Hoppa till huvudinnehåll

Hangö föreslås understöda Brankis med 5000 euro

festsal
Inte bara dans. Här kunde satsas på revy, open stage, kurser och dataspelskvällar. festsal Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,kultur,dans,föreningar,allaktivitetshus inom kultur,Hangö brankis

Kulturnämnden i Hangö föreslår att staden understöder föreningen Svenska gården Brankis med 5000 euro och möjlighet till tilläggsfinansiering. Föreningen har ansökt om det fyrdubbla.

Föreningen som driver Brankis i Hangö har kämpat med sin ekonomi på grund av ett stort renoveringslån och i fjol befarade man att man måste lägga ner hela verksamheten.

Huset är populärt bland Hangöborna och används till olika festligheter och evenemang.

I fjol tog några eldsjälar i med krafttag för att få ekonomin på fötter igen, och för ett tag sedan ordnade man till exempel en dans där alla intäkter gick till föreningsverksamheten.

Det finns ändå fortfarande ett stort behov av pengar och föreningen har vänt sig till staden för att be om ett understöd.

Föreslår samarbete med staden

I ansökan om 20 000 euro skriver man att ifall staden går in för att understöda föreningen kunde man göra upp ett samarbetsavtal där man kommer överens om hur mycket staden kunde få tillgång till lokalen.

Brankis kunde till exempel användas för medborgarinstitutets kurser och kulturverkstäder, föreslår man. En del av dagarna kunde också hyras ut till ett subventionerat pris till föreningar och arbetsgrupper.

Kulturnämnden beslöt på sitt möte i tisdags (12.3) att man föreslår för stadsstyrelsen att staden stöder föreningen med 5000 euro och undersöker på vilket sätt staden kunde använda lokalen.

Tilläggsfinansiering övervägs då föreningen har presenterat en rimlig och realistisk plan för verksamheten.

Föreningen har många planer på att utveckla verksamheten. På listan finns bland annat en Brankisrevy, open stage för ungdomar och dataspelskvällar.

Hangö stad har tidigare stött föreningen med det belopp som utgör fastighetsskatten, en summa på ungefär 2 900 euro.

Nya principer

Svenska gården Brankis bestämde på sitt senaste möte att ändra sina stadgar på vissa punkter. Bland annat handlar det om att föreningens namn ändras. Det nya namnet blir Hangö Brankis.

En annan förändring handlar om att privatpersoner, föreningar och företag oberoende språk får bli medlemmar i föreningen. Hittills har medlemmarna endast bestått av föreningar,

En grupp aktiva eldsjälar jobbar hårt med att ansöka om bidrag via olika organisationer.