Hoppa till huvudinnehåll

Pargasborna mycket nöjda med sina hälsostationer

Läkare lyser in i munnen på en patient
Läkare lyser in i munnen på en patient Bild: Juha-Pekka Inkinen sjukdom

I Pargas är man mycket nöjd med sina hälsostationer och den service man får på dem.

Också Nådendalsborna är mycket nöjda med sin hälsovård, medan Åboborna för det mesta är nöjda.

Det visar den kundenkät för hälsostationer som Institutet för hälsa och välfärd THL på tisdagen publicerade.

Lääkäri ja potilas
Lääkäri ja potilas Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Kimitoön är inte alls med i undersökningen den här gången.

På en skala mellan noll och fem ligger medelvitsordet för hela landets hälsocentraler kring 4,5. I Pargas är vitsordet 4,7.

Läkare som jobbat länge

Pargasborna ger högst vitsord för att personalen är kunnig, att man snabbt får vård, att personalen kan utnyttja patienternas erfarenhet och att personalen planerar vården tillsammans med patienterna.

- Jag blir jätteglad för det här. Det betyder att vi är på rätt väg, eftersom kunderna är nöjda, säger Pargas t.f. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström.

Ingång, Pargas hälsovårdscentral.
Ingång, Pargas hälsovårdscentral. Bild: Lotta Sundström / Yle Pargas,pargas hälsovårdscentral

Lindström ser det som en fortsättning på att Pargas hälsocentral utnämndes till årets kvalitetshälsocentral 2018.

Enligt Lindström är en orsak till de höga vitsorden att Pargas har läkare som jobbat länge i huset.

Utmaningar i skärgården

THL:s kundenkät visar att finländarna är mest missnöjda med att man inte kan gå hos samma läkare varje gång, och att det är långa köer till vården.

I Pargas har patienterna i regel fått vård inom den tid som lagen kräver.

- Med det nya joursystemet där två sjukskötare jobbar i team kan de också på ett annat vis än tidigare avlasta läkarna och förbereda patienterna innan läkarna undersöker patienterna, säger Lindström.

I hela staden är man nöjdast med vården på hälsostationerna i Korpo och Nagu, medan Houtskärsborna har fler saker som de skulle vilja förbättra.

Hälsostationen i Houtskär.
Hälsogården i Houtskär flyttade i fjol in i nya utrymmen. Hälsostationen i Houtskär. Bild: Yle/ Nora Engström nya hälsostationen i houtskär

- Vi har utmaningar i skärgården. Det har varit svårare att rekrytera läkare ut till skärgården, och då det är en ensam skötare i Houtskär kan man inte lappa för varandra på samma sätt som på de andra ställena, medger Lindström.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland