Hoppa till huvudinnehåll

Tallar ska fällas i Hangö för att ge plats för Tullstrandens hotade växter och insekter

En öde strand med badhytter en dimmig morgon i mars.
Sanddynerna ska öppnas upp vid Tullstranden. En öde strand med badhytter en dimmig morgon i mars. Bild: Yle / Christoffer Westerlund Tulludden,Hangö,Sanddyner,Strand,badstränder,naturskyddsområden,Tulluddens naturskyddsområde,Tulluddsstrandens naturskyddsområde

Forststyrelsen vill fälla tallar på Tulluddsstrandens naturskyddsområde i Hangö innan tallbarr och skugga förstör områdets unika sanddyner.

Redan i början av den här sommaren vill Forststyrelsen komma igång med motorsågar och grävmaskiner på Tulluddsstrandens naturskyddsområde.

De tallar som har planterats eller frösått sig själva är idag så många att skyddade växter och insekter riskerar dö ut.

- Målet är att öppna de igenvuxna sanddynerna så att de naturvärden som finns på området kan bevaras, säger planerare Esko Tainio vid Forststyrelsen.

Esko Tainio på Örö
Esko Tainio vill förverkliga skötselplanen tidigt i sommar. Esko Tainio på Örö Bild: Yle/Fredrik Häggman esko tainio

Det är Tainio som gjort upp skötselplanen för Tulluddsstrandens naturskyddsområde, eller Tullstranden som man säger i Hangö.

Gott om röda eller nästan röda arter vid Tulludden

I samband med att tallar fälls gräver man bort tallbarr och skogsväxter som börjat växa under tallarna tack vare den skugga träden skänkt dem.

- Det är växter som det finns gott om på andra håll, säger Esko Tainio.

I stället vill man ge livsrum för de mer sällsynta och till och med utrotningshotade växter och insekter som hör hemma i solexponerade dynområden.

Strandgräs och hav.
Många växter hotar duka under för tallarna på Tullstranden. Bilden är inte från Hangö. Strandgräs och hav. Bild: Mostphotos/ Per Berglund 2015 Sanddyner,hav,Strand,gräs,dyner

- Det handlar om totalt 26 hotade och 19 hänsynskrävande arter, bland dem sandstarr, sandsvingel, backtimjam, gulmåra och en del fjärilsarter, säger Tainio.

Kan inte de hotade växterna ta skada av grävmaskinerna?

- Om man noggrant visar var maskinerna kan arbeta så går det bra, säger Tainio och hänvisar till att man gjorde på liknande sätt på naturskyddsområdet i Furuvik i Hangö.

Glesa tallgrupper bibehålls

Det att Forststyrelsen vill få fram sanden och sanddynerna betyder inte att alla tallar på Tulluddsstranden skall avverkas.

- Vi håller kvar glesa tallgrupper, cirka 20 till 30 meter från varandra. Det här blir också som i Furuvik, förtydligar Esko Tainio.

Tallarna som idag växer en bit från Tullstranden har fått växa rätt fritt allt sedan slutet av andra världskriget.

Hur kommer det sig att sanddynerna inte har vuxit igen tidigare?

- Kvävenederbörden har ökat, den är idag mellan två och fyra kilogram per hektar och år vid Finlands sydkust och minskar inte så länge vi använder fossila bränslen. Kvävenederbörden påverkar karga marker. De får mera näring och blir småningom skog, förklarar Esko Tainio.

En annan orsak till att solexponerade miljöer som dyner och ängar tidigare hölls öppna var skogsbränderna som gjorde att det uppstod stora, sandiga och öppna marker.

- De kom till på ett naturligt sätt och bildade stora landskap. I dag är de här landskapen små och håller man inte efter dem så växer de fort igen, säger Esko Tainio vid Forststyrelsen.

Möte om Tullstrandens skötselplan i april

Forsstyrelsens planerare Esko Tainio hoppas på snabb start och lika snabb avverkning och röjning av Tulluddsstrandens naturskyddsområde i sommar. Han vill att arbetena ska vara genomförda på några veckor.

Vi har alla våra favoritträd― Esko Tainio, Forststyrelsen

Planen är att inleda i slutet av maj eller början av juni, Arbetena ska vara slutförda till midsommar.

- Vi vill inte att området ska se tråkigt ut med grävmaskiner. Röjningsarbetet ska inte förändra områdets rekreationsvärde.

Den 16 april kommer det att ordnas ett möte för Hangöbor och andra intresserade. Då kan man höra mera om skötselplanen för Tullstranden.

Hur viktigt är det att informera Hangöborna?

- Vi har alla våra favoritträd. Vår uppgift är att fundera på helheten. Vi kommer att spara en hel del fina träd, men måste också beakta naturskyddsvärden som kräver öppna eller halvöppna landskap och dyner.

Esko Tainio berättar att Forststyrelsen lät göra en undersökning bland människor som besökt Örö i Åboland. Där gjorde man motsvarande gallring av tallbeståndet.

- Folk tyckte om när landskapet öppnades. Det var ingen som sörjde de klena tallar som fälldes på Örö.

Röjningsarbetet på Tulludden kommer att göras med hjälp av EU:s finansiering, så kallade EU life-pengar.

Skötselplanen för Tulluddstrandens naturskyddsområde remitterades av miljönämnden i Hangö. Nämnden efterlyste bland annat att skötselplanen översätts till svenska innan man tar ställning till den. Till mötet den 14.3 hade nämndens medlemmar fått skötselplanen enbart på finska.

Artikeln korrigerades 19.3 kl 10.30 med att miljönämnden remitterade ärendet, inte bordlade, som vi felaktigt har uppgett.

Läs också