Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals vårdhem har nu granskats

Rullstolar i rad på ett vårdhem.
Vårdhemmet på bilden hör inte till de vårdhem som artikeln tar upp. Rullstolar i rad på ett vårdhem. Bild: Amanda Vikman/Yle rullstolar

På grund av uppståndelsen kring äldreomsorgen har kommunerna gjort hundratals granskningar i vårdhemmen.

- Granskningarna har kommunerna antingen gjort frivilligt eller på befallning av regionförvaltningsverket, säger Markus Henriksson, överdirektör på Valvira.

Ett tiotal allvarliga fall har upptäckts.

Det exakta antalet inspektioner som gjorts känner Henriksson inte till eftersom det i första hand är kommunerna som gjort dem. Äldreomsorgen ligger nämligen på kommunernas ansvar.

Kommunförbundets social- och hälsovårdsdirektör Tarja Myllärinen säger att kommunerna har effektiviserat sin övervakning.

- Uppståndelsen kring äldreomsorgen har medfört en klar ökning i bevakningen, säger Myllärinen.

Äldreomsorgens situation har lyfts fram då det har visat sig att det finns många allvarliga brister i privata vårdhem.

Risk en utgångspunkt i inspektionerna

Inspektionen av vårdhemmen görs på flera nivåer. Serviceproducenterna bör själva bevaka sin verksamhet. På följande nivå finns kommunernas övervakning. På följande nivå finns regionförvaltningsverkets eller tillsynsmyndigheternas inspektioner och slutligen Valviras övervakning.

Henriksson säger att Valvira har tillsammans med regionförvaltningsverken gjort några tiotals granskningar. Som utgångspunkt för granskningarna beaktar man olika riskfaktorer.

- Vi har riskinformation om var man skulle kunna upptäcka missförhållanden. I de fall där man upptäckt missförhållanden har de varit sådana som måste rättas till, säger Henriksson.

Myllärinen säger att Valviras och regionförvaltningsverkets resurser för övervakning är små och då har man istället en ansvarsperson i varje kommun.

- Hur mycket som verkligen granskas varierar från kommun till kommun eftersom antalet företag i kommunerna varierar mycket, säger Myllärinen.

Många klanderfria vårdhem

Henriksson bedömer att det i Finland finns många vårdhem som fungerar fint. I granskningar där risken varit en utgångspunkt har man hittat felfria vårdhem.

Två personers fötter och en rollator.
Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

Enligt honom har de senaste månadernas inspektioner satt en hårdare press på de privata vårdhemmen. Problem har också upptäckts i vårdhem som drivs av den offentliga sektorn.

Myllärinen säger att det finns inga utomstående som granskar kommunernas vårdhem. Kommunerna har även egna heltäckande program för övervakningen.

Källa: STT