Hoppa till huvudinnehåll

Hardombäcken i Lovisa svämmar inte längre över sina bräddar - både jordbrukare och miljö tackar EU

Muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019
Sly och annan växtlighet har avlägsnats från Hardombäcken som nu flyter fri mot Lovisaån. Muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019 Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,hardombäcken

Både miljö och jordbrukare har vunnit på att Hardombäcken i Lovisa muddrats. Näringsbelastningen från jordbruket blir mindre samtidigt som jordbrukarnas åkrar hålls översvämningsfria.

Så gott som utan undantag brukar Hardombäcken i Lovisa årligen svämma över under vårflödet - liksom Lovisaån, som Hardombäcken mynnar ut i.

Muddringen av Lovisa å har inte ännu påbörjats men Hardombäcken flödar nu fri utan att svämma över sina bräddar – det här sedan den muddrades för ett par år sedan.

Haddomjordbrukaren Rolf Koho var den som för några år sedan tog initiativet till att Hardombäcken skulle muddras för att bland annat råda bot på de årliga och vårliga översvämningarna.

Han är synnerligen nöjd med slutresultatet.

- Vattennivån har sjunkit mera än jag väntade mig att den skulle göra. Översvämningsrisken är nog över nu för många år framöver, säger Koho.

Ralf Koho vid muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019
Ralf Koho är initiativtagare till muddringen av Hardombäcken. Ralf Koho vid muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019 Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,ralf koho

Muddrad i kanterna

Det som har gjorts är att bäcken rensats utan att man för den skull gjort den djupare.

- Bäckens struktur har inte ändrats. Man har avlägsnat sly från bäckens stränder och fördjupat enbart kanterna, förklarar Koho.

Det man också gjort är att man längs bäckens lopp byggt så kallade bottendammar där vattnet stannar upp en stund på sin färd mot Lovisaån.

- Man har grävt upp ett lite vidare område som gör att vattenströmmen blir mindre, vilket resulterar i att småpartiklarna i vattnet faller ner mot bottnen. Det här i sin tur förhindrar näringsämnen att ta sig vidare ner mot Lovisaån och ända till Lovisaviken, säger Koho.

Bottendammarna behöver rensas med jämna mellanrum, men Ralf Koho tror att det kommer att dröja innan man behöver göra det ingreppet nästa gång.

- Vi rensade dammarna i höstas och då fanns det mycket material att fiska upp, men det berodde på att dammarna redan var byggda när man började muddringarna högre upp längs bäcken. Nu kommer det nog att gå många år innan det igen är aktuellt att rensa, säger Koho.

Ralf Koho vid muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019
Ralf Koho vid muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019 Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,ralf koho

En win-win-situation för jordbruk och miljö

Följden av projektet är alltså att näringsbelastningen från jordbruket reduceras samtidigt som jordbrukarnas åkrar hålls odlingsbara och översvämningsfria. Men inte nog med det.

- Skördenivån stiger förstås en del, men alla ska ju också i dagens läge tänka på miljön och också jordbrukarna vill ju göra så gott de kan på det området, säger Koho.

Projektet slutfördes i mars 2017 och fick understöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Också Nylands svenska lantbrukssällskap och ProAgria, Svenska lantbrukssällskapens förbund, har varit med på ett hörn i projektet.

Muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019
Små bassänger fördröjer vattnets framfart mot havet, vilket får näringsämnena att sjunka till bottnen i bassängen. Muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019 Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,vårflöde

Lovisaån nästa

Det är Etelä-Suomen Salaojakeskus som har svarat för projektet med Hardombäcken. Där förbereder man nu samma åtgärder för Lovisaån, där alltså Hardombäcken mynnar ut.

- Vi har faktiskt redan fått tillstånd att gräva och muddra och ett åtgärdstillstånd, men nu väntar vi på ett stödfinansieringsbeslut från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, säger Janne Pulkka vid Etelä-Suomen Salaojakeskus.

Enligt Pulkka borde stödfinansieringsbeslutet komma redan i april.

- Det här skulle i så fall betyda att vi kan komma igång med arbetet redan under sommaren, vilket är bra, eftersom vattennivån i Lovisa å då är som lägst, säger Pulkka.

Muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019
Hardombäckens muddring fick EU-stöd. Det kommer inte muddringen av Lovisaån att få. Muddrade Hardombäcken i Haddom 08.03.2019 Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,haddom

Lovisaåns muddring får följder också i Haddom

Projektet med muddringen av Lovisa å kommer inte att vara ett EU-finansierat projekt, vilket projektet med Hardombäcken var.

- Muddringen av Lovisaån kommer att finansieras av jordbrukarna och markägarna längs med Lovisa å, men för att lätta på deras börda ansöker vi om stödfinansiering, förklarar Pulkka.

Rolf Koho ser fram emot att också projektet med Lovisa å ska komma igång. Projektet kommer nämligen att få ytterligare goda följder för Haddom.

- Rensningen av Lovisa å har ju inte ännu påbörjats och svämmar fortfarande över Haddomvägen här i byn, så det blir ännu bättre sen när också Lovisa å så att säga börjar dra, säger Koho.

  • Silltraditionsmuseet Dikseli, Röölä

    Allt du någonsin velat veta om sill!

    Nu smakar det med sill! Rööläs sillfabrik höll hela det finska folket vid sill i flera årtionden – den imponerande sillfisketraditionen är nu förevigad i Finlands enda sillmuseum.

  • Märkets fyr, Hammarland

    Fyren på riksgränsen.

    Bada bastu i Finland och ta ett dopp i Sverige – utan passkontroll! Den kulturhistoriskt värdefulla fyren står på en kobbe där riksgränsen går tvärs över.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland