Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: Svenskans ställning är inte hotad om de här sju partierna får bestämma

Ronny haglund med sina tre döttrar med pratbubbla och texten "Tvåspråkigt Finland?"
Ronny Haglund hoppas på ett tvåspråkigt Finland också i framtiden. Ronny haglund med sina tre döttrar med pratbubbla och texten "Tvåspråkigt Finland?" Bild: Mikaela Löv-Aldén. Grafik: Lasse Grönroos val,politik,femtioelvafrågor

Ronny Haglund i Nykarleby är intresserad av språkfrågan och undrar var partierna står i den. Själv vill han gärna bo i ett tvåspråkigt land också i framtiden.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

– Jag funderar på vilket sätt ni arbetar för att på lång sikt bevara Finlands status som ett tvåspråkigt land, säger Ronny Haglund.

Han undrar vad partierna tänker om svenskan som nationalspråk.

Så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Centern vill trygga svenska språkets ställning som landets andra nationella språk också i framtiden.

De gröna: Svenska språket är en väsentlig del av Finland och finländskheten. De gröna försvarar svenskans ställning som nationalspråk och godkänner inte ett försvagande av det svenska språkets ställning.

Kristdemokraterna: KD är ett tvåspråkigt parti och vi vill att Finland ska vara tvåspråkigt även i framtiden. Svenska ska också i fortsättningen ha statusen som ett officiellt nationalspråk. Alla medborgare skall ha rätt till service på sitt modersmål.

Samlingspartiet: Finska och svenska är Finlands nationalspråk, föreskrivna i grundlagen. Var och en har rätt att få de tjänster som de behöver på sitt modersmål, antingen finska eller svenska. Samlingspartiet ser inget behov av att ändra på det här.

Sannfinländarna: Har inte svarat på frågan.

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna vill stärka svenskans ställning som nationalspråk. Var och en måste ha rätt att få offentliga tjänster på Finlands nationalspråk. Kunskaper i det andra inhemska förbättras genom ökad språkundervisning.

Svenska folkpartiet: Finlands nationalspråk är och ska också i framtiden vara svenska och finska. Vi ser ett ökat behov av svenskan inte minst i och med att det nordiska samarbetet blir allt viktigare.

Vänsterförbundet: Tvåspråkigheten är Finlands styrka och det finns inga grunder för att försvaga det svenska språkets ställning.

Val