Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen polisanmäler staden Kristinestad – muddringen av Tjöck å är stoppad

Grävskopor muddrar i Härkmeri å.
Staden Kristinestad hann börja röja för körvägar till muddringsplatsen. Nu blir saken ärende för polisen. Arkivbild från muddringen av Härkmeri å. Grävskopor muddrar i Härkmeri å. Bild: Yle/Juho Karlsson Kristinestad,härkmeri å

Fem dagar före ett möte fick Forststyrelsen veta att staden Kristinestad röjt utan lov på Forststyrelsens mark. Mötet som senare ställdes in skulle handla om just röjningen för att anlägga körvägar till ett muddringsområde vid Tjöck å. Nu blir ärendet en sak för polisen.

För att kunna inleda muddringen av Tjöck å fällde staden Kristinestad träd för att kunna komma fram till muddringsplatsen med grävmaskin. En del av träden stod på Forststyrelsens mark.

- Vi håller på och förbereder en brottsanmälan. Det vi ser över just nu är hurudana ersättningskrav vi kan ställa för den skog som fällts olovligt på vår mark, säger områdeschef Mikael Nordström på Forststyrelsen på fredagen.

På måndagen 11.3 meddelade han att en brottsanmälan har lämnats in.

Ornitolog Mikael Nordström.
Mikael Nordström. Ornitolog Mikael Nordström. Bild: Yle / Carmela Johansson mikael nordström

Staden hänvisar till vattenlagen

Enligt prognoser för Tjöck å kan det komma stora flöden i början av april. Därför anser Niklas Brandt och staden Kristinestad att det är bråttom att komma igång med muddringen.

Staden anser sig ha torrt på fötterna för röjningen av körvägar fram till muddringsplatsen. Man hänvisar till vattenlagens andra kapitel och paragraf 13:

Sökanden kan för att genomföra ett projekt som främjar ett betydande allmänt intresse beviljas behövlig rätt till annans område eller till inlösen av annans område, om förutsättningarna för beviljande av tillstånd är uppfyllda och projektet kan anses vara påkallat av ett allmänt behov.― Vattenlagens andra kapitel, paragraf 13

Det som staden Kristinestad riktar in sig på är speciellt punkt tre i paragraf 13:

Ett sådant behov kan hänföra sig till beredskap inför extrema väder- och vattenförhållanden eller kontroll av vattenhushållningen på ett avrinningsområde.― Punkt tre i vattenlagens andra kapitel, paragraf 13

Laghänvisningen är inget som Mikael Nordström på Forststyrelsen godkänner.

- Jag förstår varför de hänvisar till paragraferna men de kan inte fatta eget beslut om att de har rätt att skövla skog för en väg med hänvisning till en paragraf. Det är någon annan myndighet som ska fatta det beslutet.

På staden Kristinestad säger vägbyggmästare Niklas Brandt att de lämnat in sin hänvisning till vattenlagen till Regionförvaltningsverket.

Efterlängtad muddring stoppades

I maj 2018 fick staden Kristinestad ett för dem efterlängtat beslut om att få inleda muddringen av Tjöck å.

Den 25 februari stoppades muddringen sedan det kommit till Forststyrelsens kännedom att staden röjt för körvägar på Forststyrelsens mark utan tillstånd.

- Till 95 procent har vi röjt på skifteslagets mark och det har vi rätt till. Vi behövde också fälla lite träd på Forststyrelsens mark för att ta oss hela vägen fram, säger vägbyggmästare Niklas Brandt på staden Kristinestad.

Vägbyggmästare Niklas Brandt, Kristinestad
År 2015 inleddes muddringen av Lappfjärds å. Nu hade Niklas Brandt hoppats få göra samma vid Tjöck å. Vägbyggmästare Niklas Brandt, Kristinestad Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik niklas brandt

När Regionförvaltningsverket gav muddringslov för Tjöck å i maj kom inte beslutet till Forststyrelsen. På andra vägar fick Forststyrelsen information om det först i januari.

Började röja före möte med Forststyrelsen

Den 24 januari fick Forststyrelsen in en ansökan från staden Kristinestad om att få röja för körväg på Forststyrelsens mark.

Redan dagen efter kom inbjudan till ett möte med staden, Närings-, trafik- och miljöcentralen och övriga markägare.

Det mötet skulle hållas 12 februari men när det kom till Forststyrelsens kännedom att man redan den 7 februari börjat röja för vägen på deras mark ställde man in mötet.

- En stor del av röjningen var redan utförd när datumet slogs fast. Vi ansåg att vi måste komma igång så fort som möjligt för att hinna muddra före islossningen. Det är inte så bara att transportera bort 12 000 kubikmeter muddermassor. Körvägarna ska trampas och hinna frysa för att de ska bära maskinerna, säger Brandt.

Mycket vatten i Tjöck å
Tjöck å fotad i augusti 2016. Mycket vatten i Tjöck å Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik Tjöck Å,Tjöck,Kristinestad,översvämning

Muddringslovet kom inte till Forststyrelsen

År 2015 lämnade Niklas Brandt för första gången in en ansökan om att få anlägga körvägar och muddra vid Tjöck å. Men saken sträcker sig längre bakåt än så.

- Sedan 2012 och 2013 har jag varit med och kämpat för att få översvämningsskydd till Lappfjärds å och Tjöck å. Vi måste få det muddrat men vi får se hur det går i vår när isen går, säger Brandt.

Vi måste få det muddrat men vi får se hur det går i vår när isen går― Niklas Brandt

Forststyrelsen äger mark kring muddringsområdet och det ligger på ett Natura 2000-område.

- Det är vår skyldighet och uppgift att bevaka Natura 2000-områden, säger områdeschef Mikael Nordström på Forststyrelsen.

Tidningen Syd-Österbotten var först med nyheten om att Forststyrelsen förbereder en brottsanmälan.

Artikeln har uppdaterats 11.3.2019 kl. 10.10: Ett citat av Niklas Brandt har förtydligats med mer information om röjningen av körvägarna.

Artikeln har uppdaterats 11.3.2019 kl. 15.30: Information om att en brottsanmälan nu har lämnats in har lagts till i texten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten