Hoppa till huvudinnehåll

Flygexpert har förtroende för plantypen som kraschade: "Jag är redo att kliva ombord på en Boeing 737 Max 8"

Ethiopia Airlines vd Tewolde GebreMariam vid olycksplatsen den 10 mars 2019.
Ethiopia Airlines vd Tewolde GebreMariam vid olycksplatsen den 10 mars 2019. Ethiopia Airlines vd Tewolde GebreMariam vid olycksplatsen den 10 mars 2019. flygolyckor

Frågorna hopar sig kring flygplanstypen Boeing 737 Max 8, den nya versionen i 737-serien, efter att plantypen har kraschat två gånger inom fem månader. I oktober störtade ett plan i Indonesien ochi dag omkom 157 personer i en olycka i Etiopien.

Orsaken till olyckan i Etiopien är fortfarande oklar, och enligt luftfartsdirektör Pekka Henttu vid Traficom är det svårt att slå fast någon orsak i ett så här tidigt skede. Men han påpekar att likheterna med olyckan i Indonesien är intressant för utredningen.

Luftfartsdirektör Pekka Henttu intervjuas.
Traficoms luftfartsdirektör Pekka Henttu. Luftfartsdirektör Pekka Henttu intervjuas. Transport- och kommunikationsverket,pekka henttu

- Intressant och viktigt för flygväsendet är att ett splitternytt plan också störtade i höstas i slutet av oktober. Planet som störtade i dag är av samma typ, och även det väldigt nytt. Så mellan de här två händelserna letar man givetvis efter gemensamma nämnare.

Vilka är likheterna mellan olyckorna?

- Det verkar som om båda olyckorna ägde rum på rätt låg höjd, speciellt dagens olycka, och det här betyder att piloterna inte har tid att reagera. I båda fallen var problemen med styrningen i lodrätt led uppenbara och båda planen träffade marken med hög lodrät hastighet.

Åtgärder vidtogs efter olyckan i Indonesien i oktober, hur var den här olyckan möjlig?

- Väsentligt är om det här etiopiska flygbolaget har lystrat till flygtillverkaren Boeings instruktioner efter olyckan i Indonesien. Boeing delgav instruktioner för både utbildning och förfaringssätt. De här frågorna är viktiga, men som i alla olyckor är det viktigaste att hitta färdskrivaren och analysera uppgifterna i den.

Hur vanlig är den här plantypen?

- Finländska bolag har inte plan av den här typen, men både i Finland och övriga Europa flyger rätt många bolag med den här typen. Det är Boeing 737-seriens nyaste modell, 737 Max 8.

Borde man undvika den här plantypen?

- I det här skedet, ingalunda. Typgodkännande garanterar redan en hel del, men tiden får nu utvisa hurdana åtgärder plantillverkaren och USA:s luftfartsmyndighet, som ansvarar för godkännandet av plantypen, nu vidtar. Personligen är jag redo att kliva ombord en Boeing 737 Max 8, utan tvivel.

Hur skulle åtgärder se ut angående den här plantypen?

- Vanligtvis går man till botten med det ursprungliga problemet, och varför problemet har uppstått. Det kan leda till tekniska åtgärder, ändringar i förfaringssätt och förmodligen i båda de här fallen ändringar i utbildningar. I så här moderna flygplan spelar både hårdvaran och mjukvaran en stor roll.

Hur vanligt är det med olyckor med så här nya plan?

- I närhistorien har det nog inte förekommit särskilt ofta. Vad jag minns har det inte hänt liknande. Utgångsläget är ändå det att Boeing 737 är världens vanligaste passagerarplantyp med smal kropp (bara en mittgång inne i planet) och väldigt god trafiksäkerhetsstatistik, men nu handlar det om en ny version med ny motor, mjukvara och så vidare.

Och hurudant bolag är det här etiopiska flygbolaget?

- Det är frågan om ett ganska stort bolag med över 100 flygplan i bruk och beställningar på ungefär 60 nya flygplan. Innan den här olyckan har bolaget varit med om tre olyckor med dödsoffer, år 1988, 1996 och 2010. Det finns inte fog för att påstå att det är ett särskilt olycksdrabbat bolag, jämfört med andra bolag.

Så vad händer härnäst? Väntar vi på besked från USA:s luftfartsmyndighet?

- Det kan faktiskt hända att USA:s luftfartsmyndighet och/eller flygtillverkaren vidtar åtgärder i det här fallet redan före en slutgiltig analys om olyckan står klar. Tiden utvisar hur europeiska bolag gör, men faktum är att USA:s luftfartsmyndighet, som ansvarar för godkännandet av den här typen, även förpliktigar europeiska flygbolag att vidta åtgärder angående den här plantypen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes