Hoppa till huvudinnehåll

Med navigering, segling och slakt på schemat - skärgårdskunskap ska inspirera unga att välja ett liv vid havet också som vuxna

Elever i Skärgårdshavets skola bekantar sig me allmogebåtar.
Elever i Skärgårdshavets skola bekantar sig me allmogebåtar. Bild: Peter Rönnberg Korpo, Pargas,skärgårdshavets skola i korpo

I Skärgårdshavets skola i Korpo hade åttorna ett nytt tillvalsämne på schemat då de började höstterminen. Yle Åboland träffade några av eleverna som läst skärgårdskunskap, ett ämne med tyngdpunkt på praktiska färdigheter.

Eleverna har bland annat fått bekanta sig med segling och navigering, jakt och slakt, jordbruk och förädling av råvaror, turism och vandringsleder.

- Helheten innehåller allt möjligt som är bra att kunna. Både gammal "skärikunskap" och nytt som är viktigt för unga för att de ska kunna bo och livnära sig i skärgården, beskriver lärare Peter Rönnberg.

Att eleverna bor i skärgården betyder inte inte att de automatiskt anammar de här kunskaperna. Enligt Rönnberg riskerar gamla kunskaper ofta falla bort, så att lära ut dem till unga invånare är ett led i värna om skärgårdskulturen.

- Det är viktigt att hålla skärgården levande och hålla de här gamla kunskaperna i liv.

Tanken är också att unga som är välbekanta med olika sätt att livnära i sig i skärgården, och med olika fritidsysselsättningar som är typiska för skärgårdslivet, i större grad kan vara intresserade av att bo kvar eller flytta tillbaka i något skede av livet.

Svampar, badsalt och slaktad hjort.
Svampar, badsalt och slaktad hjort. Bild: Peter Rönnberg Korpo, Pargas,skärgårdshavets skola i korpo

Eleverna Celina Andersson, Fanny Sigfridsson, Robin Wikström och Jim Johansson deltog i seminariet Skärgårdshavets vinterträff i Kasnäs och berättade om vad det fått vara med om under skärgårdskunskapslektionerna.

De hade bland annat fått lära sig om förutsättningarna för jordbruk i skärgården, förädlat vilda växter från naturen till livsmedelsprodukter, intervjuat företagare, bekantat sig med gårdsturism och studerat vandringsleder.

Elever på Skärgårdshavets vinterträff i Kasnäs.
Skårgårdshavets skolas elever i Kasnäs. Elever på Skärgårdshavets vinterträff i Kasnäs. Bild: Lotta Sundström / Yle Korpo, Pargas,skärgårdshavets skola i korpo

Eleverna hade dessutom undersökt vad unga tänker om sin framtid. 38 elever i årskurserna 7-9 i Pargas skärgårdsskolor hade svarat på frågan "tror du att du bor i skärgården år 2040". Så här fördelades svaren på den frågan:
Tror du att du bor i skärgården år 2040?
Tror du att du bor i skärgården år 2040?

Viktiga orsaker till att bo kvar i skärgården var enligt enkäten att ha släkt och vänner nära, att äga mark, naturen och att det finns jobb för en själv och eventuell partner. Drygt 40 procent av de som svarade trodde att de år 2040 är gifta och har barn.

Hör lärare och elever berätta mer om ämnet skärgårdkunskap och undersökningen:


Eleverna i Korpo kommer att skärgårdskunskap på schemat även nästa år. Ämnet har införts också i Kyrkbackens skola i Nagu.