Hoppa till huvudinnehåll

Ingå vill ha fungerande kollektivtrafik - den är inte lönsam för bussbolagen så kommunen satsar i stället egna pengar

Busskylt i Ingå
Ingå ska ha en riktig möjlighet att använda kollektivtrafik. Det är Ingå kommuns linje. Busskylt i Ingå Bild: Yle/Veronica Montén ingåbuss

I Ingå arbetar man med att göra kollektivtrafiken bättre, speciellt under veckoslut. Kommunen vill köpa hela åtta bussturer tur- och retur mellan Ingå och Kyrkslätt på vardagar plus fem på lördagar och söndagar under sommaren.

För hösten är planerna ännu inte klara.

En enkät från ifjol visar att kommuninvånarna vill ha flera turer mellan Ingå och huvudstadsregionen på lördag och söndag.

För tillfället finns det under veckosluten endast en tur som åker till Helsingfors på förmiddagen och som åker tillbaka på eftermiddagen.

Lönsammast med matartrafik till Kyrkslätt

Den nuvarande kollektivtrafiken sker på marknadsvillkor och passagerarna är få så det går inte att lägga in flera turer då passagerarantalet är ringa. Det lönar sig helt enkelt inte för bussbolagen.

Men Ingå kommuns strategi förutsätter att invånarna betjänas väl med fungerande trafikförbindelser.

I en motion från i fjol bad 21 fullmäktigeledamöter därför kommunen reda ut andra möjligheter att komplettera trafiken.

De skriver att Ingå en längre tid förgäves kämpat med att förbättra kollektivtrafiken.

Biljettsystemet ännu ett frågetecken

Den lösning kommunen nu kommit fram till är att köpa flera turer för egna pengar.

Kommunen ser här att matartrafik till och från U-tåget i Kyrkslätt blir det mest lönsamma alternativet.

Under sommaren är det därför tänkt att en buss kör fem gånger tur och retur mellan Ingå och Kyrkslätt under lördag och söndag, och åtta gånger under vardagar.

Det beräknas kosta kommunen 30 000 - 40 000 euro och det finns också en möjlighet att få stöd av staten på mellan 10 000 - 15 000 euro.

I kommunens budget finns ett anslag på nästan 290 000 för kollektivtrafiken. Kring 114 000 av summan används för anropstrafik och 36 000 för biljettstöd.

Återstoden på 140 000 kan alltså användas på kompletterande trafik.

Sommartrafiken upphandlas som bäst. Ingå agerar inte helt ensam utan med samtycke av både Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och Helsingforsregionens trafik.

I praktiken blir det NTM-centralen som sköter upphandlingsprocessen eftersom busstrafiken går över kommungränsen.

Samtidigt funderar Ingå och de andra parterna på hur ett vettigt och förmånligt biljettsystem kunde se ut.

Remitterades för att reda ut planerna för höstens bussturer

Förslaget behandlades på kommunstyrelsens möte i måndags (11.3). Ärendet remitterades eftersom det också gällde höstens trafik.

Styrelseordförande Henrik Wickström (SFP) förklarar att sommartrafiken går vidare till upphandling, men att man vill utreda höstens trafik i lugn och ro utan fatta några förhastade beslut.