Hoppa till huvudinnehåll

Landets expeditionsministär får utnämna underrättelseombudsmannen

Tuomas Pöysti lakikirjojen äärellä.
Justitiekanslern Tuomas Pöysti har gett grönt ljus för expeditionsministären att utnämna underrättelsetillsynsombudsmannen. Tuomas Pöysti lakikirjojen äärellä. Bild: Nella Nuora / Yle Tuomas Pöysti,justitiekanslerer,social- och hälsovårdsreformen (sote),Statsrådet (Finland)

I dag blev det klart att expeditionsministären som nu styr landet kan utnämna underrättelseombudsmannen.

Justitiekanslern har gett grönt ljus för expeditionsministären.

Den nya tjänsten kommer att besättas inom mars månad, meddelar Justitieministeriet som berett ärendet. De personer som intervjuas för jobbet har utsetts.

Den nya underrättelseombudsmannen finns i anslutning till dataombudsmannens byrå och är självständig och oberoende i sin verksamhet.

Ombudsmannens uppgift är att övervaka lagenligheten och att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten.

Underrättelsetillsynsutskottet ska också inrättas

Riksdagen godkände lagarna om civil och militär underrättelseverksamhet på måndagen. För att lagarna ska träda i kraft förutsätts att tillsynssystemet fungerar, det vill säga att underrättelsetillsynsombudsmannen har inlett sitt arbete.

Förutom att en underrättelseombudsman ska utnämnas inrättas också ett underrättelsetillsynsutskott i riksdagen. Utskottet ska ha elva medlemmar.