Hoppa till huvudinnehåll

Hangö stad blir inte medlem i försvarsföreningar

Rök från granateld på Russarö i Hangö.
Hangö kustbatteri använde Russarö som utbildningsfort fram till dess att kustbatteriet upphörde år 2002. Rök från granateld på Russarö i Hangö. Bild: Yle/Kaia Paukku Russarö,granater (projektiler),Hangö,Västnyland

Hangö stad söker inte medlemskap i föreningar som idkar försvarsarbete, upprätthåller lokala försvarstraditioner eller stöder beväringar.

Det beslutade Hangö stadsstyrelse efter omröstning med rösterna 5-3 på måndag kväll (11.3).

Stadsdirektör Denis Strandell föreslog att Hangö ansöker om medlemskap i Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys och i Nylands Brigads gille.

SFP för ansökan - alla andra emot

Men stadsstyrelsemedlemmen Aila Pääkkö (SDP) understödd av Birgitta Gran från Vänsterförbundet föreslog att Hangö stad inte blir medlem i någondera föreningen.

I omröstningen vann Pääkkös förslag med 5-3.

Förutom Pääkkö och Gran röstade också Jorma Nousiainen (SDP), Bernt Förström (SDP) och Pertti Ruuska (Sannf) för Pääkkös förslag.

SFP:arna Sture Söderholm, Torbjörn Ekholm och Helena Lesch-Saarinen röstade för stadsdirektörens förslag.

Pirkko Heinänen (Saml) lät bli att rösta.

Frivilligt försvarsarbete

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys grundades år 1999 och har som mål att bevara och förstärka Hangö kustbatteris minne och traditioner samt att upprätthålla och utveckla försvarsviljan i Hangö.

Nylands Brigads gille grundades år 1963 och har som uppgift att stöda Nylands Brigad och dess beväringar samt frivilligt försvarsarbete.