Hoppa till huvudinnehåll

Historisk vändning i fråga om estniska gästarbetare: Fler flyttar nu från Finland till Estland än tvärtom

En liten pojke som har två Estlandsflaggor instuckna under halsduken.
En liten pojke som har två Estlandsflaggor instuckna under halsduken. Bild: Sasha Silvala / YLE Estland,flagga

Den estniska arbetskraften har börjat sippra ut ur Finland och just nu flyttar fler människor från Finland till Estland än tvärtom.

Vändningen kom för två år sedan efter minst 15 år av stadig estnisk arbetskraftsinvandring.

Invandringen har lättat på arbetskraftsbehovet särskilt i huvudstadsregionen under hela innevarande årtusende. Finland lockar dock inte längre som förr, och fler som kommit hit tidigare har börjat återvända hem.

- Estlands ekonomi växer i snitt snabbare än EU:s och snabbare än den i Finland. Lönerna har stigit eftersom konkurrensen om arbetskraft är hård, säger Estlands ambassadör i Finland Harri Tiido till Yle Uutiset.

Många ester har enligt Tiido börjat fundera på de problem som det ständiga resandet orsakar.

- När skillnaden i den lön som betalas inom vissa branscher börjar röra sig kring några hundra euro börjar folk fundera på finländska boendekostnader. Man funderar också på problem som rör familjen och på alkoholbruk, säger Tiido.

År 2018 var medellönen i Estland 1 310 euro mot 825 euro tio år tidigare (2008).

Grafik över flyttningsrörelsen till och från Estland.
Grafik över flyttningsrörelsen till och från Estland. Bild: Yle Grafiikka flyttningsrörelse,Estland

Pekka Vuori vid Helsingfors stad som undersöker befolkningstrender säger att Estlands befolkningsstruktur är en delorsak till att strömmen vänt.

- I Estland har ekonomin och arbetsmarknaden utvecklats rätt så bra. Sysselsättningsläget är bättre än i Finland. Färre unga vuxna kommer också ut på arbetsmarknaden - antalet har minskat med en tredjedel sedan början av årtusendet.

Enligt Vuori återvänder ester hem från alla håll i Europa i och med att arbetsmarknaden drar och det inte finns lika många personer i arbetsför ålder som förr.

Stor inflyttning efter millennieskiftet

Esterna började flytta till Finland i stora skaror efter millennieskiftet. Den första inflyttningstoppen kom år 2006, då nästan 4 500 personer från Estland bosatte sig här.

Den globala finanskrisen 2007-2009 och den därpåföljande ekonomiska recessionen fick ester på nytt att flytta till Finland, efter några års stillsammare fas.

Estlands ambassadör i Finland Harri Tiido i närbild
Ambassadör Harri Tiido Estlands ambassadör i Finland Harri Tiido i närbild Bild: Petteri Juuti / Yle Estland,Harri Tiido

Under åren 2012-2013 nåddes alla tiders rekord i såväl inflyttningssaldot som inflyttarnas helhetsantal.

Trenden bröts år 2014, och efter det har inflyttarnas antal minskat stadigt år för år. Samtidigt har antalet återflyttare ökat.

Den historiska vändningen inträffade år 2017 då fler finländare för första gången flyttade till Estland än tvärtom.

Byggbranschen bakom förändringen

Ambassadör Harri Tiido säger att framför allt byggbranschen har stått för den minskade estniska arbetskraften.

Enligt Tiido har antalet estniska byggarbetare verksamma i Finland minskat med en tredjedel från toppårens nivå.

Rederiet Tallink uppskattar att antalet estniska pendlare på deras passagerarfärjor minskat med cirka tusen bara under januari månad.

Pekka Vuori säger för sin del att det råder arbteskraftsbrist inom vissa branscher i huvudstadsregionen och att det måste lappas med utländsk arbetskraft.

- Vi har hittills kommit ganska lätt undan då en betydande del av arbetskraften kommit från Estland. De har anpassat sig bra på arbetsmarknaden både vad gäller deras modersmål, men också annars. Härefter blir vi tvungna att satsa mer på integration och utbildning, säger Vuori.

Texten är en något omarbetad översättning av artikeln Historiallinen käänne: virolainen työvoima on alkanut valua pois Suomesta – "Moni on ryhtynyt ajattelemaan jatkuvan reissaamisen aiheuttamia ongelmia" av Rain Kooli/Yle Uutiset