela åklagarväsendet i Finland.

Riksåklagaren kan på eget initiativ eller exempelvis med anledning av ett klagomål ta upp ett ärende som en underlydande åklagare har avgjort till ny behandling.

Stycket efter sista mellanrubriken tillades 7.3.2019 vid 21.30-tiden.