Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkig grundlagstolkning om Vasa centralsjukhus blev komisk - men avgörande felaktig

Bild på Vasa centralsjukhus med text på.
Bild på Vasa centralsjukhus med text på. Bild: Yle Vasa centralsjukhus

Riksdagens grundlagsutskott är kritiskt till om de svenskspråkigas rättigheter uppfylls när patienter flyttas från Vasa till Seinäjoki. På finska. I den lika juridiskt bindande texten på svenska är man inte lika kritisk.

I samband med vårdreformen föreslår riksdagens social- och hälsovårdsutskott att ett medborgarinitiativ om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus inte leder till åtgärder.

Som orsak uppger utskottet att en stor del av vårdpersonalen i Seinäjoki lärt sig svenska och att få patienter slussas från Vasa till Seinäjoki.

Riksdagens grundlagsutskott anser ändå att den utredningen inte räcker till, att det inte framkommer exakt hur de språkliga rättigheterna tryggas och att bestämmelserna måste preciseras.

I den svenskspråkiga versionen av grundlagsutskottets utlåtande står det ändå tvärtom att uppföljningen är tillräcklig.

Problemet är att båda texterna är lika juridiskt bindande.

Så här står det i grundlagsutskottets utlåtande:

  • Utskottet anser att social- och hälsovårdsutskottet ställningstagande om uppföljning är tillräckligt.
  • Valiokunta ei pidä riittävänä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanottoa seurannasta.

Kunde ha påverkat kampen för Vasa centralsjukhus

- Felet kunde ha lett till en situation där det skulle ha varit mycket oklart vad grundlagsutskottet anser, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson är själv jurist och sitter i riksdagens grundlagsutskott. Henriksson upptäckte felet när hon jämförde de bägge texterna.

- I Finland så stiftar vi ju lagar både på svenska och finska och de är jämlika texter.

- När du tillämpar lagen ska du kunna lita på att översättningen är korrekt. Det gäller också förarbeten och riksdagens betänkanden och utlåtanden, säger Henriksson.

Enligt Henriksson är det inte ens för en jurist alltid självklart att kolla lagtexter på bägge språken. Hon ska nu uppmärksamma grundlagsutskottet på felet.

- Bra att det här kom fram så behöver åtminstone inte det vara ett hinder för att vi ska kunna fixa fulljour till Vasa centralsjukhus, säger Henriksson.