Hoppa till huvudinnehåll

Universiteten har en stor roll i arbetet för hållbar utveckling - "Det är ju universitetet som bildar kommande generationer"

 kvinna med glasögon och kort ljust hår och blå jacka med huva står på en stenplan vid byggnader
Catharina Groop på Arkens gård. kvinna med glasögon och kort ljust hår och blå jacka med huva står på en stenplan vid byggnader Bild: Nilla Hansson/Yle kvinna,catharina groop

Nya vicedirektören för Centret för livslångt lärande, Catharina Groop arbetar mot korruption och för en hållbar utveckling på alla plan.

Senast har hon jobbat på den kriminalpolitiska avdelningen vid Justitieministeriet.

Där fick hon jobba som ledande tjänsteman i ministeriets antikorruptionsteam som passade som hand i handske eftersom hon är expert på korruption.

Tidigare har hon också jobbat med bistånds- och utvecklingsfrågor vid Unicef, vid Europaparlamentet, Utrikesministeriet och UNDP(Förenta Nationernas utvecklingsprogram).

Hennes doktorandforskning vid ÅA handlade om korruptionsbekämpning.

Också Åbo Akademi har globalt hållbarhetsansvar

I en ledare i CLL:s nyhetsbrev hoppas Groop att universitetet skulle ta ett större ansvar och på olika sätt implementera det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling Agenda 2030.

- Det är ju universitetet som bildar kommande generationer. Det handlar inte bara om kommande beslutsfattare utan också om kommande medborgare som ska verka aktivt ute i samhället.

Gräv där du står

Groop menar att det handlar både om livsstil, privata beslut och olika sektorer och branscher där man kan påverka. Regionalt, nationellt och globalt.

Groop ser universitets fostrande roll som väldigt viktig. Det handlar om undervisning, forskning och annan verksamhet som bedrivs vid akademin. Mer kunskap och ett brett perspektiv inom hållbar utveckling behövs.

Enligt det perspektivet är exempelvis jämställdhet mellan könen, hälsa och välmående och skyddande av miljö viktigt, anser Groop.

- Det handlar exempelvis om utbildning, om hur vi skyddar vattendrag, adminstration, förvaltning och ansvarsutkrävande.

Ansiktet av en ung kvinna mot brunaktig bakgrun. Kvinnan har glasögonoch ser ganska glad ut.
Catharina Groop. Ansiktet av en ung kvinna mot brunaktig bakgrun. Kvinnan har glasögonoch ser ganska glad ut. Bild: Catharina Groop Catharina,catharina groop

Många utövar redan hållbarhet

Groop vill se hela universitets verksamhet som hållbar.

Diskussionen om det här har tagit fart bland de anställda där många redan sysslar med sådana frågor, säger Groop. Också om alla just nu inte är medvetna om att det de gör redan handlar om just hållbar utveckling.

- Det som vi just nu aktivt jobbar på är kursutbudet i hållbar utveckling.

-Vi hoppas på ett kurspaket som har den här bredden kring hållbar utveckling.

Alla ämnen kan vara hållbara

Också humaniora kan bidra till den här utvecklingen anser Groop som själv är statsvetare.

- Definitivt ser jag att historia, teologi, folkloristik, ja alla discipliner har nånting att ge.

Groop har ett förflutet i utvecklingsbistånd och har arbetat i Afrika. Under de åren föddes hennes intresse för förvaltning, god förvaltningssed och antikorruption.

Efter det här har hon forskat, undervisat och disputerat i just antikorruption. Hon har också arbetat med de frågorna inom Justitieministeriet. Arbetet fokuserade på korruptionsförebyggande på nationell nivå.

- Jag var också involverad i det internationella samarbetet, som implementeringen av de konventioner Finland har förbundit sig till för att förebygga och motarbeta korruption, menar Groop.

Det handlar också om att utvärdera i vilken mån Finland lever upp till de här löftena.

Att återvända till det akademiska och Åbo har inte känts som någon lång väg för Catharina Groop.

Hon har undervisat vid Öppna Universitetet och haft täta kontakter till ÅA.

CLL är dynamiskt och engagerat

- Jag har alltid haft en bild av CLL som en dynamisk, engagerad enhet vid ÅA och haft en beundran för dem som arbetar här.

Det finns en öppenhet för nya möjligheter och vägar på CLL, tycker Groop. Den vill hon ta till vara som möjligheter i arbetet vid centret hon sedan augusti är med om att leda.

- Jag vill gärna också synliggöra CLL både vid ÅA och bortom ÅA. Det görs fint arbete här och det finns kompetenser här som kanske inte det övriga akademin har.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland