Hoppa till huvudinnehåll

Nytt skolbygge kan bli aktuellt i östra Borgå - under våren ska föräldrarna i Sannäs höras

sannäselever går in till hagaborg
I Sannäs måste eleverna ta sig till föreningshuset Hagaborg, där skolan tillfälligt har sin matsal. Borgå stad har börjat utreda vad framtiden ska bli för skolorna i östra Borgå. Sannäs skola skulle behöva nya lokaler. sannäselever går in till hagaborg Bild: Yle/Venny Nyman Skolväg,skolor,Sannäs,Hagaborg

Förra skolutredningen begravdes 2016, efter en timeout började staden med att se över norra Borgå. Borgå stad utreder skolnätet områdesvis.

Nu är det skolorna i östra Borgå vars framtid utreds av Borgå stad.

- Det är både en granskning av fastigheter och de allmänna förutsättningarna. Vi ser på elevunderlaget och elevantal. I hela landet och kanske lite överraskande också i Borgå håller elevantalet på att gå neråt, så det är alltid skäl att granska skolnätet med jämna mellanrum, säger Borgå stads bildningsdirektör Hilding Mattson.

Sannäs skola i Borgå.
Sannäs skola behöver nya lokaler, och nu ska staden utreda hurdan skolans framtid blir. Sannäs skola i Borgå. Bild: Yle/ Venny Nyman Sannäs,Borgå,skolor,sannäs skola

Det var de finska skolorna i norra Borgå som först granskades. Nu inleder staden arbetet med att granska skolnätet i östra Borgå. Sannäs skola påverkas av den utredningen.

Både Ilolan koulu och Sannäs skola verkar i fastigheter som är i slutet av sitt livsskede. En tanke staden har är att bygga ett nytt skolhus i östra Borgå.

Elever i matsal.
Sannäs skola har tvingats förvandla den riktiga matsalen till två klassrum. Föreningshuset Hagaborg används våren 2019 tillfälligt som matsal. Elever i matsal. Bild: Yle/Mikael Kokkola Skolväg,skolor,Sannäs,elever,Hagaborg

- Inom bildningen har vi tänkt att det mest realistiska alternativet är att det blir en fastighet med två språk under samma tak. Det skulle bli skolor för årskurs 1-6 utvidgad med två förskolegrupper, en på finska och en på svenska, säger Rikard Lindström som är direktör för de svenska utbildningstjänsterna på Borgå stad.

Bildningsnämndens svenska utbildningssektion fick ta ställning till saken den 5.3. De konstaterade att en svensk skola i östra Borgå kan placeras i Illby eller Sannäs.

Under våren ska invånarna i Sannäs höras. Lösningen med två skolor under ett tak i östra Borgå faller föräldraföreningarna i smaken.

Sannäs skolas paviljong i Borgå.
Sannäs skolas paviljong får inte längre användas, den har nått slutet av sin livslängd. Därför äter barnen i Hagaborg. Sannäs skolas paviljong i Borgå. Bild: Yle/ Venny Nyman Borgå,Sannäs,skolor,Paviljong,sannäs skola

I juni 2018 blev utredningen “Bildningsnätet 2020” färdig. Trots sitt namn fokuserar den här utredningen främst på nuläget.

- Vi har försökt tänka som så att utredningen är en beskrivning av nuläget även om vi har satt rubriken till 2020. Vår tanke var att själva utredningen inte kommer med förslag om framtiden, säger Rikard Lindström.

Elever utanför Hagaborg.
Sannäselever väntar utanför Hagaborg. Det kan bli aktuellt med ett helt nytt skolhus i östra Borgå. Elever utanför Hagaborg. Bild: Yle/Venny Nyman Skolväg,skolor,Sannäs,elever,Hagaborg

Just nu finns det inga planer på att stänga svenska skolor i Borgå. Men allting kan ännu hända i framtiden, säger den svenska sektorns utbildningsdirektör Rikard Lindström.

- Man kan aldrig ge 100-procentiga svar. Men vi försöker med alla medel hålla fast vid de skolnät vi nu har, säger Lindström.

Bildningsnämnden behandlar skolnätet i östra Borgå på sitt möte den 12 mars, berättar bildningsdirektör Hilding Mattson.

barn äter lussekatter i klassrum
Barnen från Ilolan koulu åt lussekatter tillsammans med Sannäsbarnen på luciadagen. I framtiden kan skolorna finnas i samma fastighet. barn äter lussekatter i klassrum Bild: Yle/Helena von Alfthan Sannäs,sannäs skola i borgå

Borgå stads utredningar över skolnätet - detta har hänt hittills:

Hösten 2015 inleddes arbetet med bildningsnätet inom bildningssektorn.

I slutet av 2016 blev en utredning över bildningsnätet färdig. I utredningen fanns förslag på åtgärder.

Utredningen godkändes inte av politikerna. Staden tog en time out med arbetet.

I september 2017 beslöt stadsstyrelsen om att bildningssektorn igen skulle börja utreda bildningsnätet.

I juni 2018 blev utredningen som heter ”Bildningsnätet 2020” färdig. Trots namnet har den här utredningen främst gått ut på att konstatera nuläget.

I oktober 2018 beslutade bildningsnämnden att bildningsnätet ska utredas ett område i taget.

Staden började med att utreda skolnätet i norra Borgå. Kerkkoon koulu och Tuorilan koulu ska slås samman och den nya skolan ska heta Jokilaakson koulu. Nu jobbar staden vidare med en projektplan för den nya skolan i norra Borgå.

Staden har 2019 börjat utreda skolnätet i östra Borgå. Under våren ska invånarna höras. Sannäs skola och Ilolan koulu har båda lokaler som är i slutskedet av sin livscykel. Ett framtida scenario är att skolorna skulle få en gemensam ny skolbyggnad.