Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kulturfonden delar ut 21,6 miljoner - bland annat film om Tove Janssons liv och humorgruppen KAJ får bidrag

BIldsättningsbild med pengasäckar och händer
BIldsättningsbild med pengasäckar och händer Bild: Yle/Martin Huldin Svenska kulturfonden,understöd (bidrag),stipendium

Svenska kulturfonden delar i mars ut 21,6 miljoner euro. Bland andra Helsinki-filmi Oy får ett produktionsstöd på 200 000 euro för långfilmen Tove och humorgruppen KAJ får ett bidrag på 25 000 euro för sin jubileumsshow.

Av knappt 3 500 ansökningar beviljades cirka 1 850, ungefär hälften av de sökande fick alltså ett positivt besked.

Av hela summan på 21,6 miljoner går ungefär 51 procent till konst och kultur.

Cirka 17 procent av utdelningen i novemberomgången går till utbildning och 12 procent till forskning och vetenskap.

Ansökningar inom kategorin allmän finlandssvensk verksamhet får 20 procent av utdelningen. Till den här kategorin hör bland annat bidrag till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

Hilli och Séraphin får treåriga arbetsstipendier

I år beviljar Kulturfonden sammanlagt 78 arbetsstipendier – 2 treåriga, 2 tvååriga och 74 ettåriga arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar.

De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro, de ettåriga 24 000 euro. Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro, som fördelas till 43 kvinnor och 35 män.

Vaalea, viiksekäs ja paratainen nuorehko mies kasvokuvassa.
Tonsättaren Sebastian Hilli. Vaalea, viiksekäs ja paratainen nuorehko mies kasvokuvassa. Sebastian Hilli

Bildkonstnären Lena Séraphin och kompositören Sebastian Hilli får treåriga arbetsstipendier. Konstnären Pauliina Turakka Purhonen och skådespelaren Jakob Öhrman får tvååriga arbetsstipendier.

Bland andra författaren och bloggaren Ellen Strömberg får ett ettårigt arbetsstipendium.

Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställer sammanlagt ungefär 40 miljoner euro till Kulturfondens förfogande under år 2019.

Förutom de bidrag som nu beviljats fördelar fonden också under hela året bidrag med fri ansökningstid och styrelsens strategiska bidrag.

Tove Janssons liv blir film

Helsinki-filmi Oy får ett produktionsstöd på 200 000 euro för långfilmen Tove, en biografisk film om författaren och bildkonstnären Tove Janssons liv.

Nu blir Toves liv under 40- och 50-talet i Helsingfors långfilm med internationell spridning. Filmen beskriver hur Tove går från kämpande målare till framgångsrik skapare av Mumintrollen.

Tove Jansson
Tove Janssons liv blir film. Tove Jansson Bild: Yle/Kalle Kultala Tove Jansson

Huvudkaraktärerna i filmen, som görs på finlandssvenska och med finlandssvenska skådespelare, pratar svenska sinsemellan.

Produktionen är förlagd till Helsingfors, där också inspelningen huvudsakligen sker. Premiären planeras till 2020.

Lilla Teatern och SPT får stora bidrag

Bland de stora mottagarna kan nämnas nyhetsbyrån SPT som får 250 000 euro i understöd för uppbyggnad av verksamheten.

Lilla Teatern får 225 000 euro för ett treårigt utvecklingsprojekt ”Publiken i fokus på Lillan”. Under de senaste 20 åren har teatern upplevt ett publikbortfall och vill nu arbeta för en större publik.

Teater Taimine får ett verksamhetsbidrag på 180 000 euro för åren 2019 och 2020.

Humorgruppen KAJ får 25 000 euro för sin jubileumsshow 2019.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje