Hoppa till huvudinnehåll

Få partier vågar tala för ökad privatisering av äldreomsorgen i Yles valkompass

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo i Helsingfors den 28 februari 2019
Samlingspartiets partiordförande Petteri Orpo. Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo i Helsingfors den 28 februari 2019 Bild: Lehtikuva/Markku Ulander Petteri Orpo,Samlingspartiet,Riksdagsvalet i Finland 2019,valkampanjer

Samlingspartiet skiljer sig från de övriga riksdagspartierna i frågor som berör ekonomi och välfärdstjänster. Det visar Yles valkompass.

”När man balanserar statens utgifter och inkomster, ska man hellre minska utgifterna istället för att höja skatterna”, lyder ett av påståendena i valkompassen.

Samlingspartiets kandidater håller med i hög grad. Medeltalet för alla samlingspartistiska kandidaters svar är 4,34 på en skala från ett till fem, där fem betyder att man håller med fullständigt.

Sannfinländarna kommer överraskande nära, med ett medeltal på 4,22. Överraskande med tanke på kritiken som partiet kommit med mot regeringen under sin tid i oppositionen.

Resultatet i valkompassen.
Klicka på bilden för att se hela grafen Resultatet i valkompassen. Riksdagsvalet i Finland 2019,valkompasser

Centerpartisterna är aningen skeptiska till att fortsätta nedskärningspolitiken, som den egna regeringen sysslat med. Deras medeltal på frågan är 3,54.

Socialdemokraterna och Vänsterförbundet är minst tända på nedskärningar. Det kan tolkas som att höjda skatter är att vänta ifall de är med i nästa regering.

Starkt stöd för offentlig vård över partigränserna

Stödet för offentligt producerade social- och hälsovårdstjänster är starkt hos riksdagspartierna. Kanske överraskande starkt, med tanke på att en del partier och kandidater själva beskriver sig som borgerliga och marknadsliberala.

Nästan alla av Vänsterförbundets och Socialdemokraternas kandidater tycker att social- och hälsovårdstjänster i första hand ska produceras som offentliga tjänster.

Vänsterförbundets kandidater får ett medeltal på 4,91 och Socialdemokraternas 4,81 i sina svar på påståendet "Social- och hälsovårdstjänster ska produceras i första hand som offentliga tjänster".

Samlingspartisterna får på den här frågan ett medeltal på 2,99. Det tyder på att man erkänner den offentliga servicens betydelse, men ser annorlunda än de övriga på privatiseringsfrågan.

Medeltalet för svaren från de övriga partiernas kandidater är mellan 3,92 och 4,50. De har med andra ord mycket likriktade åsikter.

Vårdskandalerna syns klart i svaren

Diskussionen om äldreomsorgen och vårdardimensioneringen har gått het i samhället.

Partierna är njuggt inställda till att i högre grad än i dag lägga ut äldreomsorgen till privata aktörer.

Samlingspartisterna är ivrigast på det här, men medeltalet på deras svar på påståendet "Äldreomsorgen borde i högre grad utlokaliseras till privata aktörer" är inte högre än 2,58.

Alla andra partier får på frågan ett medeltal på mellan 1,11 och 2,03 i sina svar.

En viss populism går att skönja i svaren, då många på kommunal nivå varit med och fattat privatiseringsbeslut.