Hoppa till huvudinnehåll

Visa att du älskar ditt barn även när hen driver dig till vansinne

arg flicka
arg flicka Bild: Mostphotos/Maxim Ibragimov barn (familjemedlemmar)

Du sitter på huk i tamburen i dina ytterkläder. Svetten rinner längs ryggraden och tinningen medan du förtvivlat försöker få vinterskorna på ditt barn. Hen kastar skorna på dig, springer bort och slår och biter dig så fort du kommer i närheten. Hur ska man som förälder hantera situationen utan att tappa kontrollen?

När ett barn beter sig aggressivt eller impulsivt måste man först och främst fundera vad beteendet beror på.

- Oftast är det helt vardagliga utmaningar som föräldrar till aggressiva barn tampas med när de tar kontakt med oss. Barnet är kanske hungrigt eller trött och därför beter sig aggressivt. Ibland kan det vara frågan om någon form av beteendestörning hos barnet. Men i de flesta fall finns det en tydlig orsak till barnets utmanande beteende, säger Nicklas Kurkio, sakkunnig inom barn – och familjearbete vid Barnavårdsföreningen.

medelålders man som sitter på ett bord och tittar in i kameran
Nicklas Kurkio, sakkunnig inom barn - och familjearbete vid Barnavårdsföreningen medelålders man som sitter på ett bord och tittar in i kameran Barnavårdsföreningen i Finland,nicklas kurkio

Jämför aldrig barn sinsemellan

Ibland förväntar sig vuxna att barn ska bete sig mer moget än vad de klarar av för sin ålder.

- Undvik att jämföra barns eller syskons beteende sinsemellan. Ett äldre syskon kan bete sig moget och behärska sina känslor i en väldigt tidig ålder medan det yngre syskonet kanske inte är alls lika socialt begåvad. Alla barn är olika, poängterar Kurkio.

Ifall en vuxen kan berätta för barnet när hen känner sig arg eller ledsen lär sig barnet snabbare att tala om och behärska sina egna känslor.

Barnet tar efter det beteende som vuxna visar

Som förälder är det viktigt att fundera på hur man bemöter barnet när hen beter sig utmanande och aggressivt. Småbarn kan inte reglera och styra sina känslor utan det är en färdighet som de måste öva på. Men det är lång process och som förälder måste man helt enkelt ha tålamod.

Ett barn trycker ett annat barn mot väggen.
Ett barn trycker ett annat barn mot väggen. Bild: Yle/Märta Nummenmaa barn (åldersgrupper),bråkmakare,barn bråkar

- Barn kan inte själva ändra på sitt beteende. De behöver mycket stöd och hjälp med att lära sig att hantera sina känslor. Då är det viktigt att det finns en trygg vuxen som själv också klarar av att behärska sina egna känslor, som håller sig lugn och som klarar av att öppet diskutera om både sina egna och barnets känslor, säger Kurkio.

- Ifall en vuxen kan berätta för barnet när hen känner sig arg, trött eller ledsen lär sig barnet snabbare att tala om och behärska sina egna känslor, tillägger Kurkio.

Undvik straff – hjälp istället barnet att lugna ner sig

Småbarn klarar inte av att verbalt berätta när de är arga. När starka känslor uppstår hos ett litet barn känner barnet att hen måste agera ut sin ilska. Barnet kan då bli våldsamt och till exempel börja bita. Istället för att bestraffa barn som beter sig på ett aggressivt sätt kan man försöka signalera och visa för barnet att hens beteende är oacceptabelt.

- Man kan till exempel ta barnet åt sidan och hjälpa barnet att lugna ner sig. Vuxna borde också komma ihåg att trösta offret, istället för att genast fokusera på barnet som betett sig illa. Ofta blir offret väldigt ensam i situationen.

- Barn begår misstag och de ska få testa sina gränser för vad som är acceptabelt beteende och vad som inte är det. Vuxna måste då vara konsekventa och vägleda barnen så att de lär sig var gränsen går. Det här kan man göra utan att straffa ett barn, påpekar Kurkio.

Man håller ett barns hand.
Man håller ett barns hand. Bild: Mostphotos/ Tyler Olson - SimpleFoto Baby,familj,föräldrar,föräldraskap,barn,Händer,närhet,generationer,kärlek,trygghet,omsorg,barnomsorg,familjeförhållanden,Släktband,Pappa,faderskap

Det går inte att säga när och i vilken ålder man kan börja lära ett barn att säga förlåt. Sakta men säkert förstår nog barnet att hen måste be om ursäkt ifall hen betett sig olämpligt.

- Viktigast är att vi vuxna öppet och tydligt kan be om ursäkt när vi själva betett oss illa. Då lär sig också barnet att be om ursäkt, säger Kurkio.

Fokusera på barnets positiva egenskaper

Ett av de vanligaste misstagen man som förälder gör när ens barn beter sig illa är att man börjar fokusera alltför mycket på barnets negativa beteende. Det kan resultera i en dålig stämning i hemmet och då börjar barnet bete sig ännu sämre.

- Det här har att göra med uppmärksamhet. Småbarn är benägna att först försöka få föräldrarnas uppmärksamhet på ett positivt sätt men om det inte fungerar så börjar de bete sig negativt. För att undvika det här måste man som förälder fokusera på barnets positiva egenskaper. Ge också uppmärksamhet när barnet beter sig bra.

Det är också viktigt att man berömmer och bekräftar barnet i vardagen och säger att hen är bra så som hen är. Det höjer samtidigt barnets självkänsla.

- Berätta för barnet hur mycket du älskar hen - framför allt i situationer då barnet inte presterar.

En pappa med en pojke och en flicka i famnen.
En pappa med en pojke och en flicka i famnen. Kike,föräldrar,barn (familjemedlemmar),småbarn,babyer,föräldraskap,familjer,höst,ytterkläder,syskon,syskon,pojkar,döttrar,fritid,föräldraledighet,lycka,syster,faderskapsledighet,flicka

Ibland kan det också vara bra att berömma barnet utgående från prestation - för att till exempel motivera barnet till att göra något på egen hand.

- Beröm barnet när hen klarat av att klä på sig helt själv. Det motiverar barnet till att upprepa beteendet och försöka ännu bättre nästa gång. Ibland räcker det med att bara tacka barnet för att hen gjort ett försökt eller hjälpt till med något, påpekar Kurkio.

Föräldrar måste lära sig att behärska sin egen ilska

Vissa föräldrar kan känna en väldigt stark ilska när deras barn beter sig dåligt.

- Om man har svårt att hantera sin egen ilska är det viktigt att man sätter sig ner med någon vuxen och tillsammans kartlägger vilka situationer som får en att tappa kontrollen. Att man helt enkelt får ett objektivt perspektiv på sitt beteende. Försök hitta en metod som hjälper dig att lugna ner dig själv när du känner att ilskan håller på att ta över.

Piirroskuva nuoresta, jonka pään ympärillä musta pilvi
Piirroskuva nuoresta, jonka pään ympärillä musta pilvi Bild: Annukka Palmén-Väisänen/Yle pubertet,Aggression

Var lyhörd för barnets signaler

Det är också viktigt att barnet alltid känner att hen kan krypa upp i föräldrarnas famn ifall hen behöver tröst eller uppmärksamhet.

- Var lyhörd för vad barnet signalerar till dig och vad hens behov är. Väldigt ofta handlar det om att barnet vill ha uppmärksamhet. Men ibland är man som förälder alltför stressad eller upptagen för att uppfatta signalerna. Det är då som det negativa beteendet uppstår hos barnet.

Leken hjälper barnet att hantera olika känslor

Att leka med sitt barn är också ett bra sätt att lära barnet att bli bättre på att hantera sina känslor. När den vuxna leker med barnet befinner hen sig också på barnets nivå.

- Via leken lär barnet lär sig att sig att tacka, att dela med sig, att förlora och att behärska sina känslor, säger Kurkio.

Poika ojentaa leikkipossua mummolleen.
Poika ojentaa leikkipossua mummolleen. Bild: Jussi Meling, Yle lek

Här kan du läsa mera om barnpsykiaterns 10 tips till föräldrar och barn som kämpar med starka känslor.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag i Yle Vega.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP