Hoppa till huvudinnehåll

Nu har Yles valkompass öppnat - det här har vi tänkt på när vi har förnyat den

Mobiltelefon som visar valkompassen.
Mobiltelefon som visar valkompassen. valkompasser,Riksdagsvalet i Finland 2019

Yles valkompass har fått ett lyft inför riksdagsvalet 2019 och ska nu ge dig fler möjligheter att jämföra dina svar med både partier och kandidater, också enligt olika teman du väljer. Kompassen finns den här gången på både svenska, finska, engelska och ryska.

Vad är nytt i den här valkompassen?

Valkompassen har fått ett helt nytt utseende som är bättre anpassat för mobilen och också ska göra den enklare att använda. Kompassen rekommenderar den lämpligaste kandidaten för dig, men i den förnyade versionen kan du också jämföra dina svar med kandidaternas och partiernas svar på ett mer ingående sätt än tidigare. Du kan också välja att fördjupa dig i svaren enligt de teman du tycker är mest intressanta.

Vilka teman tar frågorna upp?

Valkompassen tar upp frågor som är aktuella under nästa valperiod, men vid frågevalen har vi också beaktat vad publiken är intresserad av. Det här har Yle undersökt bland annat genom en enkät om finländarnas rädslor och drömmar.

Kompassen har 30 frågor varav flera handlar om vård, klimat, ekonomi och utbildning. Fem av frågorna är regionala, alltså specifika för varje valkrets. Dessutom har vi ställt några värdefrågor för att visa hur kandidaterna tänker ideologiskt och dela in dem på axeln höger-vänster och konservativ-liberal.

Hur utformas frågorna?

En arbetsgrupp med journalister från flera avdelningar på Yle har tagit fram frågeförslag tillsammans och också testat dem på publiken. Förutom att frågorna ska ta upp aktuella politiska diskussioner måste de vara formulerade så att det går att klart ta ställning till dem. Frågorna får inte ha dubbla påståenden, de måste tolkas lika av både kandidat och väljare, och de måste också vara sådana att de delar partierna. Sådana frågor som partierna långt är överens om har vi alltså valt bort.

Varför görs valkompassen?

Valkompassen är ett verktyg för väljarna att lära känna partierna, kandidaterna och de politiska frågorna som avgör valet. Yles valkompass visade sig vid kommunalvalet vara ett viktigt verktyg särskilt för väljarna under 35. Unga väljare som ännu inte har starka traditioner för hur de väljer parti och kandidat när de ska rösta vill gärna ha hjälp för att hitta sina alternativ.

Omkring 2200 kandidater har svarat på Yles valkompass, vilket är över 90 procent av alla uppställda kandidater.

Här kommer du till valkompassen

Val