Hoppa till huvudinnehåll

Pekka Haavisto: De gröna vill sitta i nästa regering som ska skapa jobb, minska fattigdomen och fokusera på klimatet

Pekka Haavisto
Pekka Haavisto partiledare,Pekka Haavisto

De grönas mål är att stoppa klimatförändringen, motverka fattigdomen och att satsa på utbildningen. Det här är huvudlinjerna i partiets valprogram.

Partiets understöd har under de senaste månaderna legat kring 14 procent. Den negativa trenden i opinionssiffrorna vände genast efter att Pekka Haavisto tog över som ordförande i höstas.

Pekka Haavisto tog över efter det att partiets dåvarande ordförande Touko Aalto hade meddelat att han inte kan fortsätta på grund av sjukdom.

Pekka Haavisto Munkkivuoren ostarilla 5.3.2019
Pekka Haavisto i sina barndomskvarter i Munkshöjden i Helsingfors. Pekka Haavisto Munkkivuoren ostarilla 5.3.2019 Bild: Kalevi Rytkölä / Yle Pekka Haavisto,Munkshöjden

Med siktet inställt på regeringen

Nu siktar De gröna på att vara med i nästa regering. Pekka Haavisto tycker att partiet har flyt och att kandidatnomineringen ser bra ut.

- Jag tycker att stämningen är bra på olika håll i landet. Hoppas att vi får ett bra resultat i valet och sedan kan komma igen som ett regeringsparti.

Att vara med i regeringen är enligt Haavisto det bästa sättet att påverka.

PEKKA HAAVISTO

Ålder: 61
Bor: i Helsingfors
Politisk bakgrund: deltog i Koijärvirörelsen 1979, var med och grundade partiet, riksdagsledamot 1987-95 och 2007 och framåt, partiordförande 1993-95, miljöminister i Lipponens regering 1995-99, Europeiska gröna partiets ordförande 2000-06, utvecklingsminister i Katainen/Stubbs regering 2013-14, presidentkandidat 2012 och 2018, har arbetat med uppgifter inom FN och som fredsförhandlare inom EU
Jag är politiskt engagerad för att: Allt började i slutet av 70-talet och början av 80-talet då de etablerade politiska partierna inte tog miljöfrågorna på allvar. Det ledde till att vi grundade ett eget parti för att driva de här frågorna.
Min politiska gärning jag är mest stolt över: Jag är kanske mest stolt över den sexårsperiod då jag arbetade för FN och började med miljökonsekvensbedömningar av krigszoner, först på Balkan och sedan i Irak, Afganistan, Liberia och Sudan.
Min största kris: Alltid då man inte blir invald i riksdagen börjar man grubbla på vad som har hänt och det var jag varit med om till exempel efter ministerperioden 1999.

För att De gröna ska vara med i nästa regering ska den satsa på miljön, på att skapa nya jobb och på att motverka fattigdomen.

Han vill inte i det här skedet lista partier som De gröna inte vill bilda regering med, men säger att värderingarna ska vara gemensamma.

- Vi är inte med i en regering som är mot Europa och Europas integration eller mot flyktingar och mänskliga rättigheter.

Finland ska snart vara EU-ordförandeland. Därför är det enligt Haavisto viktigt att Finland har en positiv inställning till att utveckla samarbetet inom Europa.

Bensin och diesel ska förbjudas

De gröna vill jobba för att stoppa klimatförändringen. Finland ska vara koldioxidneutralt år 2030.

De fossila bränslena ska stegvis slopas. Först i tur står kolet och torven och sedan de fossila bränslena.

De gröna vill bygga ut spårtrafiken och också annars utveckla kollektivtrafiken.

Pekka Haavisto Munkkivuoren ostarilla 5.3.2019
Pekka Haavisto studerar innehållet i lokaltidningen för Munksnäs. Pekka Haavisto Munkkivuoren ostarilla 5.3.2019 Bild: Kalevi Rytkölä / Yle Pekka Haavisto

De gröna vill införa en flygskatt. Idealet skulle enligt partiet vara att hela världen skulle gå in för en flygskatt och om det här inte är möjligt så åtminstone alla EU-länder.

- Någon måste börja. Vi tycker att det är viktigt att Finland visar vägen, men det är omöjligt att skatten i framtiden bara finns i Finland. Vi borde ha en europeisk modell.

I kampen mot klimatförändringen ska vi finländare enligt De gröna förändra vårt sätt att producera, konsumera och leva.

Betyder det att ni inte längre eftersträvar ekonomisk tillväxt i Finland?

- Energianvändningen och den ekonomiska tillväxten går inte hand i hand i framtiden. Man kan ha sådan teknologi, industri och nya former av ekonomi som inte använder så mycket energi, men som är lönsamma och bra för framtiden.

I kampen mot klimatförändringen kan Finland bli föregångare i att skapa nya metoder och ny teknologi.

- Det är också ganska intressant för Finlands export i framtiden.

Kärnkraften - fortfarande en kuggfråga?

De gröna har två gånger lämnat regeringen på grund av kärnkraften. Partiet har motsatt sig byggandet av Olkiluoto3 och också Fennovoimas projekt i Pyhäjoki.

Vilken är partiet linje nu då till kärnkraft?

- Vi tycker att kärnkraften inte är bra energilösning för framtiden. Där finns flera problem, till exempel en uranproblematik.

De gröna accepterar dock att de nuvarande kärnkraftverken används så länge det anses vara säkert.

Vindkraft är ett alternativ för De gröna. Hamnområden och Insjöfinland kunde utnyttjas bättre för vindkraft.

De gröna vill fortfarande införa en basinkomst

De gröna håller fast vid tanken att de vill motverka fattigdom genom en basinkomst för alla.

De gröna ser inte den här regeringens försök med att införa basinkomst som lyckat. Att bara ta med långtidsarbetslösa är enligt Haavisto inte är lyckad modell.

Han talar för ett nytt försök där också andra grupper såsom studerande och företagare skulle ingå.

Utbildningen ska bli bättre och läroplikten höjas

De gröna vill satsa en miljard extra på utbildningen för att Finland ska få världens bästa utbildning.

Partiet anser att det inte i det här skedet är motiverat att sänka inkomstskatterna. Däremot borde utbildningen få mera resurser.

- I budgeten används 3,5 miljarder på olika former av stöd som är negativa för miljön. Vi kan dra ner på sådana stödpengar och satsa mera på utbildningen.

De gröna vill återinföra den subjektiva rätten till dagvård och stegvis göra småbarnspedagogiken avgiftsfri.

Förskolan ska bli två-årig och läroplikten ska höja läroplikten till 18.

Inte längre bara ett urbant parti

De gröna har tidigare upplevts som ett urbant parti, men trenden vänder.

Jordbrukare ställer upp i riksdagsvalet för De gröna. Partiet hade framgång på många håll i senaste kommunalval och har nu fullmäktigeledamöter på flera mindre orter.

Enligt Haavisto har De gröna det mest moderna landsbygdsprogrammet av alla partier. Till och med lantbruksorganisationen MTK har noterat det här.

Pekka Haavisto Munkkivuoren ostarilla 5.3.2019
Pekka Haavisto är nöjd med att flera jordbrukare ställer upp för De gröna i riksdagsvalet. Pekka Haavisto Munkkivuoren ostarilla 5.3.2019 Bild: Kalevi Rytkölä / Yle Pekka Haavisto

De gröna lyfter fram biogas som en alternativ energiform som kunde utnyttjas inom jordbruket.

- Man har många möjligheter inom jord- och skogsbruket att öka kolsänkorna och kanske få kompensation för det.

- Då vi tänker på klimatförändringen finns det inte så stor skillnad mellan städer och landsbygden. Alla kan göra någonting och alla måste göra någonting.

De gröna: För- och nackdelar inför riksdagsvalet

+ Understödet har ökat stadigt från riksdagsval till riksdagsval och också i partimätningarna under de senaste månaderna. Partiet lockar många unga väljare. Lysande resultat i senaste kommunalval.
- Partiet har en oklar ekonomisk linje. Skandaler under senaste tid med hur mycket riksdagsledamöterna Ville Niinistö och Jani Toivola åker taxi och vart.
? Vem tar över Ville Niinistös röster i Åboland. Partiet fick bara ett mandat i Åboland i förra riksdagsvalet och nu ställer inte Niinistö upp för omval.
! De gröna klarade sig bra i senaste kommunalval på gamla bruksorter såsom i Högfors. Frågan är om partiet kan upprepa bedriften i riksdagsvalet.

Här kommer du till Yles valkompass

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes