Hoppa till huvudinnehåll

Allt färre löntagare hör till facket - andelen har sjunkit under 60 procent

mat på löpande band
Bland offentligt anställda kvinnor är det fortsättningsvis rätt vanligt att höra till facket. Arkivbilden är från ett storkök i Borgå. mat på löpande band Bild: YLE/Stefan Härus johannisbergs kök

Kvinnor är i högre grad än männen anslutna till ett fackförbund. Men intresset för fackförbunden har överlag minskat hos finländarna.

Enligt de senaste siffrorna är andelen fackanslutna numera knappt 60 procent.

Det är Arbets- och näringsministeriet som presenterar uppgifter från år 2017 om graden av fackanslutning. Enligt statistiken verkar allt färre anse det vara värt att höra till facket.

Mellan åren 2013 och 2017 minskade andelen fackanslutna löntagare med fem procentenheter till 59,4 procent.

Uttryckt i antal var fackmedlemmarna totalt drygt två miljoner, men av dem var en tredjedel sådana som inte drar direkt nytta av medlemskapet, som pensionärer och studerande.

Av kvinnorna är två tredjedelar anslutna och av männen omkring hälften.

Andelen fackanslutna är störst inom den offentliga sektorn och industrin, medan färre än hälften av de anställda inom privata servicebranschen hör till facket.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes