Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet väljer Kimmo Hakonen till underrättelsetillsynsombudsman

Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman.
Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman. Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman. Bild: Lehtikuva militär underrättelseverksamhet

Riksdagens grundlagsutskott föreslår för regeringen att Kimmo Hakonen, kanslichefen vid Justitiekanslersämbetet, blir Finlands första underrättelsetillsynsombudsman.

Enligt grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie fattades beslutet att utnämna Hakonen enhälligt av utskottet.

Underrättelsetillsynsombudsmannen är en ny tjänst som ska övervaka Skyddspolisens verksamhet. Det ska ske i nära samarbete med underrättelsetillsynsutskottet i riksdagen.

Beslutet att skapa en sådan roll skedde i samband med beslutet att grunda ett underrättelsetillsynsutskott i riksdagen. Utskottet har som uppgift att övervaka Skyddspolisens och andra berörda myndigheters verksamhet.

All den information som är hemlig eller icke offentlig måste hållas inom utskottet. I övriga frågor avgör utskottet vilka frågor som medlemmarna kan diskutera utanför utskottet.

Sammanlagt nio personer sökte till jobbet som underrättelsetillsynsombudsman.

Källor: Yle, STT